Et profilbilde

Arkeolog
Oliver Djøseland Sørskog { "honorific-suffix": "Arkeolog", "fn": "Oliver Djøseland Sørskog", "tel": "Telefon: 51832773", "email": "oliver.sorskog@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-420

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Meling, Trond; Sørskog, Oliver Djøseland (2019). Feltsesongen for 2018 ved Arkeologisk museum, UiS. Møre og Romsdal fylkeskommune; 2019-03-13 - 2019-03-14.
  • Sørskog, Oliver Djøseland (2018). Steinalderbosetningen på Bokn.
  • Sørskog, Oliver Djøseland (2017). Arkeologiske undersøkelser på Laupland, Bokn kommune, i forbindelse med Rogfast-prosjektet.. Bokn historielag;