Et profilbilde

Timelønnet dosent
Elise Kipperberg { "honorific-suffix": "Timelønnet dosent", "fn": "Elise Kipperberg", "tel": "Telefon: 51831579", "email": "elise.kipperberg@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-204
Tlf priv/mob 97173792

Dosent emerita UiS, Institutt for Sosialfag, SV-fakultetet.

Dosent II ved VID/ MHS. Fagansvarlig for nettbasert mastermodul om Barns menneskerettigheter/ Barnekonvensjonen i praksis. 

Undervisning

Forskningsområder

Asyl- og Flyktningpolitikk, særlig saksbehandling i asylsaker.  Kulturforståelse, minoritetsfamilier, inkludering.

Barns rettigheter og implementering av FNs Barnekonvensjon i Norge. 


Utvalgte publikasjoner


Kipperberg, Elise (2015). Barnets rettigheter og familiesplittelse i asylsaker. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. s. 211-233.


Kipperberg, E. The Kurdish Region of Iraq: Post Conflict and the Role of Adolescents in the Democratization process. In: The Cup, The Gun and The Crescent: Social Welfare and Civil unrest in Muslim societies. Ed: Crabtree, Sara A., Parker, Jonathan. Whiting & Birch, UK. 2012.15 p.


Kipperberg, E. Drummond-Mundal, L. The Pivotal Role of Adolescents in Peacebuilding. BLEST, Stavanger 2012. 257 p.


Kipperberg, Elise (2007). The TRC Structures and Resulting Violence. I: Someone Stole my Smile, an exploration into the causes of Youth Violence in South Africa. Centre for Justice and Crime Prevention, South Africa. ISBN 9780620400503. s. 69-88.


Kipperberg, E. The CRC- a change of Mind-set. From a welfare perspective to a perspective of children´s rights. A video-documentary on the second Norwegian Report to UN( 42 min) Norwegian, English 2001, Albanian 2001, Arabic 2006.


 Menneskerettighetsforskning med barneperspektiv.  Kapittel i Forskning om menneskerettigheter i Norge, en tilstandsrapport. Norges Forskningsråd 1999. s. 113 ? 123

Haveland M.H, Kipperberg, E. Kunnskapsstatus om Barnekonvensjonen ved statlige høgskoler og universiteter i Norge, en kartlegging. Rapport. Stavanger/ Oslo 1998. 58 s.Pågående forskning

Kartlegging av undervisning og forskning om barns rettigheter og Barnekonvensjonen i høyere utdanning.

Arbeidserfaring

Dosent emerita i Sosialpedagogikk ved Institutt for Sosialfag, barnevernspedagogutdanningen, UiS, arbeidet ved UiS i 21 år.

Div. jobber i skoleverket som lærer og spesialpedagog, rektor ved Møllehagen skolesenter/ barnepsykiatri, Pedagogisk psykologisk rådgiver, Rådgiver Sandnes skolekontor, totalt ca. 15 år

Leder av Redd Barnas virksomhet for barn i Norge 6år

Embetsstudiet i Spesialpedagogikk (Cand. Paed. Spec.) 1979, Spesiallærerhøgskolen, fordypning barn og unge med emosjonelle/sosiale vansker.

Diverse spesialistkurs: bl.a. Mastergradsmodul Samfunnssikkerhet og ledelse i komplekse kriser. Doktorgradskurs i vitenskapsteori og i kvalitativ metode (UiS). Barns rettigheter (UiO og University of Ghent, Belgia.) Innovasjon og prosjektorganisering, hiv/aids, seksuelle overgrep mfl. Personaladministrasjon (Høgskolen i Stavanger).

Expert adviser on Human Rights Reporting to UN, 3 mnd. Stasjonert i Albania på vegne av  UN Office of the High Commissioner of Human Rights, Geneva, 2001.

Lekdommer Utlendingsnemnda 2001-2004, oppnevnt som NGO-representant

Sjefsredaktør av «Spesialpedagogikk» 1988-90, medredaktør 1985-87

Prosjektinitiering, koordinering og oppfølging ca 12 år:

Ledelse av barnerettighetsprosjekter i Redd Barna 1990-1996. (seksuelle overgrep, flyktningbarn, vold i hjemmet, barn og skilsmisse )

Utdannelse for barn i krig og transformasjon (Bosnia), drop-outs og fattige barn(Sør Afrika) i regi av Lærerforbundet.

Leder av treårig internasjonalt ungdomsprosjekt (Global Youth Peacebuilding Initiative) i Guatemala, Sør Afrika, Burma, Israel, oPt og Norge sammen med Lori Drummond- Mundal (UiS og Stavanger Europeisk kulturhovedstad 2008).

Leder av samarbeidsprosjekt mellom UiS og University of Duhok, Kurdistan (UiS). 2010-2012

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Kipperberg, Elise (2015). Barnets rettigheter og familiesplittelse i asylsaker. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. s. 211-233.
 • Kipperberg, Elise (2015). Når verden banker på: fra det globale til det lokale. I: Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. s. 25-55.
 • Kipperberg, Elise; Lind, Wencke Aamodt (2010). Social Development in the Kurdistan Region, Iraq: Universal ideas, cultural sensitivity. I: Social Work Education in Countries of the East: Issues and Challenges. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1617611070.
 • Kipperberg, Elise; Lind, Wencke E. Aamodt (2010). Social work developments in the Kurdistan region, Iraq : universal ideas, cultural sensitivity. I: Social work education in countries of the East. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN 978-1617611070.
 • Kipperberg, Elise (2007). The TRC Structures and Resulting Violence. I: Someone Stole my Smile, and exploration into the causes of Youth Violence in South Africa. Centre for Justice and Crime Prevention, South Africa. ISBN 9780620400503. s. 69-88.
 • Drummond-Mundal, Lori; Kipperberg, Elise (2005). Research Imperative: Children are a Resource for Promoting Peaceful Social Change. I: New Directions in Peace and Conflict Research. Center for Peace Studies, University of Tromsø.
 • Kipperberg, Elise; Heiberg, Turid (1998). Har barn rett til asyl?. I: Innvandringspolitikk og utlendingslov -samtidens klagemur. Fagbokforlaget. s. 167-181.
 • Kipperberg, Elise (1996). Andre undersøkelser om barn i asylsaker. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle. s. 37-44.
 • Kipperberg, Elise (1996). Asylavhøret. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 54-68.
 • Kipperberg, Elise (1996). Barn som asylsøkere. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 15-20.
 • Kipperberg, Elise (1996). Barn som er i spesialbehandling. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 85-103.
 • Kipperberg, Elise (1996). Barneavhør. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 69-76.
 • Kipperberg, Elise (1996). Enslige, mindreårige asylsøkebarn. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 77-84.
 • Kipperberg, Elise (1996). Forslag til tiltak. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 235-244.
 • Kipperberg, Elise (1996). Konklusjoner. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlag, Oslo. s. 211-234.
 • Kipperberg, Elise (1996). Lovverk og konvensjoner. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 21-31.
 • Kipperberg, Elise (1996). Studien av 50 saker - 137 barn. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 47-43.
 • Kipperberg, Elise (1996). Vedtakene. I: Barn som asylsøkere: Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. s. 104-131.
 • Kipperberg, Elise; Ringen, Bjørg Kari (1996). Barn uten rettigheter- manglende minoritetspolitikk. I: Bedre skole. Norsk lærerlag.
 • Kipperberg, Elise (2015). Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Fagbokforlaget. ISBN 9788245017403. 303 s.
 • Kipperberg, Elise; Drummond-Mundal, Lori Ann (2012). The Pivotal Role of Adolescents in Peacebuilding. Blest. 257 s.
 • Lind, Wencke Aamodt; Kipperberg, Elise (2009). Feasibility Study - Northern Iraq, Kurdistan region. IS.
 • Kipperberg, Elise (1996). Barn som asylsøkere : elle, melle, deg fortelle. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42275-5. 250 s.
 • Kipperberg, Elise (1996). Vergehåndboka. Å være verge for enslige, mindreårige flyktninger og asylsøkere. Redd Barna, Oslo. ISBN 82-7481-037-6.
 • Kipperberg, Elise; Bratholm, Anders (1996). Barn som asylsøkere. Elle, melle, deg fortelle.... Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-42275-5. 250 s.
 • Kipperberg, Elise (2001). Barnekonvensjonen - en annen tenkemåte. Norges andre rapport til FN om implementeringen av barnekonvensjonen i Norge. A change of mind-set. Norway´s second report to UN on the implementation oon the CRC.
 • Kipperberg, Elise (2014). Erfaringer og utfordringer ved nettbasert studietilbud om barns menneskerettigheter. 2014-09-17 - 2014-09-18.
 • Kipperberg, Elise (2014). Menneskerettighetene i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger – Utfordringer og tilnærminger..
 • Kipperberg, Elise (2014). Styrk barnets rettigheter.
 • Kipperberg, Elise (2014). Å skape tillit til barnevernet.
 • Kipperberg, Elise (2011). Barnets beste i utvisningssaker. Kronikk Stavanger Aftenblad 23.januar 2011.
 • Kipperberg, Elise (2011). Innvandringspolitiske hensyn. Kronikk Stavanger Aftenblad 4. februar 2011.
 • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T (2011). E-learning potentials in social studies, UIS. Vir Camp; 2011-11-11.
 • Drummond-Mundal, Lori; Kipperberg, Elise (2005). 'Research Imperatiave: Children are a Resource for Promoting Peaceful Social Change'. 2005-09-07 - 2005-09-09.
 • Kipperberg, Elise (2001). ”Flyktningbarns menneskerettigheter. Asylvurderinger av barn.”. 2001-03-01.
 • Kipperberg, Elise (2001). Barnekonvensjonen - en annen tenkemåte. Foredrag og visning av videodokumentar om Norges andre rapport til FN om barnets rettigheter. 2001-11-20.
 • Kipperberg, Elise (2001). Human Rights Treaties: A change of mind-set. Norway´s second reportorting process to UN on the Convention on the Rights of the Child. 2001-03-14.
 • Kipperberg, Elise (2001). The Convention on the Rights of the Child - a change of mind-set. Norway´s second report to UN on the CRC. Recommendations from the UN expert committe based on the examination of Norway in the UN, Geneva, May 2000. 2001-11-26.
 • Kipperberg, Elise (1998). Pupils and teachers in war and exile. Traumatism and challenges to the teachers.
 • Kipperberg, Elise (1996). Myndighetenes ansvar.