Et profilbilde

Førsteamanuensis
Gurli Olsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Gurli Olsen", "tel": "Telefon: 51831360", "email": "gurli.olsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom EAL H-154

PhD i Sosialt arbeid 2015 - 2019 (UiS), Master i Velferdsstudier 2011 - 2013 (UiA), Bachelor i Sosialt arbeid 2005 - 2009 (VID, Oslo), Bachelor i Kunst- og Kulturforvaltning 2000 - 2003 (UiS, UiT)

Forskningsområder

Institusjonell interaksjon, Profesjonell praksis, Brukermedvirkning, Arbeidsinkludering

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Samhandling mellom veiledere og unge utenfor skole og jobb i NAV-kontor, om målet om arbeid (Doktorgradstudie 2015-2019)

Arbeidserfaring

Styremedlem FORSA (2018 - ), Medlem i Nasjonalt Fagorgan for utdanning og forskning innenfor Sosialt arbeid (2016-2018), Prosjektleder Fritid Lillesand Kommune (2011-2013), Miljøterapeut Høvåg skole (2011), Veileder Ungetat, Kristiansand kommune (2008-2009), LOS-veileder, Kristiansand kommune (2008), Miljøarbeider, Østre Agder Krisesenter (2004-2008)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Olsen, Gurli (2017). 'What we talk about when we talk about work'. Aalborg University; 2017-06-20 - 2017-06-22.