Et profilbilde

Universitetslærer
Guttorm Hermann Helgøy { "honorific-suffix": "Universitetslærer", "fn": "Guttorm Hermann Helgøy", "tel": "", "email": "guttorm.h.helgoy@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Bakken, Bente Muriel; Helgøy, Guttorm Hermann; Riise, Trond Magne Hansen (2018). Innsatsteam mot mobbing og PPTs rolle. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 189-211.
  • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Helgøy, Guttorm Hermann (2019). Innsatsteam mot mobbing. Verdal og Levanger kommune; 2019-11-05.