Et profilbilde

IRIS
Silje Haus-Reve { "honorific-suffix": "IRIS", "fn": "Silje Haus-Reve", "tel": "Telefon: 51832782", "email": "silje.haus-reve@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Leknes, Einar; Onsager, Knut; Bayer, Stian Brosvik; Haus-Reve, Silje; Johansen, Steinar (2018). Evaluering av utviklingsprogrammet for byregioner. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0923-7. 205 s.
 • Leknes, Einar; Jonvik, Merete; Fitjar, Rune Dahl; Rommetvedt, Hilmar; Thesen, Gunnar; Gjelsvik, Martin; Bayer, Stian Brosvik; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Austnes-Underhaug, Randi; Farsund, Arild Aurvåg; Kjestveit, Kari; Hansen, Kåre; Solbakk, Marianne Nikolaisen; Mykland, Solfrid (2015). Forskerblikk på politikk og samfunn. International Research Institute of Stavanger. 102 s.
 • Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe (2014). Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene fremover?. International Research Institute of Stavanger. ISBN 978-82-490-0837-7. 75 s.
 • Blomgren, Atle; Haus-Reve, Silje; Harstad, Anne Marthe (2013). Næringsklynger i en ny storregion: Hva har vi og hva er potensialet framover?. International Research Institute of Stavanger. 32 s.
 • Ose, Solveig Osborg; Kaspersen, Silje; Haus-Reve, Silje; Mandal, Roland; Jensberg, Heidi; Lippestad, Jan Wilhelm (2012). Sykefravær - gradering og tilrettelegging. SINTEF Teknologi og samfunn. ISBN 9788214053869. 325 s.
 • Ose, Solveig Osborg; Haus-Reve, Silje; Kaspersen, Silje Lill (2010). Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2009. SINTEF Teknologi og samfunn. ISBN 9788214050301. 100 s.
 • Haus-Reve, Silje; Ose, Solveig Osborg (veileder) (2009). Sykefravær og arbeidstilbud blant sykehjemsansatte hjelpepleiere i norske kommuner. NTNU. 79 s.
 • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Kemeny, Thomas; Cooke, Abigail (2020). Does assimilation shape the economic value of immigrant diversity?. Universitetet i Stavanger; 2020-01-29 - 2020-01-31.
 • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom (2019). Hva kan vi bli gode på i Rogaland? Mot en ny strategi for næringsutvikling?. Handelshøgskolen ved UiS og Næringsforeningen i Stavanger-re; 2019-10-02.
 • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom (2019). Smart spesialisering i Rogaland. Universitetet i Stavanger; 2019-11-01.
 • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Brökel, Tom (2019). Smart spesialisering i Rogaland. Rogaland fylkeskommune; 2019-09-30.
 • Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje; Cooke, Abigail; Kemeny, Thomas (2019). Does assimilation shape the economic value of immigrant diversity?. American Association of Geographers; 2019-04-03 - 2019-04-07.
 • Grillitsch, Markus; Martynovich, Mikhail; Fitjar, Rune Dahl; Haus-Reve, Silje (2019). What we don't know about regional growth. University of Florence; 2019-11-07 - 2019-11-08.
 • Haus-Reve, Silje (2019). 90% seminar for PhD-Thesis.. Centre for Innovation Research; 2019-12-10.
 • Haus-Reve, Silje (2019). Do firms overlook their need for internal knowledge search?. Stavanger Centre for Innovation Research; 2019-02-23 - 2019-02-26.
 • Haus-Reve, Silje; Cooke, Abigail (2019). Does social capital or trust affect economic spillovers from immigrant diversty?. American Association of Geographers; 2019-04-03 - 2019-04-07.
 • Haus-Reve, Silje (2018). 90% seminar. Diverse Knowledge, Innovation and Productivity.. UIS; 2018-12-11.
 • Haus-Reve, Silje; Cooke, Abigail (2018). Understanding the Regional Drivers of Productivity Benefits from Immigrant Diversity: Evidence from Norway's Variation in Regional Institutional Inclusiveness. Western Norway University of Applied Sciences (HVL).; 2018-10-11 - 2018-10-12.
 • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres (2018). Does combining different types of collaboration always benefit firms? Collaboration, complementarity and product innovation in Norway. NORSI; 2018-01-11 - 2018-01-12.
 • Haus-Reve, Silje (2017). Bonding og brobygging i flokken. Forskerforbundet Norge; 2017-12-12.
 • Haus-Reve, Silje (2017). Institutions as drivers of individual productivity in regions in Norway. Centre for Innovation Research, UIS; 2017-11-22.
 • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl (2017). Institutions and diversity in regions in Norway. RSA; 2017-07-04 - 2017-07-07.
 • Haus-Reve, Silje; Fitjar, Rune Dahl; Rodriguez-Pose, Andres (2017). Firm innovation, modes of innovation and their interaction. Are they complementarities?. American Association of Geographers AAG; 2017-04-05 - 2017-04-09.
 • Hydle, Katja Maria; Haus-Reve, Silje; Meland, Kjersti V. (2015). Spinning them off: Entrepreneurial practices in corporate spin-offs. Organization Studies; 2015-05-20 - 2015-05-23.
 • Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe; Haus-Reve, Silje (2014). Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år.
 • Haus-Reve, Silje; Blomgren, Atle; Harstad, Anne Marthe; Austnes-Underhaug, Randi (2014). Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!.
 • Haus-Reve, Silje; Gjelsvik, Martin (2014). Capabilities for innovation in a globalizing world: to be or not to be in clusters. Centre for Innovation Research, UIS, IRIS; 2014-10-16 - 2014-10-17.
 • Haus-Reve, Silje; Harstad, Anne Marthe; Blomgren, Atle (2014). Nye hoder i dårlige tider.
 • Hydle, Katja Maria; Haus-Reve, Silje; Meland, Kjersti V. (2014). Entrepreneuring knowing for spinning-off. BI Norwegian Business School; 2014-04-22 - 2014-04-24.
 • Ose, Solveig Osborg; Haus-Reve, Silje; Kaspersen, Silje (2011). Svikter samfunnsansvar. Dagens næringsliv. [Avis]; 2011-11-08.