Et profilbilde

Ekstern
Lise Johnsen { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Lise Johnsen", "tel": "Telefon: 51831333", "email": "lise.johnsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling formidling
Rom AM A-511


DOKTORGRADSPROSJEKTET "DET MONTERLØSE MUSEUM"


I perioden 2016 tom 2018 er Lise Johnsen ansatt som stipendiat ved

Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, innenfor

forskningsområdet museologi. Museologien  studerer museer historisk og

i samtiden. Det er et tverrfaglig fagfelt som henter teorier, metoder og

problemstillinger fra fag som kunsthistorie, vitenskapshistorie,

medievitenskap, sosiologi, antropologi, arkeologi og kulturhistorie.

 

I doktorgradsprosjektet «Det monterløse museum» følger hun forskningen

ved Arkeologisk museum. Forskningsaktivitetene ved museet starter ofte

utendørs, og kan for eksempel være del av en arkeologisk utgravning.

Etterpå forsetter aktiviteten innendørs og inngår som en del av

arbeidet i museets ulike fagavdelinger; fornminne, formidling, konservering og samlinger.

 

Arkeologisk materiale går med andre ord gjennom ulike trinn i en

dokumentasjonsprosess, før det ender i museets magasiner. Noen av

funnene kan vi høre om på museets tirsdagsforedrag etter endt sesong,

eller vi kan lese om forskningen  i museets  populærvitenskapelig

tidsskrift som «Frá haug ok heiðni». I prosjektet ser Lise Johnsen nærmere på

hvordan forskningen oppstår og kommuniseres, både innad i

fagavdelingene og ut mot museets publikum.

Undervisning

Forskningsområder

Museologi

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring