Et profilbilde

Førstelektor
Marianne Torve Martinsen { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Marianne Torve Martinsen", "tel": "", "email": "marianne.t.martinsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tlf priv/mob 51832979 / 91142850Forskningsområder

Barnehages fysiske miljø, organisering og strukturering av barn, tid og rom.

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner:

Martinsen, M. T. (2015). Structural conditions for children's play in kindergarten. Nordisk barnehageforskning (10). https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1426/0

Martinsen, M.T. (2012).?Databarn?  En undersøkelse om bruk av IKT i barnehagen. I F. Rønning et al. (Red.), FoU i praksis 2011 (s.307-316). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag

Moser, T. og Martinsen, M.T. (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. F. Rønning et al. (Red.), FoU i praksis 2011 (s.317-329). Trondheim: Tapir Akademisk forlag 

Martinsen, M. T., Moser, T. (2011). Barnehagens rom og barns hverdag ? utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid. I T.L.Hoel et al. (Red.), FoU i praksis 2010 (s. 317-329). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Moser, T. og Martinsen, M.T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers? play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal 18(4), 457?471.

Martinsen, M. T., Moser, T., Janson, H., & Nærde, A. (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling: En pilotstudie. I B. Groven et al. (Red.), FoU i praksis 2008 (s. 275-284). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.


Andre publikasjoner:

Moser, T., Martinsen, M. T. (2015). Barnehagens uterom som lekearena ? bruk, utstyr, tilgjengelighet. Barnehagefolk, 1

Martinsen, M. T., Moser, T., Janson, H., & Nærde, A. (2009): Barnehagen som arena for sosial utvikling. Første steg, nr. 1 (s.24-27)

Martinsen, M. T. (2008). Barnehagen som arena for sosial utvikling: En pilotstudie av
utvalgte kjennetegn ved barnehager med mulig betydning for barns sosiale utvikling.
Masteroppgave i barnehage- og profesjonsutvikling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Høgskolen i Vestfold


Pågående forskningArbeidserfaring


1992 -  1995               Pedagogisk leder i kommunal barnehage, Porsgrunn

1995?2002               Styrer i kommunal barnehage, Porsgrunn

2002?2006               Styrer i privat barnehage, Skien


2006?2008                Forskningsassistent og leder for intervjuerteamet i Barns sosiale utvikling (The Behaviour Outlook Norwegian Developmental Study/BONDS)

2009?2012                Forskningsassistent og leder for intervjuerteamet i Barns sosiale utvikling (The Behaviour Outlook Norwegian Developmental Study/BONDS) (deltid)

2009?2011                Høgskolelektor ved institutt for pedagogikk, Høgskolen i Telemark

                                   (deltid)

2012?2013               Lektor ved Kragerø videregående skole, på barne- og ungdomsarbeiderutdanningen

2013? 2015             Høgskolelektor ved institutt for pedagogikk, Høgskolen i TelemarkVitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2018). Vennskap og fellesskap i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. s. 131-147.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Barnehagerommet forstått som pedagogisk tekst – på vei fra en lekdiskurs til en læringsdiskurs?. I: Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1762-5. s. 81-97.
 • Martinsen, Marianne Torve (2015). Structural conditions for children's play in kindergarten. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 10. Hefte 1. DOI: 10.7577/nbf.1426.
 • Martinsen, Marianne Torve (2012). Databarn? En undersøkelse om bruk av IKT i barnehagen. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2918-9. s. 307-316.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2012). De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2918-9. s. 317-329.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2011). Barnehagens rom og barnas hverdag - utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2730-7. s. 317-329.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. Volum 18. Hefte 4. s. 457-471. DOI: 10.1080/1350293X.2010.525931.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas; Janson, Harald; Nærde, Ane (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. I: FoU i praksis 2008. Tapir Akademisk Forlag. s. 275-284.
 • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti (2015). Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest. Universitetet i Stavanger. 10 s.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie. Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2019-10-17.
 • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas (2019). Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study.. EECERA; 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Barn, rom og relasjoner - Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?. Malvik kommune; 2018-01-29.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Barnehagens inntreden i læringsmiljøprosjektet; barnehagepiloten.. Utdanningsdirektoratet; 2018-03-13.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Foreldresamarbeid knyttet til arbeidet med mobbing og krenkelser.. Helset barnehage; 2018-04-09.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Læringsmiljøprosjektet - Mobbing og andre krenkelser i barnehagen.. Hadsel kommune; 2018-08-15.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Relasjoner i barnehagen - den autoritative voksne.. Sleiverud barnehage; 2018-05-07.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing.. Østre Toten kommune; 2018-05-24.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing.. Vest-Telemark barnehageforum; 2018-04-23.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagsamling for barnehager i Østre Toten kommune.. Østre Toten kommune; 2018-02-02.
 • Martinsen, Marianne Torve (2018). Vennskap og fellesskap i barnehagen – barn som medborgere.. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling.. Skien kommune; 2018-02-26.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa. Fylkesmannen i Telemark; 2018-09-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-01-25.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø.. Fylkesmannen i Telemark; 2018-04-04.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av utviklingsarbeid. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-04-10.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Livsglede og livsmestring. Tønsberg kommune, fagenhet oppvekst - barnehage; 2018-10-30.
 • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve (2017). Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne. Nes kommune; 2017-12-08.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?. Østre Toten kommune, barnehageavdelingen; 2017-08-17 - 2025-02-17.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?. Askøy kommune, barnehageavdelingen; 2017-11-10.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barn, rom og relasjoner.Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?. Bærum kommune, barnehageavdelingen; 2017-08-18.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Skien kommune; 2017-10-30 - 2017-11-01.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barnehagens læringsmiljø. Iimplementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; 2017-10-27.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Barnehagens læringsmiljø. Implementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag; 2017-10-26.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Erfaringer med ekstern vurdering i pilot nasjonalt Læringsmiljøprosjekt. Storbynettverket i Norge; 2017-10-19.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser i barnehagen.. Utdanningsdirektoratet; 2017-09-21 - 2017-09-22.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Forebygge, håndtere og stoppe krenkelser og mobbing. UiS, HsN, Porsgrunn kommune; 2017-05-29.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. Fylkesmannen i Telemark; 2017-05-23.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Implementering av ny rammeplan. Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?. Fylkesmannen i Telemark; 2017-09-28.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Implementering av ny rammeplan.Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?. Fylkesmannen i Telemark; 2017-09-27.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Læringsmiljøprosjektet for barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar.. Utdanningsdirektoratet; 2017-09-12 - 2017-09-13.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Læringsmiljøprosjektet i barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar.. Utdanningsdirektoratet; 2017-09-12 - 2017-09-13.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Utvikling av gode læringsmiljø i barnehagen. Nes kommune; 2017-09-01.
 • Martinsen, Marianne Torve (2017). Veiledning fra et systemperspektiv. Hvordan veilede på interaksjoner?. Nes kommune; 2017-12-08.
 • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2017). Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen.. Tønsberg kommue; 2017-08-14.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Det fysiske læringsmiljøet – organisering og strukturering av barn, tid og rom.. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-27 - 2016-09-28.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Det fysiske læringsmiljøet i barnehagen. Barn, tid og rom.. Hurum kommune; 2016-10-28.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljø i norsk kontekst. Fylkesmannen i Telemark; 2016-11-18.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. Hokksund kommune; 2016-02-19.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. Narvik kommune; 2016-01-28.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd.. Porsgrunn kommune; 2016-05-31.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd.. Sola kommune; 2016-01-13.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Mobbing i barnehagen.Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. Møller komptansesenter; 2016-01-29.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Structural conditions for the development of children’s social competence in Norwegians kindergarten. European Early Childhood Education Research Association; 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Martinsen, Marianne Torve (2016). Strukturelle forutsetninger for barns lek i barnehagen. Hvordan kan barnehagens fysiske miljø hemme eller fremme barns lek?. NSLA og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk; 2016-05-02.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2015). Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens.. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Martinsen, Marianne Torve (2015). Structural conditions for children's play in kindergarten. Universitat Autònoma de Barcelona; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2015). Barnehagens uterom som lekearena.
 • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2014). How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices.. 2014-10-07 - 2014-10-10.
 • Martinsen, Marianne Torve (2014). Barnehagelæreres vurdering av egne uteområder.. Høgskolen i Telemark og nettverket BARN & ROM; 2014-09-18 - 2014-09-19.
 • Martinsen, Marianne Torve (2014). Lekens strukturelle vilkår. Høgskolen i Telemark; 2014-09-24.
 • Martinsen, Marianne Torve; Melaas, Terje (2011). Childcare center everyday for the youngest children: selected quality indicators for one- and two- year-olds. Norwegian Ministry of Education and Research; 2011-05-18 - 2011-05-20.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2011). De yngste barns barnehage - en studie av kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. HiST, HiNT, NTNU, DMMH; 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om organiseringen av barn, rom og tid. 2010-05-10 - 2010-05-11.
 • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers´ play, learning and development. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve (2009). Organisering av rom og tid for de minste barna i barnehagen. HiO;
 • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve; Janson, Harald; Nærde, Ane (2009). Barnehagen som arena for sosial utvikling.