MENY

Tirsdagsforedrag: Høyfjellsarkeologi i Rogaland

2. februarinnleder arkeolog Sveinung Bang-Andersen vårens foredragsrekke på Arkeologisk museum. Han holder foredraget «Høyfjellsarkeologi i Rogaland – noen tidsbilder, erfaringer og resultater» og kommer blant annet inn på utnyttelsen av fjellet i eldre steinalder og reinsdyrfangst i dyregraver.

Som «tidsvitne» i fjellet gjennom 40 år har foredragsholderen opplevd store menneskeskapte endringer i fjellområdene og rogalandsnaturen ellers. Som arkeolog har han også vært vitne til hvordan arkeologien har utviklet seg i løpet av disse årene, og hvilke resultater dette har gitt. Utnyttelsen av fjellet i eldre steinalder og reinsdyrfangst i dyregraver for vel tusen år siden er felt han særlig vil komme inn på.

VÅRENS FOREDRAGSREKKE

Populærvitenskapelige
De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet. Foredragene er tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30 i museets auditorium. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

 

Bilde av fasaden til Arkeologisk museum