MENY

Tirsdagsforedrag: Samfunnssikkerhet, tillit og granskingen av moderne massegraver

Kirsten Juhl, arkeolog, kommer til Arkeologisk museum 23. februar for å holde foredraget «Samfunnssikkerhet, tillit og granskingen av moderne massegraver».

Tvungen forsvinning er en utbredt praksis i voldelige konflikter verden over, der mange av ofrene ender i massegraver. Foredraget tar for seg hvordan håndteringen av rettsvitenskapelige granskinger av moderne massegraver og problemkomplekset forsvunne personer har påvirket tillitsbyggingen og samfunnssikkerheten i Bosnia-Hercegovina etter at volden, men ikke konfliktene opphørte i 1995.

VÅRENS FOREDRAGSREKKE

Populærvitenskapelig
De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet. Foredragene er tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30 i museets auditorium. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang

Bilde av fasaden til Arkeologisk museum