MENY

Tirsdagsforedrag: Strandgravfeltet på Hå gamle prestegård

Åsa D. Hauken, arkeolog ved Arkeologisk museum, holde tirsdag 1. mars foredraget «Strandgravfeltet på Hå gamle prestegård».

Gravfeltet på Hå gamle prestegård ble undersøkt for seksti år siden. Funnmaterialet ble helt fram til nylig liggende ukatalogisert og ubearbeidet i magasinet. En gjennomgang av funnene har avdekket mange spennende ting som foredragsholderen vil presentere. Hun vil også vise hvordan gravfeltet vokste fram i løpet av jernalderen.

VÅRENS FOREDRAGSREKKE

Populærvitenskapelig
De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet. Foredragene er tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30 i museets auditorium. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Bilde av fasaden til Arkeologisk museum