MENY

Tirsdagsforedrag: Tidens Vann - deponeringer av mennesker og dyr i våtmarker og vann

Arkeolog Christina Fredengren holder sesongens siste tirsdagsforedrag 15. mars på Arkeologisk museum. Tittel på foredraget er «Tidens Vann - deponeringer av mennesker og dyr i våtmarker og vann».

Foredraget presenterer resultater fra det svenske prosjektet «Tidens vatten» og tar opp hvordan noen mennesker og dyr behandles annerledes og ble deponert i våtområder på mer enn hundre steder i Sverige. Foredragsholderen diskuterer offerproblematikken og hvordan disse deponeringene kan ha fungert både geopolitisk og nekropolitisk – der fokus mellom sentralplasser og utkanter er blitt forskjøvet.Vårens 

Populærvitenskapelige foredrag
De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet. Foredragene er tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30 i museets auditorium. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

 

Bilde av fasaden til Arkeologisk Museum

Foredrag hver tirsdag kl. 18.30