MENY

Tirsdagsforedrag: Perlemagi: om en ravperle i et vikingtids kvinnegrav

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars holder arkeolog Grete Lillehammer et foredrag med tittelen «Perlemagi: om en ravperle i et vikingtids kvinnegrav fra Line på Jæren». Perlen ble funnet på gården Line i Time kommune på Jæren.

8S 4257 a–f er museumsnummeret på et gravfunn med en ravperle i museets samlinger. Da museet laget utstillingen «I perlehumør» i 2010, ble perlen studert nøye. Likner den en bjørn eller et foster? Vi skal se nærmere på perlen og på om det er sannsynlig at magiske krefter ble knyttet til perlen da den var i bruk.     

VÅRENS FOREDRAGSREKKE

Populærvitenskapelig
De åpne tirsdagsforedragene retter seg mot den delen av publikum som liker å lytte til og kommunisere direkte med foredragsholdere som henter sine emner fra museets virksomhetsområde, men også tilgrensende tema. Hovedvekten ligger på emner som tar for seg fortiden, naturhistorien og kulturminnevernet. Foredragene er tilgjengelige for et allment interessert publikum, og som regel bruker foredragsholderne gode illustrasjoner og bilder. 

Det er anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen eller gi kommentarer til innholdet. Foredragene holdes i museets auditorium med en serie på ca. åtte om våren og høsten.

Foredragene holdes tirsdager kl. 18.30 i museets auditorium. Fri entré.

Akademisk kvarter
I forkant av foredragene på tirsdager tilbyr vi en kort omvisning i utstillingene, og så fremt det er mulig knytter vi denne omvisningen opp til kveldens tema. Akademisk kvarter starter kl 18 og det er gratis inngang. 

Bilde av fasaden til Arkeologisk museum