MENY

PROFRES-profilen Siv Schrøder

Temaet for min forskning er barn som på egenhånd tar kontakt med barneverntjenesten og ber om hjelp til seg selv. Jeg undersøker temaet gjennom bruk av statistikk og intervjuer. Statistikken benyttes for å se på mulige forklaringer på forskjeller i barneverntjenestenes arbeid med meldinger generelt og med meldinger fra barn. I tillegg til statistikk benytter jeg intervjuer med ungdom og barnevernansatte. Gjennom intervju av ulike aktører ønsker jeg å få fram flere perspektiver på temaet.

Min interesse for temaet oppsto da jeg leste statistikk om meldinger og oppdaget at en svært liten andel av det totale antall meldinger kom fra barnet selv. Jeg har i flere år jobbet som ansatt i barneverntjenesten, men har ikke erfart at et barn har tatt kontakt og bedt om hjelp.

Barn som melder var noe jeg ikke hadde tenkt spesielt mye over tidligere og det overrasket meg. Jeg ble nysgjerrig på temaet og ønsket å finne ut mer.Når jeg begynte å undersøke litt fant jeg ut at det er gjort en rekke studier om barns medvirkning i barnevernet, men ikke med utgangspunkt i barnet som egenmelder.