Et profilbilde

Professor
Njål Foldnes { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Njål Foldnes", "tel": "", "email": "njal.foldnes@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Foldnes, Njål; Grønneberg, Steffen; Hermansen, Gudmund Horn (2018). Statistikk og Dataanalyse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202512682. 541 s.
 • Thomson, Jenny; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Njå, Morten Bergsten; Uppstad, Per Henning (2019). Can childrens instructional gameplay Activity be used as a diagnostic indicator of Reading difficulties?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning; Solheim, Oddny Judith (2018). First Grade Reading Skill and Motivation Dynamics. EARLIsig2018; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • McTigue, Erin; Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Foldnes, Njål; Frijters, Jan c (2017). Measuring multiple dimensions of early literacy motivation through self-report at school entry. The European Association for Research on Learning and Instru; 2017-08-28 - 2017-09-02.
 • Strand, Olaug; Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål (2017). Flerspråklige elevers leseresultater i PIRLS 2016. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Wagner, Åse Kari H.; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2017). På sporet - effekt av tidlig innsats for andrespråkselever med risiko for å utvikle lese- og skrivevansker. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Wagner, Åse Kari H. (2016). Effect of early intervention for minority children at-risk for reading difficulties. NTNU/Samkul; 2016-04-15.
 • Foldnes, Njål; Hagtvet, Knut Arne (2014). The Choice of Product indicators in latent variable interaction models. Norwegian Business School; 2014-05-05 - 2014-05-06.
 • Foldnes, Njål (2010). The effect of kurtosis on the power of two test statistics. Structural Equation Modeling Working Group; 2010-02-25 - 2010-02-26.
 • Foldnes, Njål (2008). Testing Structural Equation Models: The effect of Kurtosis. Universita di Napoli "Frederico II"; 2008-09-01 - 2008-09-05.
 • Dahl, Geir; Flatberg, Truls; Foldnes, Njål; Gouveia, Luis (2006). The Jump Formulation for the Hop-Constrained Minimum Spanning Tree Problem. INFORMS; 2006-03-30 - 2006-04-02.
 • Foldnes, Njål; Mørken, Knut Martin; Vistnes, Arnt Inge (2005). En ny verden: Datamaskinen, beregninger og realfagsundervisning.
 • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2003). A randomized algorithm for the multiple knapsack problem with assignment restrictions. 2003-10-27 - 2003-10-29.
 • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2003). On hop-constrained walk polytopes. 2003-08-18 - 2003-08-22.
 • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2002). Complexity of certain multiple knapsack problems.
 • Dahl, Geir; Foldnes, Njål (2002). Polyhedral Properties of certain 0/1 Knapsack Polytopes.