Et profilbilde

Leder for nettverk for miljøvennlig energi
Siri Margrethe Kalvig { "honorific-suffix": "Leder for nettverk for miljøvennlig energi", "fn": "Siri Margrethe Kalvig", "tel": "Telefon: 51833600", "email": "siri.m.kalvig@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Syse, Helleik Line; Kalvig, Siri Margrethe; Tuohy, Paul (2016). Investigating Off-Grid Energy Solutions for the Salmon Farming Industry. University of Strathclyde. 115 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2014). On wave-wind interactions and implications for offshore wind turbines. Universitetet i Stavanger. 140 s.
 • Kalvig, Siri M. (2011). ABL simulations by the use of OpenFOAM and the K-Epsilon model. NORCOWE. 35 s.
 • Kalvig, Siri M. (2009). Vilt, vakkert vær. Cappelen Damm AS. ISBN 9788202311971. 168 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe; Viste, Ellen Marie (2007). Himmel og hav. Scibsted forlag. ISBN 9788251624619. 206 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe; Viste, Ellen (2005). Værårboken 2006. Schibsted Forlag. ISBN 9788251621670. 223 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe; Viste, Ellen (2004). Værårboken 2005. Schibsted Forlag. ISBN 9788251624619. 100 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2000). Vær og uvær. Schibsted Forlag. ISBN 9788251618090. 160 s.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2018). Tverrfaglig samarbeid for framtidige løsninger. Miljødirektoratet; 2018-01-18.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Energibønder—pionerar i det grøne skiftet?. Rogaland fylkeskommune; 2017-03-20.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Feirer vind-seier. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-04-19.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Fornybar energi muligheter. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-03-16.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Fornybar energi og positive forretningsmuligheter. UiB; 2017-01-06.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Universitetet i Stavnager; 2017-09-20.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Valide og UiS; 2017-05-11.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Forskningsnettverket og Smart Energi lab. Avinor; 2017-06-09.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Grønn energi til blå næringer.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Klima, miljø og grønt skifte. KS; 2017-10-20.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Klimaskepsis og Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Universitetet i Stavanger; 2017-03-20.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Klimautviklingen, grønn energi og vindkraft. Conventor; 2017-05-09 - 2017-05-10.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Oppslag om vindkraft og rammebetingelser i DN "Som å dra teppe vekk under oss". Dagens Næringsliv. [Avis]; 2017-02-24.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). The Smart Energy Hub.. European University Association, EUA, UNI-SET; 2017-05-31 - 2017-06-02.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Utfordringer og muligheter for fremtidens energisystem. ENOVA; 2017-11-22.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Vær noe mens du blir noe.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2017). Wind Energy. UiS; 2017-09-25.
 • Kalvig, Siri Margrethe; Hersvik, Rune; Berge, frode; Johansen, Brage W.; Strømnes, Jan Helge (2017). Rogaland er Norges California innen fornybar energi og smartby.
 • Riva, Lorenzo; Teigen, Knut Erik; Hjertager, Bjørn H; Kalvig, Siri Margrethe (2017). Implementation and application of the actuator line model by OpenFOAM for a vertical axis wind turbine. University of Stavanger; 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). CFD of wind wave interactions. NORCOWE; 2016-05-14 - 2016-05-15.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Enda nye muligheter.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Foredrag, Forretningsmuligheter i elektriske Rogaland. Næringslivsforeningen; 2016-03-02.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fornybar energi, En smak av Forus. Forus Næringspark; 2016-09-23.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Forretningsmuligheter i elektriske Rogaland. Stavanger Næringsforening; 2016-03-02.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Forstyrrelser kan gi endring.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra Oljehovedstad til energilaboaratorium. Greater Stavanger;
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra en våryr gründer.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra flau bris til sterk storm. Valide; 2016-05-12.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra liten bris til sterk storm. 2016-04-21.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra oljehovedstad til energilaboratorium - Årskonferansen. Greater Stavanger; 2016-11-09.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra oljenasjon til energi-laboratorium.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fra vindkraftbonanza til bråstopp. NRK. [Radio]; 2016-04-15.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Fremtiden er elektrisk.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). From oil capital to energy laboratory. Ordførerens kontor; 2016-08-30.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Green energy for offshore fishfarming. ONS; 2016-09-01.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Havvind – et nytt energieventyr. Agder Energi; 2016-05-30.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Hvit jul eller ei?.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Kalvig skal lede miljøsatsing ved UiS. NRK. [Radio]; 2016-02-04.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Kaster seg inn i kampen om milliardfond. Dagens Næringsliv. [Avis]; 2016-02-16.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Klima er problemet og teknologien løsningen. 2016-03-08.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Klimautfordringen og fornybar energi. Pensjonistuniversitetet; 2016-05-19.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Siri er det grønne håpet. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2016-03-03.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Smart Energy Lab. at UiS. UiS, Forskningsnettverjet for miljøvennlig energi; 2016-12-14.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Smart byer og bondske pionerer.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Stavanger 2.0, Fra Oljehovedstad til energilaboratorium. Norges Forskningsråd;
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Stavanger Offshoretekniske skole - fornybarenergi. Stavanger Offshore tekniske skole; 2016-11-16.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Stavanger i vinden. 2016-04-20.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Til alle unge jenter.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Vær er energi.
 • Kalvig, Siri Margrethe (2016). Å snu avfall til noe godt.
 • Frøysa, Kristin Guldbrandsen; Kalvig, Siri M.; Kvamsdal, Trond; Tande, Jon Olav Giæver (2014). Vindkraft i medvind.
 • Kalvig, Siri M. (2014). Wave influenced wind and the effect on offshore wind turbine performance. NOWITECH, EERA, NORCOWE; 2014-01-22 - 2014-01-24.
 • Kalvig, Siri M.; Eliassen, Lene (2014). On offshore Wind turbine fatigue caused by wave influenced wind. NREL; 2014-05-19 - 2014-05-21.
 • Kalvig, Siri M.; Kleiven, Helga Flesche (2014). Skadelig synsing.
 • NRK, Dagsrevyen; Endrerud, Ole-Erik Vestøl; Kalvig, Siri M. (2014). Sterk medvind for energiparken på Jæren. [TV]; 2014-02-17.
 • Tande, John Olav Giæver; Frøysa, Kristin Guldbrandsen; Kvamsdal, Trond; Kalvig, Siri M. (2014). Vindkraft i medvind. Offshore vindkraft er en gylden mulighet for utvikling av nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge.
 • Kalvig, Siri M. (2013). Wave driven wind simulations with CFD. Deep Sea Offshore Wind R&D Conference; 2013-01-24 - 2013-01-25.
 • Kalvig, Siri M.; Manger, Eirik (2013). Wave driven wind and implications for offshore wind turbine performance. Forwind and Frauenhofer; 2013-03-20 - 2013-03-21.
 • Kalvig, Siri M. (2012). Experiences with communicating climate change in Norway. BI Norwegian;
 • Kalvig, Siri M.; Manger, Eirik (2012). Comparing “blind test” CFD calculations of different wind turbine modelling approaches. EWEA; 2012-11-09 - 2012-11-11.
 • Obhrai, Charlotte; Gudmestad, Ove Tobias; Kalvig, Siri M. (2012). A review of current guidelines and research on wind modelling for the design of offshore wind turbines. ISOPE; 2012-06-17 - 2012-06-22.
 • Kalvig, Siri M. (2011). Actuator disk simulations with OpenFOAM,. NORCOWE-NOWITECH; 2011-10-20 - 2011-10-21.
 • Kalvig, Siri M. (2011). Improved energy forecast for Offshore Wind farms. NORCOWE; 2011-08-15 - 2011-08-19.
 • Kalvig, Siri M. (2011). Improved energy forecast for Offshore Wind farms. NORCOWE-NOWITEC; 2011-01-19 - 2011-01-20.
 • Kalvig, Siri M. (2011). Simulation of wave induced wind fluctuation with OpenFOAM. 2011-11-03 - 2011-11-04.
 • Kalvig, Siri M. (2011). Updates on PhD project and wind-wave modelling with the CFD code OpenFOAM. NORCOWE; 2011-05-03 - 2011-05-05.
 • Kalvig, Siri M.; Kleiven, Helga Flesche; Torleifsson, Tobias (2011). Klimakritikk tilbake.
 • Kalvig, Siri M.; Manger, Eirik (2011). Wind turbine simulations comparing the actuator disk approach with a fully resolved rotor simulation. EAWE; 2011-10-27 - 2011-10-29.
 • Sjaastad, Jørgen; Kalvig, Siri M. (2011). Enkeltpersoners betydning for realfagene. NITO, NHO, UiO, Naturfagsenteret;
 • Kalvig, Siri M. (2010). Improved energy forecast for Offshore Wind farms. 2010-09-26 - 2010-09-27.
 • Kalvig, Siri M. (2010). The wind field in the marine boundary layer - with applications to offshore wind power. 2010-04-12 - 2010-04-14.
 • Kalvig, Siri M. (2010). Wave-Wind interaction and changing atmospheric stability - implications for design requirements and energy output for offshore wind turbines. 2010-11-24 - 2010-11-26.
 • Kalvig, Siri M.; Torleifsson, Tobias; Kleiven, Helga Flesche (2010). Faktafeil i Strøknes Klimaklok-kommentar.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2010). Klimaklok. Mlijøvernsdepartementet - Klimaløftet;
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2010). Klimaklok. Mlijøvernsdepartementet - Klimaløftet;
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2010). Klimaklok. Mlijøvernsdepartementet - Klimaløftet;
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2010). Klimaklok. Mlijøvernsdepartementet - Klimaløftet;
 • Kalvig, Siri M. (2009). Den moralske stormen.
 • Kalvig, Siri M. (2009). Klimatrass.
 • Kalvig, Siri M. (2009). Klimatrass.
 • Kalvig, Siri M.; Westskog, Hege (2009). Lær av storesøster.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet; 2009-11-09.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet; 2009-11-05.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet; 2009-10-29.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet;
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet; 2009-10-19.
 • Kleiven, Helga Flesche; Kalvig, Siri M.; Thorleifsson, Tobias (2009). Klimaklok. Heldags seminar om klimasystemet, klimaforskning og klimapolitikk;. Miljøverndepartementet; 2009-10-14.