Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ola Johan Settem { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ola Johan Settem", "tel": "Telefon: 51832901", "email": "ola.settem@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EOJ SV-205
Tlf priv/mob 40237076

Forskningsområder

Sivilprosess, statsrett, internasjonale menneskerettar.

Utvalgte publikasjoner

* Applications of the "Fair Hearing" norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings (Springer Science + Business Media B.V., 2016)

* Subsidiaritetsprinsippet og skjønnsmarginen i EMK-retten (fagartikkel, Jussens Venner 2016 s. 119-141)

* Statlig nødrett og den internasjonale terrortrusselen (masteroppgave tilgjengeleg i BORA, Universitetet i Bergen, 2007 http://hdl.handle.net/1956/3663)

Pågående forskning

* Dommarhabilitet: når blir dommarar inhabilie på grunn av uttaler om generelle rettslege spørsmål eller andre samfunnsspørsmål?

* Tvunge verneting og objektiv kummulasjon.

* Grunnloven som rettskjelde: forskjellige typar bruk av Grunnloven hos Høgsterett.

Arbeidserfaring

* Arbeidsgruppeleiar ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 2006-2007.

* Dommarfullmektig i Bergen tingrett 2008-2010.

* Doktorgradsstipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen 2010-2014.

* Advokat i Kluge advokatfirma 2014-2016.

* Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger frå 2016 av.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Settem, Ola Johan (2019). Dommarar som ytrar seg. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202615598. 136 s.
  • Settem, Ola Johan (2016). Applications of the 'Fair Hearing' Norm in ECHR Article 6(1) to Civil Proceedings. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-3-319-24881-3. 518 s.
  • Settem, Ola Johan (2015). The balance between procedural safeguards and efficiency - An analysis of the application of the "fair hearing" norm in ECHR Article 6(1) to civil proceedings. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-2799-4. 668 s.
  • Settem, Ola Johan (2017). Anne-Cat. om frisørsaken: - Satiren kan ikke ligge under noe sensur. www.nrk.no. [Internett]; 2017-03-10.
  • Settem, Ola Johan (2016). Subsidiaritetsprinsippet og skjønnsmarginen i EMK-retten.