MENY

Allmøte om OU-prosjektet

Alle ansatte og studenter inviteres til allmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet tirsdag 15. mars klokken 12.30.

Rektor Marit Boyesen vil holde en innledning før prosjektleder Kjersti Melberg gjør rede for status i prosjektet.

Det vil bli anledning til å komme med innspill og spørsmål.

Arbeidsnotat fra prosjektgruppen (pdf)

Prosjektets nettside