MENY

Næringslivets muligheter i Horisont 2020

NHO, Innovasjon Norge, Universitetet i Stavanger og Forskningsrådet inviterer til seminar om mulighetene Horisont 2020 gir for bedrifter som er engasjert innenfor energi, klima, miljøteknologi, helse og IKT.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på ca. 75 milliarder euro fordelt på sju år. Norge deltar her som fullverdig medlem.

Horisont 2020 tilbyr mange flere muligheter for næringslivet enn tidligere EU-programmer, og legger særlig til rette for at SMB-er deltar.

Programmet støtter både forskning og markedsnære aktiviteter som bl.a. demonstrasjonsprosjekter. Sammen med de økonomiske vilkårene er dette nye aspekter i Horisont 2020 som gjør det attraktivt for næringslivet å delta.

Seminaret vil gi kortfattet og praktisk informasjon.

Etter presentasjonene følger et praktisk opplegg hvor Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Patentstyret kontaktpersoner til de aktuelle delene av Horisont 2020 vil være tilgjengelige for individuell og gruppevis veiledning.

Påmelding innen 10. mars

Oppdatert program på Forskningsrådets nettsider

Logo Forskningsrådet