MENY

Åpent seminar om grønt skifte

Vitenskapsakademiet i Stavanger NTVA og Tekna inviterer til åpent seminar om det grønne skiftet.

Vitenskapsakademiet i Stavanger , Norges tekniske vitenskapsakademi –NTVA og Tekna inviterer til åpent seminar om det grønne skiftet onsdag 9. mars.

Foredragsholdere er Marius  Holm, leder av Zero og Glenn Ove Linnerud, prosjektleder i Norsk Hydro.

Marius Holms tema er "Fra fossil til grønn særstilling". Foredragsholderen vil snakke om utviklingen av fornybar energi globalt og hvordan langsiktig etterspørsel etter olje og gass vil påvirkes av det grønne skiftet. Deretter vil han snakke om utfordringer og muligheter for Norge.

Marius Holm er en norsk miljøpolitiker. Han er leder av ZERO, og har tidligere vært nestleder i Bellona og kommunikasjonsrådgiver i Burson-Marsteller. I Bellona ledet Holm det faglige og politiske arbeidet i Norge.

Glenn Ove Linneruds tema er  "Hydro sin teknologipilot på Karmøy". Foredraget belyser følgende spørsmål: Hvordan er HAL4e teknologien overlegen annen elektrolyseteknologi? Hva gjør vi på Karmøy? Hvordan bidrar vår innsats inn i «det grønne skiftet?».

Glenn Ove Linnerud er prosjektleder for teknologipiloten på Karmøy. Han har hatt en fot i teknologi-miljøet i Hydro Aluminium og en fot i prosjekt-miljøet (byggherre) i Norsk Hydro siden 1987 i sentrale posisjoner i utvikling av neste generasjon elektrolyseteknologi og i utviklingen av investeringsprosjekter innen aluminiumsfremstilling. Linnerud ledet Qatalum-prosjektet (Greenfield aluminiumsfabrikk i Qatar) i tidlig fase, og var del av ledergruppa fram til overlevering til driftsorganisasjonen i 2010. Linnerud ledet også gruppa som forvalter og utvikler Hydros elektrolysecelle-teknologi, Primary Metal Technology, etter Qatalum, frem til 2013.

Foto av Marius Holm og Glenn Ove Linnerud

Marius Holm og Glenn Ove Linnerud