MENY

Prøveforelesninger for Dr. Philos Leik Woie

Tidligere overlege ved Stavanger Universitetssjukehus, Cand.med. Leik Woie, har to prøveforelesninger før sin disputas ved Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesninger skjer ved Universitetssjukehuset 10. mars kl. 14:00 og kl 15:00. 

Oppgitt emne for den første prøveforelesningen er «Hjertefrekvens-variabilitet - definisjon. Klinisk anvendbarhet og bruk ved prognose.» 

Kandidatens selvvalgte emne er «Ventrikkeltakykardi».

Woies avhandling har tittelen “Myocardial infarction: Scar size, fibrosity, transmurality, myocardium at risk and location”. Selve disputasen skjer på SUS den 11. mars klokken 10. 

Portrettfoto av Leik Woie, dr. philos ved UiS 2016

Leik Woie