Et profilbilde

Ekstern
Tor Hauken { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Tor Hauken", "tel": "Telefon: 51833820", "email": "tor.hauken@uis.no" }

Avdeling/enhet Universitetet i Stavanger
Institutt/senter
Rom AR T-207

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hauken, Tor; Malay, Hasan (2009). A New Edict of Hadrian from the Province of Asia Setting Regulations for Requisitioned transport. I: Selbstdarstellung und Kommunikation:Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt. C.H. Beck. ISBN 978-3-406-58287-5. s. 327-348.
 • Hauken, Tor (2004). En tid for alt: Kvinnelig seksualitet i det klassiske Athen. I: Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-601-4. s. 49-65.
 • Hauken, Tor; Tanriver, Cumhur; Akbiyikoglu, Kazim (2003). A new inscription from Phrygia : A rescript of Septimius Severus and Caracalla to the coloni of the Imperial Estate at Tymion. Epgraphica Anatolica. ISSN 0174-6545. Volum 36. s. 33-44.
 • Hauken, Tor (2000). Epigrafikk: Studiet av greske og romerske innskrifter. Appendiks: Presentasjon og oversettelse av en romersk innskrift (Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre). I: Ad Fontes. Antikkvitenskap, kildebehandling og metode. Klassisk Skriftserie; Norsk Klassisk Forbund. ISBN 82-995587-0-0. s. 91-123.
 • Hauken, Tor (2002). Lógoi hellenikoí, Greske tekster. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-644-6. 140 s.
 • Hauken, Tor (2002). Lógos grammatikós, Gresk grammatikk. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-643-8. 294 s.
 • Hauken, Tor (2001). Lógos attikós : lærebok i gresk. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-641-1. 349 s.
 • Hauken, Tor (1998). Petition and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors 181 - 249. Det norske institutt i Athen. ISBN 82-91626-08-1. 393 s.
 • Hauken, Tor (1994). Petition and response : an epigraphic study of petitions to Roman emperors 181-249. Misjonshøgskolen. 1 s.
 • Hauken, Tor (2001). Den kulturelle og politiske situasjonen i Roma i kirkens første tid. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2001). Den kulturelle og politiske situasjonen i Roma i kirkens første tid.
 • Hauken, Tor (2001). Platon — Kritias — Atlantis.
 • Hauken, Tor (2001). Structure and themes in petitions to Roman emperors. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2001). Structure and themes in petitions to Roman emperors. 2001-08-19 - 2001-08-25.
 • Hauken, Tor (2001). Structure and themes in petitions to Roman emperors. XXe Congrès international des Études byzantines;
 • Hauken, Tor (2001). Tariff-innskriften fra Palmyra. Fordedrag holdt i Eremitagen, St. Petersburg 7.6.2001. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2001). Tariff-innskriften fra Palmyra. Fordedrag holdt i Eremitagen, St. Petersburg 7.6.2001. 2001-06-07 - 2001-06-08.
 • Hauken, Tor (2000). Akropolis og Delphi.
 • Hauken, Tor (2000). Akropolis og Delphi. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2000). Greske og latinske innskrifter som forskningsområde. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2000). Greske og latinske innskrifter som forskningsområde.
 • Hauken, Tor (2000). Makt og medium i det romerske Athen: Herodes Atticus. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2000). Makt og medium i det romerske Athen: Herodes Atticus. 2000-03-23 - 2000-03-26.
 • Hauken, Tor (2000). Med bud fra keiseren: edikter og offentlig kommunikasjon i romertiden.
 • Hauken, Tor (2000). Med bud fra keiseren: edikter og offentlig kommunikasjon i romertiden.
 • Hauken, Tor (2000). Rett til kropp: Hvordan kropp reflekteres i romerske rettskilder. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (2000). Rett til kropp: Hvordan kropp reflekteres i romerske rettskilder. 2000-11-21 - 2000-11-22.
 • Hauken, Tor (2000). Tradisjon og interpretasjon: innskriften fra Skaptopara. 2000-05-22 - 2000-05-25.
 • Hauken, Tor (2000). Tradisjon og interpretasjon: innskriften fra Skaptopara. [Mangler data];
 • Hauken, Tor (1998). Hvor kan vi lese om dette? Eller: Førstehjelp for besøkende i Roma.