Et profilbilde

Førsteamanuensis
Elin Ødegård { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Elin Ødegård", "tel": "Telefon: 51833601", "email": "elin.odegard@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tlf priv/mob 91378779

Undervisning

Forskningsområder

Mine forskningsområder er kompetanseutvikling, veiledning,  implementering og ledelse i barnehage og skolesektoren.

Utvalgte publikasjoner

Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge (2017). Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-52301-5. 165 s.

Pågående forskning

"Kompleksitet og  dilemmaer i barnehagesektoren". I samarbeid med Gerd Sylvi Steinnes HiVo og Liv Torunn Eik HSN

Arbeidserfaring

20 år som styrer i barnehage. 20 år som lærer  høgskolesektoren. Spesialområde barnehagelærerutdanning,veilederutdanninger og arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin (2020). Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022605. 180 s.
 • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge (2017). Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-52301-5. 165 s.
 • Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin (2016). Barnehagelæreres profesjonslæring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1692-5. 182 s.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Søndenå, Kari; Hjardemaal, Finn R. (2014). Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 37. Hefte 4. s. 19-31. DOI: 10.3402/uniped.v37.23814.
 • Ødegård, Elin (2014). Lederes faglige legitimitet og medarbeideres lojalitet; to sider av samme sak?. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215.
 • Ødegård, Elin (2013). Nyutdannede førskolelæreres særskilte ledelsesutfordringer. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0086-6. s. 279-286.
 • Ødegård, Elin; Røys, Helge (2013). Å dra lasset sammen. Samhandling som strategi for pedagogisk ledelse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202330972. 164 s.
 • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2008). Kompetansebygging i hetrogene veiledningsgrupper. I: Det store spranget - ny som lærer i skole og barnehage. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2282-1. s. 137-146.
 • Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2007). Mangfold gir muligheter : om mangfold som ressurs for kompetansebygging. I: Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Utdanningsdirektoratet. s. 45-56.
 • Ødegård, Elin (2011). Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket. Universitetet i Oslo. 280 s.
 • Karlsen, Thorbjørn J.; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune; Ødegård, Elin (2005). Veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole Forankring i lokal arbeidsgiverpolitikk, med fokus på kvalitet. Region Telemark, Østfold, Vestfold, Buskerud. 10 s.
 • Løkka, Niri; Ødegård, Elin (2004). Praksis som læringsarena : FOU-rapport 2001-2003. 46 s.
 • Karlsen, Thorbjørn J.; Pihlstrøm, Jon T.; Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Olsen, Knut Rune (2006). Ny i Yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede. Høgskolene i Telemark, Østfold, Vestfold og Buskerud.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2019). Dilemmaer som omdreiningspunkt i kompetansebygging​. UIS og HVE; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Ødegård, Elin (2019). Interaktivforskning - redskap for komeptansebygging. Høgskolen på Vestlandet; 2019-02-11 - 2019-02-12.
 • Ødegård, Elin (2019). Ledere som kan og vil. Fylkesmannen i Agder; 2019-03-27.
 • Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi (2019). Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Barn Kunne (HVL)og Filiorum (UiS); 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Ødegård, Elin (2017). Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage. Utdanningsforbundet;
 • Ødegård, Elin (2017). Hvordan skape et godt og tryggt læringsmiljø i barnehager?. Fylkesmannen i Hordaland;
 • Ødegård, Elin (2017). Tochange and improvequality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership.. EECERA; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Bjerkholt, Eva (2016). Utforsking av barnehagelæreres kompetansebygging. Ulike teoretiske perspektiver som kilde til dypere forståelse og nye muligheter?. Nordpro/Universitetet i Lund; 2016-10-27 - 2016-10-28.
 • Ødegård, Elin (2016). Bridging different competencies - aleadership perspective. Earli; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Ødegård, Elin (2016). Veiledning og ledelse som ild og vann eller hånd i hanske. Utdanningsforbundet; 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Ødegård, Elin; Martinsen Torve, Marianne (2016). Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljøer i norsk kontekst. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet; 2016-11-14 - 2016-11-15.
 • Ødegård, Elin; Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn (2016). Exploring the complexity of competence building. Mixed theoretical perspectives, a source for deeper understanding and New answers.. Earli; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Nordahl, J.; Ødegård, Elin (2015). Competence development through mentoring: Pedagogical leaders’ follow up of academic concepts while mentoring their assistants.
 • Ødegård, Elin (2015). Pedagogisk ledelse i barnehager. Bamble kommune;
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting leadership through staff training. 2015-09-02 - 2015-09-05.
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting quality in kindergarten through staff training. How can mentoring create opportunities for professional leadership?. 2015-12-08 - 2015-12-11.
 • Ødegård, Elin (2015). Promoting quality through interactive research. 2015-06-15 - 2015-06-17.
 • Ødegård, Elin; Røys, Helge (2015). Pedagogisk ledelse i barnehager. 2015-03-16 - 2015-03-17.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2014). Are there footprints of critical thinking in mentoring sessions?. Linnèuniversitetet; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2014). Professional practice under pressure? Views on challenges and possibilities of kindergarten teachers`professional development. European Early Childhood Education Research Assosiation; 2014-09-07 - 2014-09-10.
 • Ødegård, Elin (2014). Pedagogisk ledelse i barnehager.
 • Ødegård, Elin (2014). Professional practice under pressure. Promoting quality in leadership through interactive research. Queen Maud University College; 2014-06-10 - 2014-06-12.
 • Ødegård, Elin (2014). Professions under pressure. Interactive research possiblities and challengers. EECERA; 2014-09-08 - 2014-09-10.
 • Ødegård, Elin (2014). Veiledning og kritisk tenkning. Senter for profesjonsforskning HiOA; 2014-10-24 - 2014-10-25.
 • Bjerkholt, Eva; Hjardemaal, Finn R.; Søndenå, Kari; Ødegård, Elin; Jordell, Karl Øyvind (2013). How to understand the phenomenon of a common metaphore for two different fields as supervision and life word research interview. NERA; 2013-03-06 - 2013-03-09.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2013). Danning i lys av kritisk tenkning. Senter for profesjonalisering, Høgskolen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2013). Legitimacy alnd loyalty as tools for pedagogical leadership in kindergarten. EECERA; 2013-09-28 - 2013-09-30.
 • Ødegård, Elin (2013). Legitimitet og lojalitet - lederens utfordring. Høgskolen i Nord Trødelag og NTNU; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Ødegård, Elin (2012). Bridging diverse competencies – a leadership perspective. EECERA;
 • Ødegård, Elin (2012). Competence building of Newly Qualified Kindergarten Teachers. Charles Stuert University;
 • Ødegård, Elin (2012). Mentoring new teachers at the University College. Association for Teacher Education in Europe;
 • Ødegård, Elin (2012). Newly Qualified Kindergarten Teachers and leadership. Charles Sturt University;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres største utfordring.
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres utfordringer. Høgskolen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede førskolelæreres utfordringer. Lærerutdanningsmiljøene i Trøndelag;
 • Ødegård, Elin (2012). Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. Fylkesmannen i Telemark;
 • Ødegård, Elin (2012). System of mentoring of newly qualified teachers in Norway. Victorian Institute of Teaching;
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2011). Et komparativt perspektiv på veiledning av nyutdannede førskolelærere og lærere.
 • Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn (2011). Kindergarten Teachers. Experts in a Field of Lay(women) Symposia. Early childhood education and care; 2011-09-14 - 2011-09-18.
 • Hjortdal, Gry; Ødegård, Elin (2010). From leadership to management. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Ødegård, Elin (2010). Hjelpetrengende eller en ressurs.
 • Ødegård, Elin (2010). Newly qualified kindergarten techers and leadership - Do we need an alternative way of framing and constructing leadership in kindergarten?. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2009). Mangfold i veiledningspraksis, hvor står vi og hvor går vi?. 2009-12-03 - 2009-12-04.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2008). New teacher induction in the North of Europe. 2008-02-03 - 2008-02-05.
 • Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin (2008). Mentoring of Newly Qualified pre-school Teachers; Adaptation to Their Actual Workplace or Support for Further Competence Building?. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Bjerkholt, Eva; Bjerkholt, Eva; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin; Ødegård, Elin (2007). Mangfold som ressurs i veiledningen. 2007-09-24.
 • Ødegård, Elin (2007). Feltarbeid og etiske utfordringer. Hvilke etiske utfordringer må jeg som forsker på nyutdannede førskolelærere være forberedt på?. 2007-04-19.
 • Ødegård, Elin; Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn (2007). Diversity as a Positive Asset for Professional Competence. 2007-08-30.
 • Ødegård, Elin; Hansson, Eidbjørg; Samuelsen, Arne Marius; Hjortdal, Gry; Gjemmestad Nilsen, Anne; Hofstad Dahl, Anne (2006). Veiledning og det estetiske blikket på praksisbarnehagen.
 • Bjerkholt, Eva; Ødegård, Elin (2005). Veiledning en investering i stabilitet. [Avis]; 2005-12-01.