Et profilbilde

Førsteamanuensis
Bjørn Håland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Bjørn Håland", "tel": "Telefon: 51833594", "email": "bjorn.haland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-262

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Juhler, Martin Vogt; Håland, Bjørn (2016). The impact of lesson study and content representation on student teachers’ science teaching. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. s. 195-211.
 • Håland, Bjørn (2010). Student teacher conceptions of matter and substances : evaporation and dew formation. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. ISSN 1504-4556. Volum 6. Hefte 2. s. 109-124.
 • Håland, Bjørn; Macdonald, Allyson (2009). Student teacher conceptions of matter and substances - some results from 31 interviews. I: Planning science instruction: From insight to learning to pedagogical practices. Proceedings of the 9th Nordic Research Symposium on Science Education. 11th - 15th June 2008 Reykjavik, Iceland. Science Education Research GroupSchool of Education, University of I. s. 136-138.
 • Håland, Bjørn; Tveita, Johannes (2006). Nytt kurstilbud til norske lærere på Internett: "Naturen er partikler i bevegelse - hva gjør de?". I: Naturfagsdidaktikkens mange facetter: proceedings fra Det 8. nordiske Forskersymposium om undervisningen i naturfag. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. ISBN 87-7684-087-5. s. 443-450.
 • Håland, Bjørn; Lea, Martha (2005). Integrert undervisning - dømt til å mislykkes? Et forsøk på en analyse. I: Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Universitetet i Stavanger. s. 166-180.
 • Håland, Bjørn (2004). Praktisk arbeid som del av naturfagopplæringa i grunnskolen. Resultat av intervjuer og observasjoner av 10 lærere på grunnskolens mellomsteg. I: Naturfagenes didaktikk - en disiplin i forandring? Det 7. nordiske forskersymposiet om undervisning i naturfag i skolen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 727-740.
 • Håland, Bjørn (1979). Småull, Eriophorum gracile på Jæren Eriophorum gracile in Jæren,SW Norway. ?. Volum 37. Hefte 1. s. 7-10.
 • Håland, Bjørn (2012). TasS, et tverrfaglig forskingsprosjekt som prøver ut Lesson study i praksisopplæringa. Noen foreløpige smakebiter fra naturfagdelen av prosjektet. Naturfagsenteret. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringe; 2012-11-14 - 2012-11-16.
 • Håland, Bjørn (2008). Teacher-training students' conception of matter and substances, - some results from 31 interviews. 2008-06-11 - 2008-06-15.
 • Håland, Bjørn (2006). Kjemi i Natur- og miljøfag 1.
 • Håland, Bjørn; Christ, Inge; Nitter, Marianne (2005). Hvordan utnytter skolen et lokalt museum / science center som del av naturfagundervisninga og hvilken læringseffekt gir besøka? Et prosjektet i startfasen - noen foreløpige tanker. 2005-04-30 - 2005-05-03.
 • Håland, Bjørn; Tveita, Johannes (2005). Nytt kurstilbud til norske lærere på Internett: "Naturen er partikler i bevegelse - hva gjør de?". 2005-04-30 - 2005-05-03.
 • Håland, Bjørn (2004). Kjemi i N1.
 • Håland, Bjørn (2003). Viktig bok om lyngheikulturen.
 • Håland, Bjørn (2002). Praktisk arbeid som del av naturfagopplæringa i grunnskolen. Resultat av intervjuer og observasjoner av 10 lærere på grunnskolens mellomsteg. 2002-06-15 - 2002-06-18.
 • Håland, Bjørn (2001). Generell økologi og skogøkologi. Noen utvalgte emner. Kompendium for NSM.
 • Håland, Bjørn (2001). Lærerstudenters tanker om praktisk arbeid som del av naturfagopplæringa i skolen. Resultat av 12 intervjuer.
 • Håland, Bjørn (2001). Stoff og stoffsirkulasjon. Kjemi for NSM (2. utgava).
 • Håland, Bjørn (2000). Lys.
 • Håland, Bjørn (2000). Stoff og stoffsirkulasjon. Kjemi for NSM.