MENY

Landskonferanse Friluftsliv

Velkommen til Landskonferanse Friluftsliv Stavanger ved Clarion Hotel Energy i Stavanger 6. - 8. juni 2016.

Landskonferansen Friluftsliv er er en møteplass for alle som arbeider med friluftsliv. Årets tema er Friluftsliv i nærmiljøet, og henvender seg til organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner, direktoratet/ departement og de som arbeider med nærmiljø og friluftslivsrelaterte saker, både innen plan, forvaltning, utdanning, drift og aktivitet.

På konferansens første dag vil det handle om rammene for arbeidet og det vil bli presentert erfaringer fra Friluftslivets år 2015 og den nye stortingsmeldingen om friluftsliv. Deretter er det et ønske om å rette fokus mot hva natur og friluftsliv betyr for menneskene i hverdagen og hvordan det kan tilrettelegges for at friluftsliv blir en naturlig del av hverdagen for flere. Her vil du møte et stort nettverk og spennende forelesere.

Landskonferanse friluftsliv arrangeres bare hvert tredje år og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. I 2016 er også Bad, Park og Idrett med i arrangementskomiteen, sammen med Rogaland fylkeskommune og Ryfylke friluftsråd i tillegg i samarbeid med: FNF Rogaland, Stavanger Turistforening, Stavanger kommune, Jæren Friluftsråd og Rogaland Idrettskrets.

Les mer om konferansen her.
 

Bildet viser studenter på tur.

Velkommen til Landskonferanse Friluftsliv Stavanger ved Clarion Hotel Energy i Stavanger 6. - 8. juni 2016.