MENY

Styremøte ved UiS

Det holdes møte i styret for Universitetet i Stavanger onsdag 8. juni kl 10. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Organisasjonsutvikling ved UiS er saken som trolig vekker mest interesse på styremøtet 8. juni. Der foreslår universitetsdirektøren å gå for en ordning med ansatt rektor fra 1. august 2019.

Videre har universitetsdirektøren forslag om at styret skal pålegge ham å:
a) utrede økonomiske og faglige sider ved ny fakultetsstruktur med sikte på implementering 1. januar 2018 
b) utrede en administrativ organisering i samsvar med modell 2 – gjennomgående administrasjon 
c) utrede alternative demokratimodeller for nivå 2 og 3 med sikte på implementering av styreform på nivå 2 og 3 fra 1. august 2017 og at styreperioden til instituttstyrene blir forlenget fram til 31. juli 2017.

På sakskartet ellers står blant annet foreløpig budsjett 2017 og rapporter om regnskap for 1. tertial, søkertall 2016 og årsrapporter for forskning, innovasjon og randsonevirksomhet.

Hele sakslisten og styrepapirene kan du lese her