MENY

Mastergradsstudenter presenterer sine oppgaver

Mellom tirsdag 14. juni og fredag 17. juni, vil studentene på mastergradsstudiet i Utdanningsvitenskap presentere innholdet i sine mastergradsoppgaver.

Det er studentene på mastergradsstudiet Utdanningsvitenskap innen profilene Idrett/kroppsøving, , og spesialpedagogikk som skal holde presentasjoner om sine mastergradsoppgaver.

Malawiske læreres valg

Tirsdag 14. juni vil studenter på spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk holde presentasjoner om alt fra relasjonen mellom lærerens egen arbeidssituasjon og klasseledelse til hva som er styrende for en malawisk læreres valg av hvordan det undervises i brøk. 

Onsdag 15. juni skal studenter på idrett/kroppsøving, norskdidaktikk og spesialpedagogikk holde sine presentasjoner. Denne dagen kan interesserte blant annet få med seg en presentasjon innen idrett/kroppsøving om hvordan jenter opplever kroppsøvingsfaget. 

Barn med komplekse traumer

Torsdag 16. juni skal studenter på spesialpedagogikk holde sine presentasjoner, mens det på fredag 17. juni blir studenter fra spesialpedagogikk og idrett/kroppsøving som skal holde presentasjoner om sine mastergradsoppgaver.

Av presentasjonene innen spesialpedagogikk, blir det blant annet en om traumebevisst håndtering i skolen - fra teori til praksis, som handler om hvordan man kan tilrettelegge skoledagen for barn med komplekse traumer.

Les mer om presentasjonene, og når og hvor de skal foregå i denne brosjyren

Studenter på Utdanningsvitenskap skal holde presentasjoner om sine mastergradsoppgaver.

Studenter på Utdanningsvitenskap skal holde presentasjoner om sine mastergradsoppgaver. Foto: Asbjørn Jensen/UiS