MENY

Er barn med hørselstap et «vanlig barn i en vanlig barnehage»?

Siv Hillesøy disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger fredag 17. juni 2016. De fleste barn som fødes døve eller med store hørselstap i Norge får cochleaimplantat før de er ett år gamle. Hillesøy har sett på hvordan de yngste barna i denne gruppen deltar i barnefellesskap i barnehagen.

Et cochleaimplantat er et teknisk hjelpemiddel som gir døve og sterkt hørselshemmede muligheter til å oppfatte og tolke lyd og tale.

Barn som får cochleaimplantat går som oftest i barnehager som ikke er spesielt tilrettelagt for barn med hørselstap. Tidligere forskning viser at det kan gi utfordringer for barnas deltakelse i barnefellesskapet.

Gjennom arbeidet med avhandlingen «Et vanlig barn i en vanlig barnehage? Vilkår for deltakelse i barnefellesskap for de yngste barna med cochleaimplantat i barnehagen», har Hillesøy fulgt barn i tre barnehager gjennom ett år. Barna var mellom ett og et halvt og tre år gamle.

Hun fant at barna med cochleaimplantat deltar i barnefellesskapet på tilsvarende måte som andre barn, men også at forhold som kan knyttes til barnas hørselstap og/eller bruk av cochleaimplantat kan forstyrre samhandlingen mellom barna.

Måten spesialpedagogiske hjelpetiltak organiseres på og hvordan støttepedagoger involverer seg i barnas lek, viser seg å ha avgjørende betydning for vilkårene for deltakelse i barnefellesskapet for barn med cochleaimplantat.

Siv Hillesøy er fra Bergen og arbeider som seniorrådgiver ved Statped. Hun er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Bergen i 2005.

Professor Stein Erik Ohna ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS  har vært hovedveileder for doktorgradsarbeidet. professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen vil bestå av professor Liv Gjems fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, dosent Carin Roos fra Karlstad Universitet i Sverige og førsteamanuensis Vegard Moen fra UiS. 

Prøveforelesingen, med tildelt emne «Teoretiske og forskningsbaserte begrunnelser for organisering av spesialpedagogiske og pedagogiske tilbud til barn med cochleaimplantat i en vanlig barnehage», begynner klokken 10.00. Selve disputasen begynner klokken 12.00.

Alle interesserte er velkomne, både til prøveforelesningen og til disputasen.