Et profilbilde

Førstelektor
Janne Støen { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Janne Støen", "tel": "", "email": "janne.stoen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 139-156.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 117-137.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Mobbing i et systemperspektiv. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 11-30.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 213-232.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2018). "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 95-116.
 • Støen, Janne; Midthassel, Unni Vere (2015). Skolekulturen og implementeringsarbeidet. I: Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. s. 72-85.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. 234 s.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig (2016). Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis. Høgskolen i Hedmark, Sepu. 53 s.
 • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne (2016). Report on the findings on use of the LP model with data analysis. The Centre for Studies of Educational Practice. 52 s.
 • Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn (2020). Hvem er de sårbare barna?.
 • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne (2019). Parent's involvement in bullying cases - the role of minority background. 2019-06-04 - 2019-06-06.
 • Støen, Janne (2019). Læringsmiljøprosjektet – et tiltak for å etablere et trygt og godt skolemiljø.
 • Støen, Janne; Roland, Erling; Løkken, Ingrid Midteide (2019). Handling and preventing bullying in schools and early childhood education and care (ECEC). 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. Psychologische Hochschule Berlin; 2018-11-01 - 2018-11-03.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker. UiS;
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). Mobbing - Hva vet vi?.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). rehabilitering av læringsmiljøet.
 • Støen, Janne (2017). Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017. Læringsmiljøsenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-03-14 - 2017-03-15.
 • Støen, Janne (2017). Problemløsingssamtaler - når vi vet at mobbing skjer. Karmøy kommune;
 • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Det viktige foreldresamarbeidet. Utdanningsdirektoratet;
 • Støen, Janne; Gusfre, Kari Stamland (2017). Foreldresamarbeid. Utdanningsdirektoratet;
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). How we handled a bullying case. The University of Cyprus; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). Mobbing - hva vet vi i 2017. Statped;
 • Fandrem, Hildegunn; Støen, Janne (2016). Minority parents involvement in bullying cases. EARA;
 • Støen, Janne (2016). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing.
 • Støen, Janne (2016). Den vanskelige samtalen.
 • Støen, Janne (2016). How to keep up the good work.
 • Støen, Janne (2016). School culture and its impact on schools ability to change.
 • Støen, Janne (2016). Å utvikle en lærende organisasjon.
 • Støen, Janne (2015). Mobbing - avdekking, stopping og forebygging. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2015-05-07.
 • Støen, Janne (2015). What is the LP model. Tartu Education; 2015-10-22.
 • Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2015). Parents' role in bullying cases. University of Applied Upper Austria; 2015-11-21.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Cooperation, home - schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Group leaders and councilors. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). How to succeed with innovations in schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Videreføring av LP-modellen. Risør kommune; 2014-09-08.
 • Støen, Janne (2014). Home-school cooperation. Estonian Ministry of Education and Research;
 • Støen, Janne (2014). Inkluderende læringsmiljø i et spesialpedagogisk perspektiv.
 • Tinnesand, Torunn; Støen, Janne (2014). Lærerrollen. Pedagogisk analyse. LP-modellen. Skolesjef Tinn kommune; 2014-02-07.
 • Nordgreen, Erik; Støen, Janne (2013). Spennende prosjekt i skole og barnehage. Herøyfjerdingen. [Internett]; 2013-09-27.
 • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.
 • Støen, Janne (2013). Inclusive Education in Norway. The Department of Education & Skills;
 • Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). Kvalitetsvokterne.