Et profilbilde

Førstelektor
Hanne Jahnsen { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Hanne Jahnsen", "tel": "Telefon: 51832966", "email": "hanne.jahnsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Førstelektor Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Skoleutvikling.

LP-modellen, Læringsmiljøprosjektet, kommunalt initierte utviklingsarbeid og utviklingsarbeid med fokus på PPT

Inkludering.

Smågruppetiltak for elever som viser problematferd og lav motivasjon for skolearbeid

Fagbakgrunn, lærer i grunnskolen, Cand. polit pedagogikk

Undervisning

Forskningsområder

FoU-arbeid.

Lp-modellen

Inkludering

Pågående forskning

Collective - og self efficay blant lærer i skoler som har smågruppetiltak for elever som viser problematferd og lav motivasjon for skole og i skoler som ikke har slike tiltak.

Arbeidserfaring

Lærer

Statlig spesialskole for elever som viser problematferd

Lærer i grunnskolen

Leder av smågruppetiltak for elever som viser problematferd

Forsterfamilie for ungdom som viser problematferd i ulike kontekster

Seniorrådgiver Lillegården kompetansesenter

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Sjursø, Ida Risanger (2019). Sosiale medier, digital mobbing og konsekvenser i skolen. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 147-167.
 • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2019). Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62201-5. s. 206-228.
 • Jahnsen, Hanne; Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2019). Digital mobbing : hva er det, og hva kan lærere gjøre for å forebygge og stoppe det?. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56723-1. s. 187-210.
 • Jahnsen, Hanne; Angelskår, Terje (2018). "Den kommunikasjonen - jeg kunne gjort det annerledes" : om rektors rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 71-93.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2018). "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 95-116.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne; Roth, Solveig (2016). Report on the findings on use of the Lp-model With T2 Level analysis. Høgskolen i Hedmark, Sepu. 53 s.
 • Roth, Solveig; Støen, Janne; Monica, Bekkelien; Jahnsen, Hanne (2016). Report on the findings on use of the LP model with data analysis. The Centre for Studies of Educational Practice. 52 s.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer. Læringsmiljøsenteret. 13 s.
 • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara (2014). Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø. Universitet i Stavanger.
 • Knudsmoen, Hege; Jahnsen, Hanne; Tinnesand, Torunn (2013). «Nå bruker vi tid på analyse» – En flermetodisk undersøkelse om læringsmiljøet etter LP-modellen, LP 5 (2010–12). Høgskolen i Hedmark. ISBN 978-82-7671-901-7. 105 s.
 • Jahnsen, Hanne (2019). Stories about inclusion in School. Natiuonal Anti-Bullying Resource Center at Dublin University; 2019-06-04 - 2019-06-06.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Larvik kommune; 2019-05-28.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). Inkluderende klasseledelse. Larvik kommune; 2019-11-14.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Aktivitetsplikten og mobbing. Uisn; 2018-10-18.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Arbeid med barns psykososiale miljø. Aust-Agder PPT; 2018-11-08.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Implementering av arbeidet med inkludering. region Sogn; 2018-09-18.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Innføring i pedagogisk analyse. PP-tjenesten i Sandnes; 2018-11-26.
 • Jahnsen, Hanne (2018). "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing i skolen. Uisn; 2018-08-29.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og andre krenkelser. Vadsø kommune; 2018-08-17.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og krenkelser. Uisn; 2018-10-16.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Opplæringsloven og aktivitetsplikten. Uisn; 2018-08-22.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet. Utdanningsdiraktoratet; 2018-04-24.
 • Jahnsen, Hanne (2018). Utfordringer i møte med)A og arbeidet med læringsmiljøet. Fylkesmann i Vestforl; 2018-11-05.
 • Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole. region Sogn; 2018-11-07.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2018). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Larvik kommune; 2018-08-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Complicate and long lasting bullying cases.The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression Cyprus. 2017-11-22 - 2017-11-25.
 • Jahnsen, Hanne (2017). God start.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Hvordan observere klasseledelse.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Klasseledelse relatert til mobbing. 2017-02-02.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Kommunikasjon mellom aktørene.
 • Jahnsen, Hanne (2017). LP-kartlegging analyse av data.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Lp-suksesser og utfordringer.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Læringsmiljøprosjektet. rektors rolle og oppgaver.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Nettverk.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Systemrettet arbeid- implementering. PPt og skoleeiers roller og oppgaver.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Å høre til, mobbing i barnehagen.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). Mobbing - Hva vet vi?.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2017). rehabilitering av læringsmiljøet.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). How we handled a bullying case. The University of Cyprus; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2017). Mobbing - hva vet vi i 2017. Statped;
 • Jahnsen, Hanne (2016). 10 råd til skolen om digital mobbing.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Halden kommune; 2016-03-03.
 • Jahnsen, Hanne (2016). How to analyze the results of the LP-survey. Tartu City Concil; 2016-04-20 - 2016-04-22.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Kommunikasjon i stystemperspektiv. Lesja kommune; 2016-04-28 - 2016-04-29.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Leadership in successful Intervensjons. Tartu City Concil; 2016-03-01 - 2016-03-04.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Learning Environment and Pedagogical Analysis. 2016-02-11 - 2016-02-12.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Lærende organisasjon. re kommune; 2016-01-25.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Mobbing og arbeid med læringsmiljø. Tønsberg kommune; 2016-08-11.
 • Jahnsen, Hanne (2016). School Culture. tartu City concil; 2016-03-01 - 2016-03-04.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Segregation for inclusion. Northampton university; 2016-11-23 - 2016-11-25.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Systemarbeid i PP-thjenesten. Ringsaker kommune; 2016-09-08 - 2016-09-09.
 • Jahnsen, Hanne (2016). Teknologiforbud hindrer ikke nettmobbing.
 • Jahnsen, Hanne (2016). profesjonelle voksne i en profesjonell skole. Ålesund kommune; 2016-08-18.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2016). Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?. Osterøy kommune; 2016-09-21.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Analysemodellen. Vestnes kommune; 2015-01-21.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. re kommune; 2015-02-23.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Councilors - LP-model. Tartu City Concil, Estland; 2015-09-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Groupleaders and councilors - LP-model. Tartu City Concil, Estland; 2015-08-24.
 • Jahnsen, Hanne (2015). How can we succeed with innovation in Schools?. Tartu City Consil; 2015-01-28.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Kartlegging av Læringsmiljø - workshop. Staped; 2015-08-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Kartlegging av læringsmiljø og kontekst. Staped; 2015-08-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Klasseledelse. Herøy kommune; 2015-05-27.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Læringsmiljprosjektet. Tysfjord kommune; 2015-03-06.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Mobbing, avdekking, stopping og forebygging. Råde kommune; 2015-03-25.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Profesjonelle læringsfellesskap og skoleutvikling. Røros kommune; 2015-01-16.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Teacher student relationship - what can the teacher do?. Tartu City Consil; 2015-03-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). The LP-Model - Learning Environment and Pedagogical Analysis. Tartu City Concil, Estland;
 • Jahnsen, Hanne (2015). The Learning Environments influence on students well-being. Tartu City Concil, Estland; 2015-03-15.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Tilpasset opplæring. Lesja kommune; 2015-08-13.
 • Jahnsen, Hanne (2015). Å forske på engen praksis. Den profesjonelle lærer.. Larvik kommune; 2015-12-15.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Care for Teachers 1. Universitetet i Stavanger; 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Endringsarbeid i skolen. Lesja kommune; 2014-01-29.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Endringsledelse. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Erfaringer fra implementeringen av LP-modellen 2010-2013. Læringsmiljøprosjektet; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Hvordan få til varig endring i hele organisasjonen?. Tysfjord kommune; 2014-09-23 - 2014-09-25.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Kartleggingsundersøkelsen i LP-skoler. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Klasseledelse. Tysfjord kommune; 2014-01-11 - 2014-01-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). LP-modellens endringsstrategi. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Learning Environment and Social Competence. Lions Quest Norge; 2014-01-10.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Lærerens rolle og ansvar. Kompetansesenter Sør, Lindesnes regionen; 2014-08-11 - 2014-08-12.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Profesjonelle lærere i et profesjonelt fellesskap. Røyken kommune; 2014-08-14.
 • Jahnsen, Hanne (2014). Videreføring avLP-modellen. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (2014). Læringsmiljø. Sigdal kommune; 2014-08-13.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Cooperation, home - schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Group leaders and councilors. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). How to succeed with innovations in schools. Tartu; 2014-10-23 - 2014-10-24.
 • Jahnsen, Hanne; Støen, Janne (2014). Videreføring av LP-modellen. Risør kommune; 2014-09-08.
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2014). Refleksjonsmodeller i veiledningsarbeid. PP-ledere i Telemark; 2014-05-22.
 • Turksma, Christa; Jahnsen, Hanne; Vaaland, Grete Sørensen (2014). CARE for teachers 2. NSLA; 2014-10-31 - 2014-11-01.
 • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne (2014). Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne (2014). CARE for teachers 3. NSLA;
 • Vaaland, Grete Sørensen; Jahnsen, Hanne; Turksma, Christa (2014). CARE for teachers 1. NSLA; 2014-10-17 - 2014-10-18.
 • Grini, Nina; Jahnsen, Hanne (2013). Ambulerende team -lokale kompetansesenter for inkludering.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Den profesjonelle lærer. Ålesund kommune; 2013-01-15.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Endringsledelse. Sigdal kommune; 2013-10-12.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Endringsledelse. Læringsmiljøsenteret; 2013-08-06.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Innovasjon - Lærende organisasjon. Modum kommune; 2013-01-28.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Jenter, jenteproblematikk. Svarstad kommune; 2013-02-01.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT-Telemark; 2013-05-05.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT - Telemark; 2013-03-18.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. PPT; 2013-01-07.
 • Jahnsen, Hanne (2013). LP5-rapport. Læringsmiljøsenteret; 2013-04-28.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse. Lesja kommune; 2013-02-20.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse, LP-modul Trondheim. Trondheim kommune; 2013-12-11 - 2013-12-12.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Pedagogisk analyse, workshop PPT-nettverk Telemark. PPT Telemark; 2013-11-13.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Reflekterende team og pedagogisk analyse. Vestnes kommune; 2013-03-03.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Rektoropplæring i LP-modellen. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18 - 2013-06-19.
 • Jahnsen, Hanne (2013). Sosial kompetanse - plan. Porsgrunn kommune; 2013-05-07.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2013). Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2013). Klasseledelse. Å komme i posisjon som veileder. Relasjonsbygging. Pedagogisk analyse. PP-nettverk i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Jahnsen, Hanne (2013). Veilederrollen i systemrettet utviklingsarbeid. Forelesning. PP-tjeneste. Lærende nettverk. PP-nettverk i Telemark;