Et profilbilde

Førstelektor
Svein Erik Nergaard { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Svein Erik Nergaard", "tel": "Telefon: 51832968", "email": "svein.nergaard@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2018). "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022155. s. 49-70.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Hjelp til lærere i klasserommet -lokale tiltak for bedre læringsmiljø og økt inkludering. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-655-5. 37 s.
 • Nergaard, Svein Erik (2019). Alternativ opplæring -muligheter og begrensninger. Trondheim kommune; 2019-09-04.
 • Nergaard, Svein Erik (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Frogn kommune; 2019-08-15.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). God start -om muligheter for å etablere god praksis og skape endring. Larvik kommune; 2019-05-28.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2019). Inkluderende klasseledelse. Larvik kommune; 2019-11-14.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Forebygging, avdekking og stopping av mobbing. Frogn kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø. Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling. Læringsmiljøsenteret;
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Medborgerskap i praksis. Læringsmiljøsenteret, UiS; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?. Fylkesmannen i Nordland; 2018-11-08 - 2018-11-09.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Pedagogisk analyse. Skien kommune; 2018-02-02.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Problematferd-strategier og tiltak. Nærøy kommune; 2018-02-06 - 2018-02-07.
 • Nergaard, Svein Erik (2018). Videreføring av Læringsmiljøprosjektet. Nærøy kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2018). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Larvik kommune; 2018-08-14.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). De utfordrende elevene. Nærøy kommune; 2017-03-08.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter. Nærøy kommune; 2017-05-31 - 2017-06-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). Kollegaveiledning-observasjon. Tønsberg kommune; 2017-01-02.
 • Nergaard, Svein Erik (2017). Lærings- og elevsyn. Nærøy kommune; 2017-10-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2017). Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv. Nærøy kommune; 2017-01-04.
 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2017). School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases. 22th Conference on Aggression, Limassol, Cyprus, 23-25 Novem; 2017-11-23 - 2017-11-25.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Organisasjonsutvikling. Osterøy kommune; 2016-02-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Pedagogisk analyse. Skien kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Pedagogisk analyse - arbeid i lærergrupper. Skien kommune; 2016-08-25.
 • Nergaard, Svein Erik (2016). Rektors rolle og oppgaver. UiS Læringsmiljøsenteret; 2016-03-30 - 2016-03-31.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2016). Avdekking og stopping av mobbing. Nærøy kommune; 2016-08-17.
 • Nergaard, Svein Erik; Abrahamsen, Rigmor (2016). Om avdekking, stopping og håndtering av mobbing. et arbeidsmøte. Nærøy kommune; 2016-10-06.
 • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig (2016). Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv – fra teori til praksis. Hurum kommune; 2016-09-27.
 • Nergaard, Svein Erik; Heier Johansen, Solveig (2016). Organisasjonsutvikling. Hurum kommune; 2016-01-14.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2016). Kvalitetsutvikling-kompetansebygging. Er vi i rute?. Osterøy kommune; 2016-09-21.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Alternative opplæringsarenaer - elevens redning eller utstøyting og segregering?. Fylkesmannen i Rogaland og Vest-Agder; 2015-11-02 - 2015-11-03.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Betingelser for utvikling av gode læringsmiljø. Osterøy kommune; 2015-05-11.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). God start Klasseledelse. Osterøy kommune; 2015-08-13.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hva kjennetegner et godt læringsmiljø?. Utdanningsdirektoratet; 2015-02-10 - 2015-02-11.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hva kjennetegner et godt læringsmiljø? Mobbing -hva er det og hva skal vi gjøre?. Osterøy kommune; 2015-03-10.
 • Nergaard, Svein Erik (2015). Hvorfor er inkludering så viktig -også i skolen? Ambulerende team som lokalt utviklingsarbeid. CONFEX; 2015-12-19 - 2015-12-20.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2015). Evaluering av LP- Prosjekt i Risør kommune. Risør kommune; 2015-09-16.
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPT som aktør i Systemrettet arbeid. PPT Halden;
 • Agledahl, Terje; Nergaard, Svein Erik (2014). PPTs rolle i systemrettet arbeid. Halden kommune; 2014-09-18.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Avdekking av mobbbing. Masfjorden kommune; 2014-02-11 - 2014-02-12.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Klasseledelse. Masfjorden kommune; 2014-08-13.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Læringsmiljøutvikling i Masfjorden. Masfjorden kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverksamling for alternative skoletiltak. Fellesorganisasjonen for alternative skoler Østfold;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverksamling for alternative skoletiltak i Østfold/Akershus.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverkssamling for LP-modellen i Risør. Risør kommune;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Nettverkssamling for alternative skoletiltak i Akershus/Østtfold. Fellesorganisasjonen for alternative skoletiltak Østfold;
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Raising The Achievement of all learners in inclusive education, project. European Agency for Special Needs and Inclusive Education; 2014-06-17 - 2014-06-19.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Utvikling av læringsmiljøet i skolene i Masfjorden. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-17 - 2014-09-19.
 • Nergaard, Svein Erik (2014). Utviklingsarbeid på skolene i Masfjorden. Utdanningsdirektøren i Hordaland;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Arbeid med læringsmiljøutvikling,veiledning PPT Halden. Halden PPT;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Etablering av faglige nettverk. Statped; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Fagsamling LP-modellen på Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2014-01-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Nettverkssamling for LP-modellen i Risør. Risør kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2014). Systemarbeid i PPT. Halden kommune;
 • Sølvik, Randi M.; Nergaard, Svein Erik (2014). Veiledning, rådgivning og yrkesetikk i forhold til gruppe og læringsmiljø. PPT Helgelandsnettet; 2014-10-30.
 • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik (2014). Læringsmiljø og gruppeledelse med fokus på endringsarbeid. PPT lederforum i Aust Agder; 2014-03-25 - 2014-03-26.
 • Tinnesand, Torunn; Nergaard, Svein Erik (2014). Organisasjonsutvikling med vekt på endringsledlse. PPT Lederforum Nordland; 2014-05-14 - 2014-05-15.
 • Vold, Elin Kragset; Nergaard, Svein Erik (2014). Ut av klassen.
 • Grini, Nina; Nergaard, Svein Erik (2013). Veiledning av Ambulerende team i Arendal. Arendal kommune; 2013-03-06.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Analyseverktøy. Skedsmo kommune; 2013-02-28 - 2013-03-01.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Hva skjer i grunnskolen - bare mer segregering?.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Læring for alle innenfor fellesskapet. Nissedal kommune; 2013-04-03.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-17 - 2013-09-18.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i nettverk for alternative skoletiltak. Fellesorg. for alternative skoletiltak Østfold og Akershus; 2013-05-29.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i nettverk for alternative skoletiltak Øsffold og Akershus. Fellesorg. for alternative skoletiltak i Østfold og Akershus; 2013-09-26.
 • Nergaard, Svein Erik (2013). Møte i netverk for alternative skoletiltak. Fellesorganisasjon for alternative skoletiltak, Østfold og A; 2013-02-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Klasseledelse. Risør kommune; 2013-04-02.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). LP-Møte i PP-tjenesten Vestre Toten. Vestre Toten kommune; 2013-04-23.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksmøte LP-Risør. Risør kommune; 2013-05-16.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverkssamling LP-Risør. Risør kommune; 2013-10-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2013). Nettverksseminar LP-Risør. Risør kommune; 2013-03-07.
 • Nergaard, Svein Erik; Rafaelsen, Frank (2013). En skole som bøyer av for urettferdighet?.
 • Nergaard, Svein Erik; Ragnhildstveit, Håvard (2013). Mobbing-hva er det og hva gjør vi?. Masfjorden kommune; 2013-11-08.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Analysemodell for skoleutvikling. Nissedal kommune; 2013-11-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Helhet og sammenheng i Nissedalskolene. Nissedal kommune; 2013-01-30.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Lærernes læring i profesjonelle fellesskap. Rælingen Kommune; 2013-04-10.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Profesjonell fagkompetanse. Rælingen kommune; 2013-03-11.
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2013). Utviklingsprosjekt i Nissedalskolene. Nissedal kommune; 2013-03-13.
 • Nergaard, Svein Erik; Agledahl, Terje (2012). Klasseledelse. Narvik kommune;
 • Nergaard, Svein Erik; Tinnesand, Torunn (2012). Læringsledelse Rælingen kommune. 2012-01-07 - 2012-01-08.