Et profilbilde

Universitetslektor
Henning Plischewski { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Henning Plischewski", "tel": "Telefon: 51832970", "email": "henning.plischewski@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Plischewski, Henning (2018). Livsmestring og helse. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. s. 35-58.
 • Plischewski, Henning (2020). Henry - Førstehjelp for barnehagebarn. Læringsmiljøsenteret, UiS, Røde Kors, Laerdal Medical. 29 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Plischewski, Henning (2020). Førstehjelp for barnehagebarn. BarnKunne; 2020-09-28 - 2020-09-30.
 • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen (2019). Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC.. 2019-08-20 - 2019-08-23.
 • Plischewski, Henning (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Vadsø kommune; 2017-10-02.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing - et samfunnsproblem. Det arktiske universitet; 2017-04-27.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing i barnehagen. 2017-09-27.
 • Plischewski, Henning (2017). Mobbing og psykiske lidelser. Øvre Eiker kommune; 2017-11-15.
 • Plischewski, Henning (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Malvik kommune; 2017-05-05.
 • Plischewski, Henning (2015). Pedagogisk utviklingsarbeid i barenhager. Statped; 2015-10-01.
 • Plischewski, Henning (2014). LP modellen i barnehage. Rælingen kommune; 2014-05-21.
 • Plischewski, Henning (2014). Lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-23.
 • Plischewski, Henning (2014). Lek, mobbing og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-09-18.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-08.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2014-03-12.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing og læringsmiljø. Hitra kommune; 2014-09-24.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing, lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-10-28.
 • Plischewski, Henning (2014). Mobbing, lek og hjernens utvikling. Læringsmiljøsenteret; 2014-08-15.
 • Plischewski, Henning (2014). Oppmerksomhetsvansker og motivasjon. Folkeuniversitetet; 2014-11-22.
 • Plischewski, Henning (2014). Pedagogisk analyse. Læringsmiljøsenteret; 2014-10-17.
 • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug (2014). Tilknytning. Læringsmiljøsenteret; 2014-11-28.
 • Tinnesand, Torunn; Plischewski, Henning (2014). Om tolking av kartleggingsdata. Bruk av analysemodellen. Øvre Eiker kommune;
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Erfaringer fra LP-gruppene. Alta kommune; 2013-03-12 - 2013-03-13.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse. Øvre Eiker kommune; 2013-04-23.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse 2. Statped Midt; 2013-04-18.
 • Plischewski, Henning (2013). Gruppeledelse 3. Narvik kommune; 2013-05-07.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Narvik kommune; 2013-01-03 - 2013-01-04.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 2. Skaun kommune; 2013-01-15 - 2013-01-16.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 3. Øvre Eiker kommune; 2013-01-17 - 2013-01-18.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljø og pedagogisk analyse 4. Hurum kommune; 2013-01-31 - 2013-02-01.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøet i barnehagen. Læringsmiljøsenteret; 2013-01-08 - 2013-01-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenterets arbeid med barnehager. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-09.
 • Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøutvikling og diagnosegrupper. Læringsmiljøsenteret; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Plischewski, Henning (2013). Mobbing. Bamble kommune; 2013-03-19.
 • Plischewski, Henning (2013). Mobbing - ulike perspektiver. Røyken kommune; 2013-01-02.
 • Plischewski, Henning (2013). PP-tjenesten og systemrettet utviklingsarbeid. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18 - 2013-06-19.
 • Plischewski, Henning (2013). Resultater fra første kartlegging. LP barnehager. Læringsmiljøsenteret; 2013-11-20.
 • Plischewski, Henning (2013). Systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Institutt for spesialpedagogikk, UiO; 2013-04-04.
 • Plischewski, Henning (2013). Systemrettet læringsmiljøutvkling - noe for alle?. Læringsmiljøsenteret; 2013-12-11 - 2013-12-12.
 • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn (2013). LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.