Et profilbilde

ekstern
Kirsti Tveitereid { "honorific-suffix": "ekstern", "fn": "Kirsti Tveitereid", "tel": "Telefon: 51832974", "email": "kirsti.tveitereid@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Tlf priv/mob 41 60 22 44

ARBEIDSFELT

Kirsti Tveitereids arbeid ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Læringsmiljøsenteret, er knyttet til tematikken inkludering og fag- og forskningsformidling.

Fagbakgrunn som kulturviter, hovedfag i kulturstudier, cand. philol. (cultural studies, Høgskolen i Telemark), master i Faglitterær skriving (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) og fagutdannet bibliotekar.

 

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Tveitereid,K. (2016): Pedagogikk som skriftlig formidling. Hvordan nå den praktiserende læreren. Bedre skole, nr. 3, side 84 - 91.

Tveitereid,K. (2014): Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. ( Master i Faglitterær skriving)

Tveitereid, K. (2014): Usynlig pedagogikk?  Tekstualitet.no.

Tveitereid, K. (2013): Tror pedagogikkbokas forfatter at den skal leses av lærere? Innspill. Utdanning nr.6, 2013. s. 36-37

Tveitereid, K. (2013): Formidling fryder - om å la seg inspirere av kunnskapskilder. I: Vold, Elin Kragset (red.): Rom for læring; Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Bergen, Fagbokforlaget.

Tveitereid, K.(2012): På tide å lese. Om å holde seg faglig oppdatert som lærer. I: Bedre Skole , nr.1, 2012, s. 80-85.

Støen.J., Tinnesand,T. og Tveitereid, K.(2011): Frafall eller frastøting - hvorfor slutter elevene? I: Tinnesand,T.(red.) : Ja, visst gjør det vondt. LP-modellen i videregående skole - erfaringer og refleksjoner.  Lillegården kompetansesenter.

Tveitereid, K. (2008): Har Emil fra Lønneberget blitt ordfører? Barnelitteratur kan støtte selvfølelsen. I: Spesialpedagogikk nr. 8, 2008.

Plischewski, H. og K. Tveitereid (2008): Policy overview of school bullying and violence amon 8 memebers of the SBV network. International network on school bullying and violence. Lillegården kompetansesenter

Rørnes,K., Overland, T., Roland, E. og Tveitereid,K. (2006): Læreren som leder. I: Nordahl, T. (red.): Forebyggende innsatser. Utdanningsdirektoratet og Sosial-og Helsedirektoratet.

 

 

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Har arbeidet med utdanning ved ulike utdanningsinstitusjoner siden 1974. I grunnskole og videregående skole til lærerutdanning. Fra 1994 til 2013 ansatt ved Lillegården kompetansesenter som seniorrådgiver med ansvar for fagbibliotek og formidling av litteratur til PPT og samarbeidende skoler. Fra 2013 universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, UiS.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap : samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. En systematisk litteraturgjennomgang 2012 - 2017. Paideia. ISSN 1904-9633. Hefte 16. s. 33-45.
 • Tveitereid, Kirsti (2019). Sammenheng og kontinuitet. Samtaler om overganger i små barns liv. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-63069-0.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine (2017). Flyktningkompetent skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720051. 70 s.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 9788283720198. 71 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer. Læringsmiljøsenteret. 13 s.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Læringsmiljøprosjektet 2013-2014. Rapport til Utdanningsdirektoratet fra veilederteamene i deltakende kommuner.. Læringsmiljøsenteret. 33 s.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikkbokas møte med den praktiserende lærer. En sjangerstudie. Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap. Master i Faglitterær skriving.. 119 s.
 • Tveitereid, Kirsti (2019). Overgangen fra barnehage til skolefritidsordning.
 • Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti (2018). Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker (2018).
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Gode råd om å øke elevenes engasjement.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Hele livet fullt av overganger.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Hva er en flerkulturell barnehage? Bearbeidet nettartikkel basert på Fandrem, H. (2018). Forstå og gjøre seg forstått. Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Glaser, V., Størksen,I., Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Oslo, Fagbokforlaget. S. 269 – 293.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering er noe annet enn integrering.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. Skandinavisk forskning fra 2012 til 2017.. Filiorum-prosjektet, UiS; 2018-12-04.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Materiell fra Læringsmiljøsenterets nettsider. Utforming av flyers. Til å bruke på stand ved konferanser. 1) Sammenheng for barnets beste, barnehagekonferansen Gardermoen og Bodø, januar og mars, Statpedkonferansen 2018,mars. Oslo..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap-medvirkning. Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale.. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger; 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Refleksjonsoppgaver - Inkludering av nyankomne elever.Hva kan skolen og lærere i fellesskap gjøre for at nyankomne elever skal føle seg inkludert?.
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler. Om Læringsmiljøprosjektet,pulje 4..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Sammenheng - for barnets beste. 8 nasjonale sentre inviterer til konferanse..
 • Tveitereid, Kirsti (2018). Skal du pynte klasserommet til jul?.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. European Association of Developmental Psychology; 2017-08-29 - 2017-09-01.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. 2017-06-07 - 2017-06-09.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Elever med fluktbakgrunn - Inkluderingsprosessen og psykisk helse. Læringsmiljøsenteret;
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Flyktningbarna og deres familier i møte med barnehagen. Fylkesmannen i Telemark/ KS/ Borgestadklinikken/Sykehuset Te; 2017-11-20.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Flyktningkompetent barnehage og skole- Mangfold og inkludering, noen psykososiale utfordringer. Rogaland Fylke/ Universitetet i Stavanger; 2017-10-27.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Forstår du ungdomskulturen?.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Gutten og bukken [om den statlige spesialskolen på Lillegården, Eidanger og Dyre Vaas skulptur].
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Kulturkompetanse i barnehage og skole.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Å skrive klart om det komplekse..
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever - en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer.. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-17.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-15.
 • Tveitereid, Kirsti; Sævik, Stine (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland; 2017-03-10.
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn. Hvorfor må barnehager og skoler vite noe om flyktninger?.
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn med flyktningbakgrunn.Praktiske metoder..
 • Fandrem, Hildegunn; Tveitereid, Kirsti (2016). Barn og unge med flyktningbakgrunn. 4 artikler til Læringsmiljøsenterets nettsider..
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). C from Norwegian research. University of Northampton; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Digital trivsel.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). En lærerstudents tanker om spranget fra teori til praksis..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-15.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Flyktningbarn og ungdom - hvem er de?. Utdanningsdirektoratet/Fylkesmannen; 2016-11-17.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Foreldrene kan involveres. Faglige ressurser i Læringsmiljøprosjektet..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Fortsett å framsnakke..
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Første skoledag i Sulis.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Hva er forskjellen på integrering og inkludering?. Den Norske Turistforening; 2016-11-27.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Livsmestring hos Astrid Lindgren. Gjesteblogger hos Språkløyper.no/Lesesenteret.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). PP-tjenesten og rollen som lokal skoleutvikler.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Pedagogikk som skriftlig formidling - hvordan nå den praktiserende læreren.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). Pedagogikk som skrivekunst?.
 • Tveitereid, Kirsti (2016). The concept of inclusion in Norway today. Northampton University; 2016-11-24.
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2016). Barn med Flyktningbakgrunn. Forberedelse i fellesskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Den mangfoldige skolen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Hva er god forskningsformidling? Om å skrive fagbøker om temaet mobbing – en samtale med Erling Roland.. Læringsmiljøsenterets nettside. [Internett]; 2015-01-10.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Kapittel 9A i Opplæringsloven foreslås endret..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Les om flukt i klassen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Likestilling i barnehage og skole - er det et viktig tema idag?.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Lytter du for å forstå elevene? Bloggpost på LP-bloggen..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Mobbing - ikke aktuelt i barnehagen? Gjennomgang av relevant litteratur..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Nullutslippsskolen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Teori og praksis på ungdomstrinnet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Universitetet i Bergsbygda.
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Well-being - et begrep med mange betydninger. Om to rapporter fra Helsedirektoratet..
 • Tveitereid, Kirsti (2015). Å lese for å dele - Klasseledelse og fagene.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Bruk av faglitteratur i satsingen. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Den nye fastheten overfor barn og unge.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). «Det er ikke lov å snakke om elever i pauserommet».
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Det usynlige barnet.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Drømmelæreren finnes i LP-skolene.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Elevmangfoldet - hva er det?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Er SFO et læringsmiljø?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fire om mobbing, læringsmiljø og fellesskap.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Fjær i hatten for LP-modellen.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Framtidas skole.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Hvordan kan vi støtte PPT?. STATPED; 2014-10-15 - 2014-10-16.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Magne Raundalen sier: Barnehage og skole må tenke omsorg!.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Motivasjon for bruk av litteratur oi Læringsmiljøprosjektet. Læringsmiljøsenteret/Utdanningsdirektoratet; 2014-01-21 - 2014-01-22.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Muligheter i samarbeidet mellom PP-tjenesten og rektor.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). PP-tjenesten som lokal barnehage- og skoleutvikler.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Pedagogikk som relasjon. Om Gert Biestas bok Utdanningens vidunderlige risiko.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Skal du være venn med elevene dine på Facebook?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Skikkelige ungdommer.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). "Sterke" og "svake" elever - har du brukt ordene?.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Tillit i relasjonen mellom foreldre og lærere.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Usynlig pedagogikk.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Uten PP-tjenesten ingen LP-implementering.
 • Tveitereid, Kirsti (2014). Å være snill - verdsettes det i barnehage og skole?.
 • Tveitereid, Kirsti; Jahnsen, Hanne (2014). Brev til PP-tjenesten.Hvordan kan vi støtte?.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Fredriksen, Torunn Helene (2014). Læringsmiljøsenteret. Universitetet i Stavanger. Brosjyre.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Tveitereid, Kirsti (2013). Læringsmiljø i skole og barnehageLæringsmiljøsenteret skriver om ny forskning og pedagogiske problemstillinger. En fagblogg.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti (2013). LP-modellen – læringsmiljø og pedagogisk analyse.et nettsted fra Læringsmiljøsenteret for alle som arbeider med LP-modellen.
 • Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2013). Innhenting og bruk av forskningsresultater. Barnehage- og utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark. Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Telemark;
 • Tinnesand, Torunn; Tveitereid, Kirsti (2013). Skolekultur. Fagdag. LP-modellen. Læringsmiljøsenteret i samarbeid m. Sigdal og Modum kommuner; 2013-08-14.
 • Tveitereid, Kirsti (2013). Språk for sorg.
 • Tveitereid, Kirsti (2013). Tror pedagogikkbokas forfatter at den skal leses av lærere?.
 • Tveitereid, Kirsti; Vold, Elin Kragset; Fredriksen, Torunn Helene (2013). Rollup: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret- UiS, SePu- Høgskolen i Hedmark,; 2013-05-27 - 2013-05-28.
 • Vold, Elin Kragset; Tveitereid, Kirsti; Haugestad, Anne Kristine (2013). Rom for læring. Tekstualitet. Faglitterært tidsskrift. [Internett]; 2013-08-07.