Et profilbilde

Universitetslektor
Erik Nordgreen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Erik Nordgreen", "tel": "Telefon: 51832969", "email": "erik.nordgreen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Tlf priv/mob Mobil: 94 85 96 80

Seniorrådgiver ved Læringsmiljøsentereret

     Prosjektleder for LP-modellen

     Utdannet Teolog.

Arbeidserfaring fra:

  • Internasjonalt arbeid - Brasil
  • Familieterapi
  • Barnevern
  • Utviklings/endringsarbeid i skoler

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

 

ARBEIDSERFARING

 

2006 (aug) – 2013:

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Seniorrådgiver, Prosjektleder.

 

1999 (sept) – 2006:   

Telemark Fylkeskommune/BUFETAT,

MST-teamet i Telemark.

 

1995 (sept) – 1999 (aug).          

Telemark Fylkeskommune:

Klokkerhuset Ungdomssenter,  Miljøterapeut.

 

1995 (feb –aug)

Det Norske Misjonsselskap: Informasjonsmedarbeider.                                                                          

 

1992 – 1995                                                             

Det Norske Misjonsselskap / IECLB

(Den evang. Lutherske Kirke i Brasil)

Prest/Pastor i Porto Nacional

 

1989 (des.) – 1991 (jul.)

Kongstein vg. skole for døve:  Miljøterapeut.

                                                          

 

 

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Nordgreen, Erik (2014). ANALYSEMODELLEN OG SYSTEMARBEID. Læringsmiljøsenteret; 2014-06-11 - 2014-06-12.
  • Nordgreen, Erik (2014). Autoritative voksne. Alta kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Autoritative voksne. Alta kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Avdekking og håndtering av mobbing. Alta kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Dag 2. Grunnopplæring i LP. Øvre-Eiker kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Et relasjonelt perspektiv på klasseledelse. Sigdal kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Grunnopplæring i LP. Øvre-Eiker kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse. Lesja kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse. Øvre-Eiker kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Gruppeledelse og kommunikasjon. Vestnes og Rauma kommuner;
  • Nordgreen, Erik (2014). Gruppelederopplæring for skoler og barnehager i LP. Dønna kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Kartlegging av mobbing og bruk av sosiogram Gjennomført sammen med Bente Granberg. Tinnesmoen skole; 2014-01-27.
  • Nordgreen, Erik (2014). Kartlegging og håndtering av mobbing. Notodden kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). "Kick-off" Motivasjonsforedrag ved oppstart av LP. Øvre-Eiker kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Kollektive læringsprosesser. Alta kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). MOTIVASJON I ET RELASJONELT PERSPEKTIV. Folkeuniversitetet;
  • Nordgreen, Erik (2014). Presentasjon av LP. Tønsberg kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Presentasjon av Læringsmiljøprosjektet. Alta kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Presentyasjon av LP - Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Øvre-Eiker kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk grunnlagstenkning.Verdibasert ledelse. Tokke og Vinje kommuner;
  • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser. Folkeuniversitetet;
  • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell etisk tenkning Relasjonsbygging - en praktisk tilnærming.En systemisk forståelse; kollektive læringsprosesser. RSK Vest-Finnmark;
  • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid. Holmestrand kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Prinsipiell grunnlagstenkning. Noen sentrale faktorer i utviklingsarbeid. Horten kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). «Relasjonell forståelse og relasjonelle ferdigheter i arbeidet med å forebygge elevers fravær i skolen.». Porsgrunn kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonens betydning for god klasseledelse.Hvordan blir man en bedre klasseleder?. Fusa kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonsbygging – et profesjonsetisk ansvar. Telemark Fylkeskommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse. Trondheim kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse. Sigdal kommune; 2014-01-02.
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse - Med et blikk på klasseledelseEn praktisk tilnærming. Strand kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse - med et blikk på klasseledelse. Trondheim kommune; 2014-01-31.
  • Nordgreen, Erik (2014). Relasjonskompetanse.Et prinsipielt og triangulært perspektiv. Læringsmiljøsenteret;
  • Nordgreen, Erik (2014). Verdibasert ledelse. Prinsippiell etisk grunnlagstenkning. Lesja kommune;
  • Nordgreen, Erik (2014). Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, barn og foresatte.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging. Læringsmiljøsenteret;
  • Nordgreen, Erik (2014). Videreføring av et arbeid som tjener ansatte, elever og foreldre.Institusjonalisering, bærekraft og kapasitetsbygging. Læringsmiljøsenteret; 2014-04-02 - 2014-04-03.
  • Nordgreen, Erik (2013). Endringsarbeid i skoler. Os kommune; 2013-11-13.
  • Nordgreen, Erik (2013). Endringsledelse - En relasjonell forståelse. Utdanningsdirektoratet; 2013-10-29.
  • Nordgreen, Erik (2013). Grunnopplæring i LP for skoler, barnehage, skoleeier og PPT. Herøy kommune; 2013-08-24 - 2013-08-25.
  • Nordgreen, Erik (2013). Innføring i bruk av analysemodellen i LP. Læringsmiljøsenteret; 2013-06-18.
  • Nordgreen, Erik (2013). Institusjonalisering og bærekraft. Læringsmiljøsenteret; 2013-04-12.
  • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av Analysemodellen i LP. Rauma kommune; 2013-04-02.
  • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av LP-modellen og prinsipper for god skoleutvikling. Herøy kommune; 2013-12-05.
  • Nordgreen, Erik (2013). Presentasjon av analysemodellen i LP. Lesja kommune; 2013-05-23 - 2013-05-24.
  • Nordgreen, Erik (2013). Prinsipper for utvikling av et godt læringsmiljø. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-18.
  • Nordgreen, Erik (2013). Relasjonskompetanse. Kongsberg kommune; 2013-03-12.
  • Nordgreen, Erik (2013). Relasjonskompetanse - en praktisk tilnærming. FAS; 2013-05-08.
  • Nordgreen, Erik (2013). Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole. Nettverk for prosjektskoler i Østfold og Akershus; 2013-09-20.
  • Nordgreen, Erik (2013). Tilbakeføring fra prosjektskole til normalskole. Lenden skole; 2013-09-17.
  • Nordgreen, Erik; Støen, Janne (2013). Spennende prosjekt i skole og barnehage. Herøyfjerdingen. [Internett]; 2013-09-27.
  • Nordgreen, Erik (2011). Pedagogisk refleksjon. Hvorfor og Hvordan. Skien kommune;