Et profilbilde

Universitetslektor
Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby", "tel": "Telefon: 51832938", "email": "liv.j.byrkjedal-sorby@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-348

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara (2019). Elever som viser sterke emosjonelle reaksjoner på prestasjonskrav i skolen. I: Stress og mestring i skolen. Fagbokforlaget. ISBN 9788245032857. s. 97-124.
 • Roland, Pål; Øverland, Klara; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2016). Alvorlige atferdsvansker - forskning og tiltak relatert til skolekonteksten. I: Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. s. 156-175.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel; Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Tharaldsen, Kjersti Balle; Kolstø-Johansen, Ann Kristin (2019). Erfaringer med å fjerne karakter i orden og atferd. Evaluering av et forsøk ved seks videregående skoler i Rogaland. Læringsmiljøsenteret. ISBN 978-82-7578-062-9. 60 s.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug (2020). Tilskuerrollen. Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret; 2020-01-08 - 2020-01-09.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2019). Elever som viser problematferd i skolen. Lund kommune; 2019-08-13.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2019). Hva er utfordringene når skolen skal arbeide med «negativ språkbruk»? Sett ut fra et organisasjonsutviklingsperspektiv.. Utdanningsdirektoratet; 2019-01-08.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2019). Sosial kompetanse. Utdanningsdirektoratet; 2019-08-12.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Gusfre, Kari Stamland (2019). The Schools Internal Resource Team against bullying. Conference partners international; 2019-06-04 - 2019-06-06.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Helgøy, Guttorm Hermann (2019). Innsatsteam mot mobbing. Verdal og Levanger kommune; 2019-11-05.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf (2018). Ta mobbebrillene på. Fagbladet. [Fagblad]; 2018-11-30.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara (2018). Livsmestring for sårbare barn. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). Klasseledelse med vekt på læringsstøtte. IGIS; 2015-04-09.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). Programbasert forebygging og problemløsning. Universitetet i Stavanger; 2015-10-28.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2015). læringsstøtte og spørsmålsekvenseer. IGIS; 2015-02-03 - 2015-05-03.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Oppfølgingskurs i klasseledelse, Respekt og Zero. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2014-09-18.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Praktisk og variert undervisning. IGIS;
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2014). Ungdomstrinn i utvikling, Klasseledelse. Grunnskolelærerutdanningen i Stavanger og Sandnes kommune; 2014-09-02.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn (2012). Hjem-skole samarbeid. Råde kommune; 2012-08-16 - 2012-08-17.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2011). Arbeid med traumatiserte barn og unge. RKK- Møllehagen skolesenter; 2011-03-14 - 2011-03-15.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2011). Læringsmiljø- klasseledelse og relasjonsbygging. Utdanningsdirektoratet; 2011-02-02.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Aggresjon og sosial kompetanse. Råde kommune; 2010-01-05.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Elever med atferdsproblemer. 2010-01-29.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Klasseledelse. 2010-08-17 - 2010-08-18.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2010). Vil avdekka mobbinga. [Avis]; 2010-07-10.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2009). Klasseledelse. Orkdal kommune; 2009-11-27.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn (2009). Klasseledelse. Råde kommune; 2009-11-11.