Et profilbilde

Førsteamanuensis
Klara Øverland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Klara Øverland", "tel": "Telefon: 51832917", "email": "klara.overland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-357

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Frøyland, Anette; Øverland, Klara; Driveklepp, Håvar; Njærheim, Jan (2019). Erfaringssrapport Russ 2019. En kartlegging av forebyggende arbeid og erfaringer med russen i Sør-Vest pd 2019 blant politi- og skoleansatte i Rogaland. Stab for Virksomhetsstyring, Rapport 2/2019. Sør-Vest politidistrikt. 53 s.
 • Bru, Lars Edvin; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215026015. 304 s.
 • Nedreaas, Kjersti; Øverland, Klara (veileder) (2016). En kvalitativ undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på krigstraume, med fokus på identifisering, tiltak og lærernes mestring av dette i skolehverdagen. Universitet i Stavanger. 72 s.
 • Scott, Nicci Alexandra; Øverland, Klara (veileder) (2016). Hva sier nyere forskning om effekten av skolebaserte kognitiv-atferdsterapeutiske intervensjoner på barn med angst?. Universitet i Oslo. 75 s.
 • Aga, Siri Lenes; Øverland, Klara (veileder) (2014). En undersøkelse av læreres erfaringer med elever i ungdomsskolen som opplever angst. University of Stavanger.
 • Agledahl, Terje; Garvik, Margit; Idsø, Ella Maria Cosmovic; Jahnsen, Hanne; Oterkiil, Tonje Constance; Øverland, Klara (2014). Kartlegging for PP-tjenesten. Materiell som PP-tjenesten kan ha nytte av å vite om, kjenne til og finne fram til i sitt samarbeid med skoler og barnehager om å utvikle gode læringsmiljø. Universitet i Stavanger.
 • Øverland, Klara (veileder); Flokketveit, Camilla Espedal (2014). Elever med depresjon i videregående skole. En undersøkelse av læreres erfaringer med elever som viser symptomer på depresjon, med fokus på identifisering av symptomer, tiltak og lærernes mestring av dette arbeidet. University of Stavanger. 93 s.
 • Øverland, Klara (2013). Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology. University of Stavanger, PhD Thesis UiS no.181-February 2013. ISBN 9788276445183. 116 s.
 • Vedholm, Fredrik Dahle; Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier (2019). "Dingle som en kringle". Dans, språk, bevegelse, lek og læring. Trening av eksekutive funksjoner. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle (2019). Hjernen og følelsene i kroppen. Følelsene sitter inni oss. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Armene og Sving-Sving. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Armene og Tramp. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Fem fingre på min hånd og Tommelsprett. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Hodet er toppen. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Hofta - Kroppen vår del 2. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Intro og To føtter. Føttene mine er bunnen på meg. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Lår Gå Tramp, Kroppen vår del 1. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Toppen av kroppen. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Åsmund kroppen (lære språk). OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecock, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Åsmunds balettdans. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Hele Kroppen. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Dingle som en kringle. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine; Vedholm, Fredrik Dahle; Hennie, Karin Moe (2019). Skodansen. OTB prosjektet. Stavanger.
 • Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara (2020). Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet.. 2020-04-24.
 • Kjos, Eirik; Øverland, Klara (2019). Ny rapport viser stigning i vold mot lærere og elever, spesielt for gutter i alderen 7-12 år og for elever som mottar spesialtiltak. NRK Radio. [Radio]; 2019-05-13.
 • Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere (2019). System based expert assessment work in the Norwegian Educational Psychological Service. Universitetet i Stavanger og ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Monrad-Krohn, Vilde Alette; Øverland, Klara (2019). Lille Maria så moren ta livet sitt – Nå gjør jeg det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, sa moren før hun døde. Først 24 år senere klarer Maria å fortelle om det. NRK Dokumentar. [Avis]; 2019-11-10.
 • Monsen, Rikke; Øverland, Klara (2019). Slik oppdager du om barnet ditt har alvorlig separasjonsangst-og hva du kan gjøre med det. Nettavisen. [Internett]; 2019-09-15.
 • Nag, Heidi Elisabeth; Nyhus, Livø; Øverland, Klara (2019). Can the use of picture cards help persons with intellectual disability express what they think about their own disorder?. International Society for the Scientific Study of Subjectivi;
 • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2019). Age Related Changes in Behavioural and Emotional Problems in Smith-Magenis Syndrome. The Society for the Study of Behavioural Phenotypes; 2019-09-04 - 2019-09-06.
 • Strand, Maria Gilje; Øverland, Klara (2019). Slik oppdager du alvorlig separasjonsangst. https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-skole/slik-oppda. [Internett]; 2019-08-27.
 • Vigre, Odd Bjarne; Øverland, Klara (2019). A study of upper secondary school teacher`s experiences with students` substance abuse. ISSS; 2019-09-18 - 2019-09-19.
 • Øverland, Klara (2019). A presentation of the digital tool: I know, for daycare and schools. Developed by Bufdir/Salaby.. Interfaces, Anne Mangen, UiS; 2019-03-18.
 • Øverland, Klara (2019). Akademisk skriving, tips og råd til fordypningsoppgave skrivning. Hvordan fullføre på nomert tid? Skrivekurs i KAT. RKBU Bergen; 2019-11-19.
 • Øverland, Klara (2019). Caring for Traumatized Refugee Children. Experiences from a Norwegian Project.. Universitet i Stavanger, Mundus forelesning; 2019-02-11.
 • Øverland, Klara (2019). Erfaringer med Russen i Rogaland Politidistrikt og Kongeparken. NRK Radio. [Radio]; 2019-12-04.
 • Øverland, Klara (2019). Erfaringsrapport russen 2019, psykisk helse i russetiden. Fylkeskommunen i Rogaland; 2019-12-04.
 • Øverland, Klara (2019). Følelsesregulering, en presentasjon av samtaleverktøy og forskning til hjelp i barnehage og skole. Læringsmiljøsenteret, UiS.; 2019-01-15.
 • Øverland, Klara (2019). Hvem kan ikke med hånden på hjertet si at de ikke har tatt en drink eller to for mye på julebordet?. Aftenbladet. [Avis]; 2019-12-05.
 • Øverland, Klara (2019). Hvorfor slår barn? Lærere og elever blir angrepet. De finnes heldigvis noe som kan hjelpe sårbare barn, sier ekspert. Klar Tale. [Internett]; 2019-05-05.
 • Øverland, Klara (2019). I hvilken grad er russetiden med å skape fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden?. Sør-Vest politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmi; 2019-01-22.
 • Øverland, Klara (2019). Kan traumesensitive barnehager og skoler være til hjelp ved omsorgssvikt og psykisk psyke foreldre? Hvordan rammes barn av mobbing, vold og overgrep?. Aftenskolen; 2019-04-03 - 2019-04-04.
 • Øverland, Klara (2019). Livsmestring med utfordrende barn - tanker, følelser og atferd. Utviklingspsykologi, observasjon og henvisningsplikt ved bekymring. Barn i kulturskolen - tiltak i fellesskap!. Sandes Kulturskole; 2019-09-16.
 • Øverland, Klara (2019). Når traumene rammer. Mobbing i skole og barnehage.Tiltak og konsekvenser. Presentasjon av det digitale verktøyet «Jeg vet.no» til hjelp i forebygging av mobbing og i arbeidet for å skape traumesensitive barnehager og skoler. NUBU; 2019-09-16.
 • Øverland, Klara (2019). Social Perception Training som et ledd i traumeforståelsen. PREPSEC Norge; 2019-03-15.
 • Øverland, Klara (2019). The importance of traumasensitive schools for positive learning experiences. Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk stress; 2019-09-02.
 • Øverland, Klara (2019). Ungdom 17 år- Psykisk helse og livsmestring: «Ups and Downs» med Diabetes i hjem, skole og fritid. Mestringsenheten, Stavanger Universitetssykehus.; 2019-10-17.
 • Øverland, Klara (2019). Veien til vold. Hva er vold? Hvordan utvikles vold? Hva kjennetegner utøverens tanker og følelser – SIP modellen, Hva er risiko og beskyttelsesfaktorer?. Konfliktrådet; 2019-09-27.
 • Øverland, Klara (2019). Vonde hendelser i barndommen.Traumesensitive barnehager og skoler - nødvendig for god livsmestring. Aftenskolen/SUS;
 • Øverland, Klara (2019). Vonde opplevelser: Barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Hvordan kan barnehage og skole hjelpe?. Aftenskolen; 2019-01-15.
 • Øverland, Klara; Anette, Frøyland (2019). Russ i hus.Fem råd til hvordan du snakker med dem. NRK Rogaland instagram. [Internett]; 2019-12-09.
 • Øverland, Klara; Hartvigsen, Gry (2019). Slik forstår du smårollingen din. Selv om babyen din ikke kan prate, så kommuniserer barnet med deg hele tiden. Her er signalene du kan være oppmerksom på. Plusstid. [Tidsskrift]; 2019-03-29.
 • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier (2019). Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet. Filiorum, UiS; 2019-12-04.
 • Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara (2018). Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger.. NRK TV. [TV]; 2018-08-17.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara (2018). Livsmestring for sårbare barn. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-11-29 - 2018-11-30.
 • Fintland, Ola; Øverland, Klara (2018). «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt». Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-12-20.
 • Fintland, Ola; Øverland, Klara (2018). Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene Ingen skal sitte med nesa i en skjerm på julaften dette året. Familien Bruns har faktisk blitt enig med hele slekta om at juleferien skal ha lange, mobilfrie perioder.. Aftenbladet. [Avis]; 2018-12-20.
 • Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne (2018). Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika – Det er et stort gap mellom forventninger samfunnet har og det som er en realitet for lærere på videregående skole, sier lektor Odd Bjarne Vigre.. Aftenbaldet. [Avis]; 2018-12-06.
 • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study. International Society for the Scientific Study of Subjectivi; 2018-09-10 - 2018-09-13.
 • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools.. PRISMS - Parents and Researchers Interested in SMS; 2018-07-19 - 2018-07-21.
 • Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study.. International Society for the Scientific Study of Subjectivi; 2018-09-10 - 2018-09-13.
 • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara (2018). Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Om to år skal livsmeistring inn i skulen. Allereie no er fagpersonar uroa for om lærarar er rusta til å undervise i psykisk helse og stress.. NRK, Rogaland. [Internett]; 2018-09-06.
 • Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara (2018). Elevar skal lære livsmeistring.Uvisst om lærarar har tid og kompetanse. Nrk, Rogaland. [Internett]; 2018-09-06.
 • Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara (2018). Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole Elever ved Hersleb har truet eller brukt vold ni ganger i år. Ofre kan bli skolevegrere og voldlige elever kan ende opp i kriminelle miljøer, advarer ekspert.. NrK, Østlandssendingen. [Internett]; 2018-09-28.
 • Øverland, Klara (2018). Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Forsand Kommune skole og flyktningetjenesten; 2018-06-21.
 • Øverland, Klara (2018). De engstelige, stille barna.. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i samarbeid med SUS; 2018-01-20.
 • Øverland, Klara (2018). Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?. Porsholen skole; 2018-08-17.
 • Øverland, Klara (2018). Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker.. Oasen skolene; 2018-03-20.
 • Øverland, Klara (2018). Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi.. Institutt for sosialfag, UiS; 2018-09-14.
 • Øverland, Klara (2018). Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?. Fylkeskommunen i Stavanger PPT; 2018-11-13.
 • Øverland, Klara (2018). Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i samarbeid med Pluss; 2018-11-03.
 • Øverland, Klara (2018). Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak.. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og SUS; 2018-01-19.
 • Øverland, Klara (2018). Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer?. Forsand Kommune skole og flyktningetjenesten; 2018-06-21.
 • Øverland, Klara (2018). Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker. Forsand kommune skole og flyktningetjensten; 2018-06-21.
 • Øverland, Klara (2018). Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?. Oasen skolene; 2018-01-02.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2018). Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Korus Vest Stavanger; 2018-01-25.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder.. Norsk Psykologforening; 2018-09-25.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Barn og traumer.Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder.. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og SuS; 2018-11-04.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet.. Filiorum; 2018-12-04.
 • Øverland, Klara (2017). 50000 barn og unge lider:Slik ser du om barnet ditt blir mobbet.. VG+. [Internett]; 2017-09-04.
 • Øverland, Klara (2017). A self-evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitiv Behavior Therapy, CBT, for children.KAT programmet,R-BUP Bergen. Norsk forening for kognitiv terapi, R-BUP Bergen; 2017-01-12 - 2017-01-13.
 • Øverland, Klara (2017). Depresjon hos barn og unge. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning/UiS; 2017-11-18.
 • Øverland, Klara (2017). Gruppemekanismer i ungdomsgrupper og gjenger. Sosiale medier en utfordring.. Rogaland Politidistrikt; 2017-06-12.
 • Øverland, Klara (2017). Hjertevansker – hjerteløsninger? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Selvregulering av tanker og følelser – en vei til bedre fungering?. Mestringsenheten ved Stavanger Universitetssykehus, SUS; 2017-03-14.
 • Øverland, Klara (2017). Lokale aktiviteter i Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening. Rogaland Lokallag, Norsk Psykologforening; 2017-02-10.
 • Øverland, Klara (2017). Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet) I barnehagen. Traumer og tolleransevindu modellen.. Gjesdal kommune, barnehagesektoren i samarbeid med OTB; 2017-05-10.
 • Øverland, Klara (2017). Psykiske utfordringer I et PhD løp, "Ups and downs with your PhD". Universitet i Stavanger, PhD Forum; 2017-02-23.
 • Øverland, Klara (2017). Relasjonens betydning for læring. Læringssentrerte lærer og student relasjoner er effektive. Stiftelsen Psykiatrisk opplysning i samarbeid med UiS; 2017-05-05.
 • Øverland, Klara (2017). Rusmisbruk, symptomer og tiltak. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, UIS; 2017-11-18.
 • Øverland, Klara (2017). Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer? Hva med ungdom i Beaming miljøet?. Utekontakten i Stavanger; 2017-03-13.
 • Øverland, Klara (2017). Selvregulering hos barn som er utsatt for traumer. Stavanger Universitetssykehus, K1, utredningsposten; 2017-08-30.
 • Øverland, Klara (2017). Spiseforstyrrelser i skolen. Hva kan lærere bidra med?. Møllehagen skole og kompetansesenter; 2017-03-14.
 • Øverland, Klara (2017). Stavangerskolene:En av fem jenter har skadet seg selv.. Rogalandsavis. [Avis]; 2017-11-20.
 • Øverland, Klara (2017). Stressede små. Tidlig barnehagestart. Schizofrenidagene 2017 KÅKÅ. Morgenbladet. [Internett]; 2017-06-06.
 • Øverland, Klara (2017). Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Mestringsenheten ved Stavanger Universitets Sykehus; 2017-04-19.
 • Øverland, Klara (2017). Ungdomstid, sorg og gleder i hjem og skole – å leve med Epilepsi. Mestringsenheten, SuS; 2017-04-06.
 • Øverland, Klara; Hansgaard, Lotte (2017). Foreldreforedrag for foreldre til barn med ADHD. Symptomer, årsaker og behandling.. Stavanger Univeritetssykehus, BUP; 2017-01-19.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2017). Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Hva gjør vi når barna blir triste eller redde i barnehagen (internaliserer)?. Gjesdal kommune i samarbeid med OTB prosjektet; 2017-10-26.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine (2017). Exploring young refugee children`s thoughts and emotions after having experienced trauma - listen to the children`s voices. Caledonian University; 2017-09-07 - 2017-09-09.
 • Bjåen, Bjørgulv K.; Øverland, Klara (2016). Mobbing rammer folkehelsa. Høy regning: Hadde man vært bevisst de alvorlige konsekvensene av mobbing, ville man ha reagert mye kjappere i forsøkene på å stoppe mobbingen. Vårt Land. [Avis]; 2016-01-14.
 • Lecoq, Domnine; Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2016). Caring for Traumatized Children (CTC). A traumasensitive approach in daycare. International Q network; 2016-09-07 - 2016-09-10.
 • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara (2016). Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB prosjektet). Bakgrunn og forskningsdesign. Helse Vest;
 • Vigsnæs, Maria Knoph; Øverland, Klara (2016). Vedgår at for mange barn opplever mobbing.Statsminister Erna Solberg (H) signerte i dag ein ny partnerskapsavtale mot mobbing. Ho vedgår at dei ikkje har lukkast i å gje alle barn ein trygg oppvekst.. NRK, Norge. [Internett]; 2016-01-25.
 • Øverland, Klara (2016). ADHD, informasjon om selvregulering og samregulering i familien og på skolen. Medisinering og andre tiltak. Foreldrekurs.. BUPA, Universitetssykehuset i Stavanger; 2016-03-21.
 • Øverland, Klara (2016). Angst og depresjon i barnehage og skole. Stiftelsen Psykiatrik Opplysning; 2016-12-03.
 • Øverland, Klara (2016). Behandleres møte med psykisk psyke foreldre. Bupa, sengepost barn, Stavanger Universitetssykehus; 2016-02-10.
 • Øverland, Klara (2016). "Det beste for våre barn". Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag.Skolestart, familieliv, arbeids-ledighet, mobbing: Psykisk helse. Sola kommune; 2016-08-30.
 • Øverland, Klara (2016). Gruppepsykologi -på tide å gjenopprette gruppeterapiens status i behandling, gjennom Norsk Psykolog Forening sitt utdanningssystem. Innlegg fra Rogaland Psykologforening. Norsk Psykologforening; 2016-06-08 - 2016-06-09.
 • Øverland, Klara (2016). "Grønne tanker" - glade barn, kan dette være til hjelp i skolen? En innføring i kognitive teknikker til hjelp i skolen med emosjonelle vansker. Møllehagenskolesenter; 2016-02-01.
 • Øverland, Klara (2016). Grønne tanker. Innføring i kognitiv miljøterapi. Støtte til selvregulering og bedre livsfungering. Høgskolen i Stord; 2016-05-10.
 • Øverland, Klara (2016). Grønne tanker. Kognitive teknikker til hjelp for barn med emosjonelle vansker i skolen. Sande skole; 2016-08-29.
 • Øverland, Klara (2016). Hvordan kan lærere oppdage og hjelpe elever med angst? Tre til fem prosent av barn og unge har angst, men hvordan kan du som er lærer identifisere angstsymptomer og tilrettelegge skolehverdagen for elever med angst?.
 • Øverland, Klara (2016). Kognitive terapiteknikker til hjelp for elever med emosjonelle vansker, for lærere i skolen. Hjelp til selvregulering og samregulering i skolen. Møllehagenskolesenter; 2016-01-25.
 • Øverland, Klara (2016). Omsorgssvikt, vold, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn. Pedagoger og ansatte i barnehager og skole har en viktig rolle i å oppdage dette og å hjelpe barna.
 • Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i barnehagen og skolen må fortsatt prioriteres. Bidrag fra Rogaland Lokallag. Norsk Psykologforening, Ledersamling for psykologer; 2016-06-08 - 2016-06-09.
 • Øverland, Klara (2016). Psykisk helse i skolen: Angst i skolen. Utredning og tiltak som kan hjelpe elever. Tjensvoll skole; 2016-11-18.
 • Øverland, Klara (2016). Rus i skolen. Hvilke tiltak kan være til hjelp?. Stiftelsen Psykiatrisk opplysning;
 • Øverland, Klara (2016). Samtaler når barn/unge viser emosjonelle problemer, som aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori ved og etter aggresjonsutbrudd. Høgskolen i Stord; 2016-05-10.
 • Øverland, Klara (2016). Tenåringstid med kronisk sykdom - protester? Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Mestringsenheten ved Stavanger Universitetssykehus; 2016-05-24.
 • Øverland, Klara (2016). Ups and Downs med diabetes, ungdom 17 år. Inkludert gruppearbeid. Stavanger Universitetssykehus; 2016-10-27.
 • Øverland, Klara (2016). Utfordringer i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv - tanker og følelser. Foredrag for foreldre med diabetes. Mestringsenheten; 2016-05-24.
 • Øverland, Klara (2016). Vonde hendelser i barndommen. Hvordan påvirker traumer barn og unge? Hva kan barnehagen/skolen gjøre?. Aftenskolen; 2016-10-18.
 • Øverland, Klara (2016). Å bli utsatt for vold, krenkelse, seksuelt misbruk og krenkelser er skadelig for barn.
 • Øverland, Klara (2016). Å vokse opp med psykisk syke foreldre. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, mobbing, overgrep og vold. Reaksjoner og konsekvenser.. Aftenskolen; 2016-10-18.
 • Øverland, Klara; Basilier Vaage, Aina; Lecoq, Domnine Marie Claude Ma (2016). Caring for Traumatized Children (CTC). NBUP og RBUP/RKBUP; 2016-05-30 - 2016-05-31.
 • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier (2016). Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) studien. Senter for Atferdsforskning; 2016-11-16.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2016). Omsorg for Traumatiserte Barn i Barnehagen, studert ved hjelp av Q metodologi. BUPA. Universitetssykehuset i Stavanager;
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2016). Omsorg for traumatiserte barn. Traumesensitive barnehager - traumebevisst omsorg i barnehagen. Julebygda barnehage; 2016-01-27.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecoq, Domnine (2016). Caring for Traumatized Children in daycare (the OTB Project). Det Humanistiske fakultet, UiS;
 • Handeland, Bodil; Kristensen, Lars Ole; Øverland, Klara (2015). PPT tjenesten. På tide å fremme den pedagogisk psykologiske rådgivingstjenesten i skolen. Norsk Psykologforening; 2015-02-28 - 2015-03-01.
 • Vaage, Aina Basilier; Øverland, Klara (2015). Omsorg for Traumatiserte Barn. PsykNettVest, Helse Bergen, Haukeland Universitetsykehus; 2015-10-28.
 • Øverland, Klara (2015). Barn i to heimar - resultat frå Dr.graden. Frøyland barnehage; 2015-01-26.
 • Øverland, Klara (2015). Barnehagebarn og samlivsbrudd Klara Øverland disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland har undersøkt barnehageansattes erfaringer med barn og samlivsbrudd.. Nyheter og presserom, Universitet i Stavanger. [Internett]; 2015-06-10.
 • Øverland, Klara (2015). Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Hvordan ivareta små barns følelser, for å stimulere til en positiv utvikling?. Røyneberg barnehage; 2015-01-26.
 • Øverland, Klara (2015). Barnehagens arbeid med samlivsbrudd. Systematisk arbeid med tilknytningsprosesser og tiltak, for å ivareta barns følelser og utvikling.. Frøyland barnehage; 2015-01-26.
 • Øverland, Klara (2015). Hjertesmerte? Stress og problemer som kan oppstå i ungdomstiden. Hvordan regulere eget liv? Tanker og følelser. Foredrag for ungdom med hjerteproblemer.. Mestringsenheten. Stavanger Universitetssykehus.; 2015-10-13.
 • Øverland, Klara (2015). Hva er det med Matilde? Barn på deling-når konflikten mellom mor og far rammer de aller minste. Barns reaksjoner og barnehagens tiltak.. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Psykiatrisk divisjon, SUS; 2015-11-02.
 • Øverland, Klara (2015). Hva med den psykiske helsa og frigjøringen fra foreldrene? Ungdom med hjertefeil.. Lærings og mestrinsgssenteret. Stavanger Universitetssykehus; 2015-10-13.
 • Øverland, Klara (2015). Hvordan arbeider barnehager med samlivsbrudd? Resultater fra forskning og introduksjon til veilederpakken: Et barn to hjem.. Universitet i Stavanger; 2015-02-03.
 • Øverland, Klara (2015). Hvordan reagerer små barn på samlivsbrudd i barnehagen? Reaksjoner og tiltak.. Egersund kommune; 2015-10-23.
 • Øverland, Klara (2015). Inkludering i barnehage og SFO. Mo-LA Stiftelsen,Politiet i Bergen, Bergen kommune, Laksevåg; 2015-04-03.
 • Øverland, Klara (2015). Traumer. Når mor eller far er psykisk psyk, mobbing, overgrep, mishandling og omsorgssvikt.. Aftenskolen i samarbeid med Helse Stavanger, SuS; 2015-02-10.
 • Øverland, Klara (2015). Ungdomshjernen, grensesetting og selvregulering av diabetes. Foreldreforedrag for foreldre med barn med diabetes.. Mestringsenheten. Stavanger Universitetssykehus.; 2015-05-12.
 • Øverland, Klara (2015). Ups and Downs med diabetes. Mestringsenheten, Stavanger Universitetssykehus; 2015-10-22.
 • Øverland, Klara; Lecoq, Domnine; Vaage, Aina Basilier (2015). Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB). Psykiatrisk divisjon, Universitetssykehuset i Stavanger; 2015-09-28 - 2016-09-28.
 • Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2015). Caring for Traumatized Children.. Universita Politecnica Marche; 2015-09-14 - 2015-09-18.
 • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn (2014). Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt. Vetuva. Utdanningsdirektoratet. [Fagblad]; 2014-05-01.
 • skogedal, magnus nødland; Wirak, Stanley; Øverland, Klara (2014). Nyttårsmottakelse av ordføreren.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-01-02.
 • Øverland, Klara (2014). Barn og samlivsbrudd, Tilknytning og foreldres reaksjoner etter samlivsbrudd, samt barnehagens arbeid med barna. BUPA, Rogland; 2014-05-22.
 • Øverland, Klara (2014). Helsemessige konsekvenser av mobbing - barn rammes fysisk og psykisk.
 • Øverland, Klara (2014). Kognitiv miljøterapi med ungdom i barnevernet. Samtaler når ungdom har vist aggresjon. Hvordan føre en terapeutisk samtale basert på kognitiv teori etter aggresjonsepisoder?. Birkelunden barnevernsenter; 2014-11-27.
 • Øverland, Klara (2014). Kognitiv miljøterapi med ungdom- plassert på institusjon etter Lov om barnevernstjenester, §4.24, §4.25 og §4.26, alvorlig rus, vold eller kriminalitet. Birkelunden barnevernssenter; 2014-11-26.
 • Øverland, Klara (2014). Mobbing setter fysiske og psykiske spor. Konsekvensene for barn som mobbes er langvarige, og endring tar tid.
 • Øverland, Klara (2014). Motatt Sandens kommunes Erverspris for doktorgraden: Barn og samlivsbrudd. Sandnes kommune; 2014-01-01.
 • Øverland, Klara (2014). Når barn tar sitt eget liv etter mobbing.Historier om unge mennesker som velger å ende livet sitt etter mobbing ryster, og mange føler med familie og klassekamerater. Ingen nærmiljø har råd til å miste barn.
 • Øverland, Klara (2014). Når små barn blir ertet eller utestengt.
 • Øverland, Klara (2014). Presentasjon av Dr.graden: Barn og samlivsbrudd. Hva skal til for å ta en Dr.grad?. Rogaland lokallag, Norsk Psykologforening; 2014-02-20.
 • Øverland, Klara (2014). Små barn og samlivsbrudd. Barns reaksjoner og tiltak som kan være til hjelp i barnehagen. Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus) v/ Roga; 2014-01-24 - 2014-01-25.
 • Øverland, Klara (2014). Utvikling av depresjon og suicidal atferd.
 • Øverland, Klara; Gudmestad, Borghild (2014). Vil letta barnehagekvardagen. Sandneskvinna klara Øverland (45) har med sitt forskningsarbeid vore med på å leggja grunnlaget for rettleiingsmaterialet som skal hjelpa barn i familiar med samlivsbrot til å få ein lettare kvardag.. Sandnesposten. [Avis]; 2014-01-07.
 • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn (2014). Taust om samlivsbrudd. Vetuva. [Fagblad]; 2014-03-01.
 • Bjørnå, M.E, Tove; Øverland, Klara (2013). Slik opplever femåringen skilsmissen. Femåringer forteller at de har det fryktelig vanskelig når de føler ansvar for å trøste mor eller far etter samlivsbrudd. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-02-26.
 • Landsend, Merete; Øverland, Klara (2013). Skilsmisse tøffere enn du tror. Barn klandrer seg selv, gjør det svakere på skolen, må trøste mor og far. Dagbladet. [Avis]; 2013-06-14.
 • Wiese, Ingeborg; Øverland, Klara (2013). Små barn og samlivsbrudd. Hvordan opplever 4-5 åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktor avhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag. Magasinet Voksne For Barn. [Tidsskrift]; 2013-02-01.
 • Øverland, Klara (2013). Arbeid i barnehagen studert ved hjelp av Q metodologi. Hva er viktig i barns oppvekst. Et tilknytningsteoretsik perspektiv. Østlandsk lærerstevne; 2013-11-01.
 • Øverland, Klara (2013). Barnehagebarn og samlivsbrudd. Norsk Psykologforening.; 2013-08-29.
 • Øverland, Klara (2013). Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd.Barnehageansattes erfaringer og femåringers-reaksjoner. Foreldre og Barn; 2013-06-13.
 • Øverland, Klara (2013). Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen. Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse..
 • Øverland, Klara (2013). Doktorgrad disputas-meddelelse, Barnehagebarn og samlivsbrudd. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-02-05.
 • Øverland, Klara (2013). Hva er det med Thomas? Om samlivsbrudd og reaksjoner. Stavanger Universitetssykehus; 2013-11-04.
 • Øverland, Klara (2013). Hva er viktig i barns oppvekst? Digitale verktøy eller tilknytningsteoretisk perspektiv?. Asperholen barnehage; 2013-02-26.
 • Øverland, Klara (2013). Presentasjon av PhD studien: Barnehagens møte med barn og familier som har opplevd samlivsbrudd. Stavanger Universtitetssykehus, forskningsavdelingen; 2013-09-25.
 • Øverland, Klara (2013). Q metodologi i Bupa. Studie av subjektivitet. Bupa, Stavanger Universitetsssykehus; 2013-12-03.
 • Øverland, Klara (2013). Q-sorting with young children.Experiences from a study of-five-year olds sorting pictures/images representing reactions related to parental divorce. School of Psychology, University of East London; 2013-05-17.
 • Øverland, Klara (2013). Vi er skilt. Hva med barna våre? Barn og unge som opplever samlivsbrudd. Hva viser forskningen om deres reaksjoner og hva kan foreldre gjøre?. Helsestasjonstjenesten og mestringsenheten i Sandnes kommune; 2013-03-21.
 • Øverland, Klara; Bjåstad, Jon Fauskanger; Haugland, Bente Storm Mowatt; Stevenson, Greer (2013). An evaluation of health workers satisfaction with a two-year training program in Cognitive Behavior Therapy (CBT) for Children. 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Øverland, Klara; Færø, Marthe Kaasa (2013). Skilsmisse.Jeg må trøste mamma. Foreldre og Barn. [Tidsskrift]; 2013-01-11.
 • Øverland, Klara; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2013). Daycare children of divorce and their helpers.Exploring subjective experiences among daycare staff - how do they work with children and families of divorce?. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Nilssen, Linn Helen; Øverland, Klara (2012). Små barn som biter fra seg. Når søte melketenner blir et angrepsvåpen, er det godt å vite at det finnes metoder som hjelper.
 • Øverland, Klara (2011). Angst og traumer i skolen. Hvordan kan lærere identifisere angstsymptomer og hva hjelper?. Senter for atferdsforskning;
 • Øverland, Klara (2011). Barnehageansatte sine opplevelser av små barns reaksjoner ved samlivsbrudd. Bambi-prosjektet;
 • Øverland, Klara (2011). Kampen-saken: Ingen enkel forklaring på Kampen-volden. Kampen-dødsfallet. Vold avler vold. Men det er bare en del av årsaken til at noen utvikler aggresivitet som får fatale følger. Aftenbladet, del 1, s. 4, av Line Noer Borrevik. [Avis]; 2011-06-08.
 • Øverland, Klara (2011). Psykolog: - Virker som han tok på seg en annen rolle. Virker som om gjerningsmannen var emosjonelt distansert. http:www.aftenbladet.no/terror/-Virker-som-han-tok-p-seg-en-annen-rolle-2840382.html. Aftenbladet. Nettavisen.. [Internett]; 2011-06-24.
 • Øverland, Klara (2010). Fra antihelt til superhelt. Hvordan kunne antikapitalisten Oliver Stone skape en rollefigur for all verdens økonomistudenter? Finansavisen. [Avis]; 2010-07-31.
 • Øverland, Klara (2010). Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare? Ungdom som utøver vold og tortur.
 • Øverland, Klara (2010). Hva kan få ungdom til å mishandle andre så sterkt at liv og helse kommer i fare. Ungdom som utøver vold og tortur.
 • Øverland, Klara (2010). Krangler mye i ferien. Mange familier opplever at ferien ender i krangel og skuffelser Må følge bedre med barna. Psykolog Klara Øverland oppfordrer foreldrene til å være der for barna om sommeren. [Avis]; 2010-08-07.
 • Øverland, Klara (2010). Q-methodology as a Tool for Agenda setting Innføring i Q-metodologi. 2010-06-16.
 • Øverland, Klara (2010). Risikovurderinger, av rus, vold og selvskading og planlegging av sikkerhet. Rusvern Sandnes Kommune v/leder Hildegunn Bjelde; 2010-03-10.
 • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara (2009). Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.
 • Øverland, Klara (2009). Barnehageansatte sine subjektive følelser i forbindelse med samlivsbrudd i barnehagen, studert ved hjelp av Q-metode. 2009-09-19 - 2009-09-20.
 • Øverland, Klara (2009). Krigsbilder av barn i krig Paneldebatt om krigsbilder fra Gaza. [Radio]; 2009-03-13.
 • Øverland, Klara (2009). Krigsbilder kan gi psykiske reaksjoner. Psykolog reagerer på bilde fra Gaza. [Avis]; 2009-01-07.
 • Øverland, Klara (2009). Selvskading. Forebygging og behandling i akuttinstitusjoner. Temadag om selvskading. "Blodet som renner" (oppdragstittel). Bufetat i samarbeid med Senter for Vold, traumer og selvmordsforebygging,; 2009-01-21.
 • Øverland, Klara (2009). Voldssituasjonen i Rogaland. Akutt familievold. Barn og unge som lever med vold. 2009-06-18.
 • Øverland, Klara (2001). Det beste for våre barn. Hva kan jeg gjøre for at mitt barn får en god hverdag? Skolestart, familieliv, arbeidsledighet, mobbing: Psykisk helse. Sola kommune; 2001-08-30 - 2016-08-30.
 • Øverland, Klara (2017). Angst i skolen. Læringsmiljøsenteret/Rogaland Fylkeskommune.
 • Øverland, Klara (2017). Depresjon i skolen. Læringsmiljøsenteret/Rogaland Fylkeskommune.
 • Øverland, Klara (2009). Dok 09. Internasjonal Pressefotograf Konferanse. Paneldebatt. Publisering av krigsbilder av barn.