Et profilbilde

Førsteamanuensis
Elsa Westergård { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Elsa Westergård", "tel": "Telefon: 51832935", "email": "elsa.westergard@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-358

Forskningsområder

Present research activities and field of interest:

 • Classroom interaction for enhanced student learning - (CIESL)- Implementing research based knowledge regarding teacher student interaction (2014 - 2018). Funded by The Research Council of Norways' FINNUT-program.
 • Research Project Director for the videoobservational data in CIESL (2014-2018).
 • Research Project Director ”De utfordrende barna [Challenging children] A research project about teachers experiences with children revealing challenging behavior in kindergarten and schools (2010-2012). The project data comprises interviews of kindergarten and school teacher’s experiences implementing counseling advice given them during the various sessions in the project.
 • Parental disillusionment with school: Prevalence, correlates, development and prevention. Doctoral project. Centre for Behavioural Research, University of Stavanger (2004-2010). Comprises quantitative data from parents and their children’s teachers in 20 schools in 95 classes in 9 municipalities as well as qualitative data from 16 pairs of parents and teachers.
 • Research Director for the parental questionnaire in the “School environment study” 2001.

 

Utvalgte publikasjoner

Articles published in journals with referee:

Westergård, E., & Galloway, D. (2004). Parental disillusionment with school: prevalence and relationship with demographic variables, and phase, size and location of school. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(2), 189-204.

Westergård, E. (2007). Do teachers recognise complaints from parents, and if not, why not? Evaluation and Research in Education, 20(3), 159-178.

Westergård, E. & Galloway, D. (2010). Partnerships, participation and parental disillusionment in home-school contacts: A study in two schools in Norway. Pastoral Care In Education.

Westergård, E. & Galloway, D. (submitted). Parent – teacher contacts in Norwegian primary schools: Overcoming barriers, or being overcome by them?

Westergård, E. (2013). Teacher competencies and parental cooperation. International Journal about Parents in Education, Vol.7, No 2, 91-99

 

Thesis:

Westergård, E. (2010). Parental disillusionment with school: Prevalence, correlates, development and prevention. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of PHILOSPHIAE DOCTOR (PhD)

  

Books/ chapters in books:

Westergård, E. (2009). Skole - hjem samarbeid. TryggOsloskole – godt læringsmiljø. Oslo: Utdanningsetaten Oslo.

Westergård, E. & Fandrem, H. (2011). Hjem – skole samarbeid. Respekt hefte. Senter for atferdsforskning.

Books / Chapters in books - with referee

Westergård, E. (2011). Skolens møte med foreldres behov. I Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Westergård, E. (2012). Læreren i skole-hjem samarbeidet. I: May Britt Postholm, Rune Krumsvik, Elaine Munthe og Peder Haug (red). Læreren i skolen som organisasjon. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Westergård, E. (2013). Pers overgang fra barnehagen til skolen-et spørsmål om sårbare samarbeidsrelasjoner? I Fandrem og Fuglestad (red): Barn i utfordringer: Bergen Fagbokforlaget

Westergård, E. (2013). Utvikling av kunnskap gjennom kollegaveiledning. I Fandrem og Fuglestad (red). Barn i utfordringer. Bergen: Fagbokforlaget.

 

 Westergård. E (2015). Implementering av "den utfordrende samtalen" mellom foreldre og lærere (s 136-150). I Roland og Westergård (red.). Implementering. Oslo: Universitetsforlaget.

Roland, P. & Westergård, E. (red) (2015). Implementering. Å  omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Paper presentations at international conferences with referee and published abstract/paper:

Westergård, E. (2004). Parental disillusionment with school. Paper presented at the BERA Annual Conference. Manchester, 16. – 18. september, 2004

 

Westergård, E. (2005). Teacher perceptions of complaints from parents. Paper presented at the EARLI  conference in Nicosia, Cyprus, 23 – 27 august, 2005

 

Westergård, E. (2012). Barriers to effective parent-teacher communication. Paper presented at the ICSEI CONGRESS.  Malmø 4 - 8 january, 2012

Westergård, E. (2013). Teacher competencies and parental cooperation. Paper presented at the ERNAPE CONFERENCE in Lisboa 4-6 september 2013

Westergård, E. (2015). Moving the Theory of Parental Cooperation and Innovation into Practice. Paper presented at the ERNAPE CONFERENCE in Tromsø 23-25 august 2015.

National conferences: Oral presentations

Westergård, E. (2004). Godt samarbeid mellom hjem og skole. Konferanse. Fylkesmannen i Rogaland. Stavanger.

Westergård, E. (2007). Lærere og foreldre – effektive samarbeidspartnere?  Et forskningsperspektiv. KS – konferanse: Ansvar for læring. 27. september. Stavanger 2007.

Westergård, E. (2010). Hvordan etablere gode relasjoner til foreldrene? Sola konferansen 13. – 14. april.

 

Pågående forskning

Classroom interaction for enhanced student learning-(CIESL)- Implementing researchbased knowledge regarding teacher student interaction (2014-2018). Funded by the Research Counsil of Norways' FINNUT- program.

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring fra skoleverket.

1979 - 1981: spesiallærer ved Stavanger spesialskole, ungdomsavdelingen

1981 - 2000: lærer, spesiallærer, rådgiver ag avdelingsleder ved Gosen skole, Stavanger Kommune

 

Universitetet i Stavanger

2000 -         : Senter for atferdsforskning, /Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning v/UIS.

 

Undervisning for studenter på Master i Utdanningsvitenskap. Tema:  Innovasjonsprosesser og implementeringskvalietet.

Veiledning av studenter på Master i Utdanningsvitenskap.

Koordinerende ansvar for Master i Utdanningsvitenskap ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Undervisning for lærerstudenter på Bachelor nivå. Tema: hjem skole samarbeid.

Veiledning av Bachelor oppgave. Tema: foreldresamarbeid.

Prosjektleder for veilederopplæringen av veiledere til Respekt. 

Kursholder i RESPEKT innen foreldresamarbeid.

Kursholder i RESPEKT innen kollegaveiledning.

Kursholder i RESPEKT i forankringsprosesser i skoleutvikling.

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING.  Deltakelse i en nasjonal satsing på ungdomstrinnet. Satsingen har tre sentrale virkemidler: skolebasert kompetasneutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Roller i satsingen: Regionsansvarlig representant fra NSLA for Universitet og høyskoler på Vestlandet. Ekstern bidragsyter til ungdomskoler innen skolebasert kompetanseutvikling.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2015). Implementering : å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02472-1. 192 s.
 • Westergård, Elsa; Fandrem, Hildegunn (2011). Samarbeid mellom hjem og skole. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-048-3. 42 s.
 • Westergård, Elsa (2010). Parental disillusionment with school. Prevalence, correlates, development and prevention. UIS. ISBN 9788276444131. 98 s.
 • Westergård, Elsa; Ytre-Arne, Elin (2003). Elevrådets idehefte mot mobbing. Barnetrinnet. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780152. 71 s.
 • Ytre-Arne, Elin; Westergård, Elsa (2003). Elevrådets idehefte mot mobbing. Ungdomstrinnet. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780160.
 • Westergård, Elsa (2000). Sytemrettet samarbeid melllom skole og PPT.
 • Westergård, Elsa (2019). Foreldresamarbeid for ressursteam i Bremanger kommune. Bremanger kommune;
 • Westergård, Elsa (2019). Her har de uteskole hver onsdag. Barna lærer mer nå de er i bevegelse.. Utdanningsnytt. [Fagblad]; 2019-05-08.
 • Westergård, Elsa (2019). Implementeringskvalitet. Har den betydning for vår utadrettede virksomhet?. NSLA, Stavanger, UIS;
 • Westergård, Elsa (2019). Innovasjonsutfordringer ved overgang til Ny master i spesialpedagogikk 2010. NSLA, Stavanger, UIS;
 • Westergård, Elsa (2019). Utfordrende foreldresamarbeid. Finstad skole;
 • Westergård, Elsa (2019). Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid. Universitetet i Agder;
 • Westergård, Elsa (2018). Mange føler de trenger opplæring for å være gode nok foreldre.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2018-01-24.
 • Westergård, Elsa; Havik, Trude (2018). Classroom interaction and student engagement at a student and classroom level. ICSEI, Singapore; 2018-01-08 - 2018-01-12.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms. Universitetet i Stavanger og Høgskulen i Volda; 2017-09-26 - 2017-09-27.
 • Westergård, Elsa (2017). Støtte for læring på skolen og i hjemmet. CIESL nettsider. [Internett]; 2017-06-14.
 • Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Measuring classroom interactions between Teachers and students in Norway. University of Ottawa; 2017-01-07 - 2017-01-10.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2016). CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis. Utdanningsdirektoratet; 2016-05-25.
 • Roland, Pål; Westergård, Elsa (2016). Antologi om implementering.
 • Westergård, Elsa (2016). Preliminary result of reliability and validity of CLASS-S. CIESL; 2016-04-27 - 2016-04-28.
 • Westergård, Elsa (2016). Siste runde med videoobservasjoner i CIESL.
 • Westergård, Elsa; Roland, Pål (2016). Still going strong-12 years after implementing the Respect program. The University of Glasgow; 2016-01-05 - 2016-01-10.
 • Westergård, Elsa (2015). Forutsetninger for et godt lærer-foreldresamarbeid.. Læringsmiljøsenterets nettsider. [Internett]; 2015-07-03.
 • Westergård, Elsa (2015). Klasseledelse og foreldresamarbeid.
 • Westergård, Elsa (2015). Kompetansepakke om implementering. Læringsmiljøsenteret.; 2015-11-16 - 2015-11-18.
 • Westergård, Elsa (2015). Moving the theory into practice. 2015-08-26 - 2015-08-28.
 • Westergård, Elsa (2015). Samarbeid med foresatte.
 • Westergård, Elsa (2015). Sosiale medier overtar idrettslagene.. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-06-20.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2014). Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation. CIESL prosjektet; 2014-09-16.
 • Westergård, Elsa (2014). Barn i utfordringer - foreldresamarbeid. 2014-04-09.
 • Westergård, Elsa (2014). Erfaringsutveksling i kompetansenettverk. Trøndelag. 2014-09-25.
 • Westergård, Elsa (2014). Foreldre teller - om foreldrenes betydning for elevenes læringsutbytte. Universitetet i Stavanger; 2014-09-28.
 • Westergård, Elsa (2014). Føresetnadar for eit godt lærar-foreldre-samarbeid. Universitetet i Stavanger. [Internett]; 2014-02-10.
 • Westergård, Elsa (2014). Hva er god veiledning?. 2014-01-20.
 • Westergård, Elsa (2014). Hvordan kan foreldre motivere for skolearbeid?.
 • Westergård, Elsa (2014). Jeg føler at jeg har våget å ta et stort skritt, og nå forventer jeg å bli en god klasseleder.
 • Westergård, Elsa (2014). Motivasjon og mestring. 2014-02-03.
 • Westergård, Elsa (2014). Nettverksamling for kompetansemiljøer. 2014-09-24.
 • Westergård, Elsa (2014). Videreføring av utviklingsarbeid i skolen. Strand kommune; 2014-11-19.
 • Westergård, Elsa (2014). nettverksarbeid regionene sør og vest i UIU. 2014-02-12.
 • Westergård, Elsa; Grini, Nina (2014). Den gode timen. Strand kommune; 2014-09-18.
 • Westergård, Elsa (2013). Do teachers have sufficient competence in parental cooperation?. ERNAPE; 2013-09-04 - 2013-09-06.
 • Westergård, Elsa (2013). Foreldresamarbeid. Universitetet i Stavanger; 2013-02-04.
 • Westergård, Elsa (2013). Innovasjonsprosesser. Universitetet i Stavanger; 2013-10-03.
 • Westergård, Elsa (2013). Klar, ferdig, gå? Del I. Strand komune; 2013-09-09.
 • Westergård, Elsa (2013). Klar, ferdig, gå? Del II. Strand kommune; 2013-09-15.
 • Westergård, Elsa (2013). Overganger i opplæringssystemet. Universitetet i Stavanger; 2013-08-15.
 • Westergård, Elsa (2013). Problemorienterte samtaler. Universitetet i Stavanger; 2013-02-06.
 • Westergård, Elsa (2013). Sårbare barn - sårbare foreldre. Universitetet i Agder; 2013-11-05.
 • Westergård, Elsa (2012). Barriers to effective parent-teacher communication. ICSEI; 2012-01-05 - 2012-01-08.
 • Westergård, Elsa (2012). Håndtering av krevende situasjoner i klasserommet har betydning for samarbeidet med foreldrene.
 • Westergård, Elsa (2012). Mobbeoffre blir ikke trodd. Dagbladet. [Avis]; 2012-09-07.
 • Westergård, Elsa (2012). Overgang fra barnehage til barneskole og foreldresamarbeid.
 • Westergård, Elsa (2012). Slik sikrer du barnet ditt en myk skolestart. Dagbladet. [Avis]; 2012-09-07.
 • Westergård, Elsa (2012). Tidlig innsats. Senter for atferdsforskning; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Westergård, Elsa (2011). Foreldre er og usikre. Stavanger. [Avis]; 2011-08-19.
 • Westergård, Elsa (2011). Tips for en bra start. olso. [Avis]; 2011-09-11.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre føler seg ikke ivaretatt. [Avis]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre mister motet i møtet med skolen. [Avis]; 2010-08-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldre mister motet i møtet med skolen. [Avis]; 2010-08-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldrene føler seg ikke ivaretatt. [Avis]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldrene føler seg ikke ivaretatt. [Avis]; 2010-08-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldresamarbeid. Skoleetaten i Oslo; 2010-12-09.
 • Westergård, Elsa (2010). Foreldresamarbeid. 2010-10-24.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Avis]; 2010-08-14.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Avis]; 2010-08-01.
 • Westergård, Elsa (2010). God skolestart. [Avis]; 2010-08-14.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem - barnehage/skole samarbeid med fokus på minoritetspråklige foreldre. De utfordrende barna; 2010-09-17.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem skole samarbeid. Smeaheia skole's foreldreutvalg; 2010-04-08.
 • Westergård, Elsa (2010). Hjem skole samarbeid. Universitetet i Stavanger; 2010-11-24.
 • Westergård, Elsa (2010). Hvordan etablere gode relasjoenr til foreldrene?. 2010-04-13 - 2010-04-14.
 • Westergård, Elsa (2009). Foreldresamarbeid. Hvordan kan vi etablere gode relasjoner til foreldre?. 2009-11-25.
 • Westergård, Elsa (2009). Parental Involvement in Middle School: A Meta-Analytic Assessment of the strategies the strategies that Promote Achievement. Nancy E. Hill og Diana F. Tyson. Duke University.
 • Westergård, Elsa (2009). Skolestart: Forbered barna nå. [Avis]; 2009-07-09.
 • Westergård, Elsa (2008). Foreldrenes rolle ved skolestart. [Avis]; 2008-08-14.
 • Westergård, Elsa (2008). Foreldrenes rolle ved skolestart. [Radio]; 2008-08-13.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa (2007). Veiledning i Respekt - introduksjon. 2007-04-18 - 2007-04-19.
 • Westergård, Elsa (2007). Foreldrene må bry seg mer. [Avis]; 2007-08-28.
 • Westergård, Elsa (2007). Hjem - skole samarbeid. madlamark skole; 2007-11-15.
 • Westergård, Elsa (2007). Lærere og foreldre - effektive samarbeidspartnere?. 2007-09-27.
 • Westergård, Elsa (2006). Gi barna en god skolestart. [Avis]; 2006-08-21.
 • Westergård, Elsa (2005). Teacher perceptions of complaints from parents. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Westergård, Elsa (2004). God samhandling mellom heim og skole Kva viser forskinga?. 2004-10-19.
 • Westergård, Elsa (2004). Godt samarbeid mellom hjem og skole. 2004-10-20.
 • Westergård, Elsa (2004). Parental Disillusionment with Schools. 2004-09-18.