Et profilbilde

Professor
Ingunn Størksen { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Ingunn Størksen", "tel": "Telefon: 51832934", "email": "ingunn.storksen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-343
Hjemmeside www.uis.no/agderprosjektet
Tlf priv/mob + 47 918 47 157

Forskningsområder

Early Childhood Education and Care

Child Development

Self-regulation and School Readiness

Social Development

Parental Divorce

Q methodology

Quantitative research methods

Utvalgte publikasjoner

RECENT AND ONGOING PUBLICATIONS: 

Lenes, R., McClelland, M. M., Ten Braak, D., Idsoe, T., & Størksen, I. (2020). Direct and Indirect Pathways from Children`s Early Self-regulation to Academic Achievement in Fifth Grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly, 53:612-624.

Aadland, E., Tjomsland, H. E., Johannessen, K., Nilsen, A. K. O., Resaland, G. K., Glosvik, Ø., Lykkebø, O., Stokke, R., Andersen, L. B., Anderssen, S. A., Pfeiffer, K. A., Tomporowski, P. D., Størksen, I., Bartholomew, J. B., Ommundsen, Y., Howard, S. J., Okely, A. D., Aadland, K. N. Aadland, K. N. (2020). Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) ? design of a cluster randomized controlled trial of staff professional development to promote physical activity, motor skills, and cognition in preschoolers. Frontiers in Psychology, 11:1382.

Lenes, R., Gonzales, C. R., Størksen, I., & McClelland, M. M. (2020). Children`s Self-regulation in Norway and the United States: The Role of Demographic Factors across Cultural Contexts. Frontiers in Psychology, doi:10.3389/fpsyg.2020.566208.

Størksen, I., Ertesvåg, S.K & Rege, M. (in progress) Implementing implementation-theory trough co-production: A case from Norwegian preschool.

Størksen, I., et al., (in progress) The Norwegian Playful Learning Curriculum for 5-year-olds: A randomized controlled trial.

Rege, M., Størksen, I., Solli, I.F., Kalil, A., McClelland, M. ten Braak, D., Lenes, R., Lunde, S., Breive, S.,Carlsen, M., Erfjord, I. & Hundeland, P.S. (revise and resubmit). The Effects of a Structured Curriculum on Preschool Effectiveness: A Field Experiment. Journal of Human Resources. 

ten Braak, D., & Størksen, I. (revise and resubmit). Psychometric Properties and Validity of the Ani Banani Math Test. European Journal of Developmental Psychology ? Developmetrics.


BOOKS:

Størksen, I. (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Kristiansand / Oslo: Cappelen DAMM.

Størksen, I., ten Braak, D., Breive, S., Lenes, R., Lunde, S., Carlsen, M., Erfjord, I. Hundeland, P. S., & Rege, M. (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet Oslo: GAN Aschehoug.

Glaser, V., Størksen, I., & Drugli, M. B. (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. (Vol. Second edition). Bergen: Fagbokforlaget.

Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2014). Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-890-1. 48 s.

MORE PUBLICATIONS IN CRISTIN.NO AT END OF PAGE.

Pågående forskning

Research projects:

Project leader (together with Professor Mari Rege) of Lekbasert Læring (2017-2021) (RCN no. 270703) www.uis.no/lekbasertlaering and www.lekbasert.no

Center leader of FILIORUM Centre for Research in Early Childhood Education and Care (2018 - 2019) (RCN no. 275576) www.filiorum.no

Associate Project leader (together with Professor Mari Rege) of the Agder project (2014 - 2019) (RCN no. 2376973) www.uis.no/agderprosjektet

Project leader of SKOLEKLAR The School Readines project (2011-2013) (RCN no. 203326) 

Project leader of BAMBI Young children and parental divorce (2008-2010) (RCN no. 187572) 

Project leader of National Q-conference, Stavanger, November 19th - 20th 2009. 


Doctoral Thesis: 

Parental Divorce: Psychological Distress and Adjustment in Adolescent and Adult Offspring. (2005).  Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Oslo


PhD students I supervise / have supervised:

Evertsen-Stanghelle, C. (current). Evaluation of Quality Assessments in use in Norwegian Early Childhood Education and Care

Pollarolo, E. (current). Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care: An empirical study in the Norwegian and Italian contexts

Lenes, R. (Finnishing). Predictors of academic achievement: Gender, Mother`s Education level, Self-regulation and Academic skills. 

ten Braak, D. (2020). Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics: Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School. Faculty of Arts and Education, UiS.

Øverland, K. (2012). Children of divorce in daycare: Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology. Faculty of Arts and Education, UiS.

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families. A Q methodological study on family perceptions. Faculty of Arts and Education, UiS.

 

 

 

Arbeidserfaring

Doctoral comittees:

Agathe Backer-Grøndahl. (UiO, 2017). Childhood Self-Regulation: Measurement, Early Predictors, and Relations With Social-Emotional Functioning and Academic Competence in School.

Gun-Mette B. Røsand (UiO, 2011). PhD thesis: Relationship satisfaction, emotional distress, and relationship dissolution: A population-based study on pregnant women and their partners.

Erik Paulsen (UiS, 2010). PhD thesis: Social passivity among pupils in junior high school: Antecedents, perceptions of the learning environment and consequences for academic achievements.

 

Midway PhD seminars:

Silje Eikanger Kvalø (2016). Hvordan kan økt fysisk aktivitet i skolen påvirke elevers utholdenhet, eksekutive funksjoner og selvregulering på 5. trinn?

Ida Risanger Sjursø (2016). En sammenlikning av digital og tradisjonell mobbing.

 

Examples of review assignments:

Nordic Journal of Literacy Research 
Journal of Child and Family Studies
International Journal of Early Childhood
Journal of Marriage and Family
Journal of Nervous and Mental Disease
Depression and Anxiety
BMC Public Health

 

Other assignments: 
Boardmember at the Centre for behavioural research, UiS, from 2011 to 2012.

 

Practical work in schools and municipalities: 

Teaching and development of Preschool intervention in the Agder project (2015 - 2017). www.uis.no/agderprosjektet .

Development of resources for practical work in ECEC centers. E.g. Ett barn, to hjem and Snart førsteklassing .

SAF supervisor in the project Dei Utfordrande Barna / Challenging Children initiated by Fylkesmannen i Rogaland / The county governor of Rogaland.

SAF supervisor in the project Være Sammen initiated by Fylkesmannen i Vest-Agder/ The county governor of Vest-Agder. www.væresammen.no .

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Falch, Linn Terese Egeland; Størksen, Ingunn (veileder) (2020). Barn med nevroutviklingsforstyrrelser og sosial deltakelse i lek - Fagpersoners refleksjoner omkring pedagogiske praksiser, muligheter og begrensninger i den norske barnehagen. Universitetet i Stavanger. 103 s.
 • Rosnes, Inger-Silje; Størksen, Ingunn (veileder) (2020). Forhold som er av betydning for minoritetspråklige barns livsmestring, språkutvikling og relasjoner i barnehagen.. Universitetet i Stavanger. 94 s.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2019). Lekbaserat Lärande. Bonnierförlagen Lära. ISBN 9789178230594. 208 s.
 • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2387-9. 548 s.
 • Størksen, Ingunn (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-58640-9. 221 s.
 • Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 978-82-492-1963-6. 231 s.
 • Størksen, Ingunn; Ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari (2016). Lekbasert læring i barnehagen - Et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. GAN Aschehoug. ISBN 9788249218523. 227 s.
 • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger. 67 s.
 • Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. 532 s.
 • Ingvild, Helgevold Aslaksen; Størksen, Ingunn (veileder); Berg, Grete Dalhaug (veileder) (2014). Selvrapportert trivsel blant barn i første klasse: Er trivsel et produkt av evne til selvregulering eller tidligere faglige ferdigheter og evner?. Universitetet i Stavanger. 90 s.
 • Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn (veileder); Lunde, Svanaug (veileder) (2014). Personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn. Universitetet i Stavanger. 101 s.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2014). Snart førsteklassing - med sosial kompetanse i ranselen. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-890-1. 48 s.
 • Skåland, Hanne Størksen; Størksen, Ingunn (veileder); Lunde, Svanaug (veileder) (2014). Hva er barneahgelærernes opplevelse av nærhet og konflikt til barn med vansker?. Universitetet i Stavanger. 77 s.
 • Vestly, Siv Marie; Størksen, Ingunn (veileder); Berg, Grete Dalhaug (veileder) (2014). Er det kjønnsforskjeller i sosiale ferdigheter, selvregulering og akademiske ferdigheter blant norske barn i barnehage og første klasse?. Universitetet i Stavanger. 88 s.
 • Roth Nordal, Karen Helene; Størksen, Ingunn (veileder) (2013). Selvregulering blant barn i norske barnehager: Samvarierer denne evnen med andre utviklingsfaktorer og med forhold knyttet til barnas hjem?. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Haugerud, Ellen Margrethe; Størksen, Ingunn (veileder) (2012). De psykometriske egenskaper til observasjonsverktøyet inCLASS - når det anvendes i en norsk setting. Universitetet i Stavanger. 80 s.
 • Skeie, Eyvind; Størksen, Ingunn (2012). Koalabjørnens hemmelighet. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-755-3. 48 s.
 • Størksen, Ingunn (2012). Barn og samlivsbrudd - informasjon til foreldre. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-757-7. 4 s.
 • Størksen, Ingunn (2012). Barn og samlivsbrudd. Veileder for ansatte i barnehager. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. ISBN 978-82-7841-756-0. 40 s.
 • Størksen, Ingunn (2012). New and Inventive Apporahces to Collect Qualitative and Quantitative Data among Young Children (page 22 - 27). Norges forskningsråd (Mixed Methods in Educational Research - Report from the March Seminar 2012). 42 s.
 • Svanaug, Lunde; Størksen, Ingunn (veileder) (2012). Positivt engasjement og kommunikasjon med voksne i barnehagen og små barns evne til selvregulering. Universitetet i Stavanger. 74 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Alle barn på jorden har den samme rett: Den autoritative voksenrollen og relasjonsarbeid i barnehagen. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-19-1. 50 s.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2011). Kanskje er det du som gjør meg glad igjen: Tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd. Være Sammen og IdeHospitalet AS. ISBN 978-82-93166-18-4. 50 s.
 • Størksen, Jan; Størksen, Ingunn (2007). Soneforsvar med barn i hus Jan Aasmann Størksen med kona som ekspertkommentator. Forlaget PRESS. ISBN 9788275472777. 165 s.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2016). Godt å ha någen. Læringsmiljøsenteret. UiS, Stavanger.
 • Størksen, Ingunn (2015). Snart førsteklassing - nytt materiell fra Pedlex. Pedlex. https://www.youtube.com/watch?v=Ea3KjVrHGBw&feature=youtu.be.
 • Størksen, Ingunn (2014). Sosial kompetanse i barnehagen. UiS. Stavanger.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2020). Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna.
 • Størksen, Ingunn (2020). Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast. forskning.no. [Internett]; 2020-05-11.
 • Størksen, Ingunn (2020). Barnehagen som forskningsarena - eksempler fra Skoleklar, Agderprosjektet og Lekbasert læring. Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS; 2020-08-27.
 • Størksen, Ingunn (2020). Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister. Barnehage.no. [Internett]; 2020-01-24.
 • Størksen, Ingunn (2020). Gode råd på veien til barnefamiliene.
 • Størksen, Ingunn (2020). Missing data in RCT studies. Læringsmiljøsenteret; 2020-10-15.
 • Størksen, Ingunn (2020). Sammenheng barnehage og skole - Fellesskap, forskning og fornyelse. Læringsmiljøsenteret; 2020-11-03 - 2020-11-04.
 • Størksen, Ingunn (2020). The transition from Early Childhood Education and Care (ECEC) to school. Forskarkurs Yngre barns utveckling och lärande, Stockholms U; 2020-10-14.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2019). Utdanningsforbundet lider av kunnskapsallergi.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2019). Promoting Child Development in a Universal Preschool System: A Field Experiment.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn (2019). Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?. [Internett]; 2019-08-19.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Størksen, Ingunn (2019). Lek eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?. Universitetet i Stavanger;
 • Størksen, Ingunn (2019). Collaborative Development and Investigation of a Playful Learning Curriculum to Promote School Readiness in Norway. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-10.
 • Størksen, Ingunn (2019). Early School Readiness Interventions in an International Context: The Case of Norway. School of Public Health; 2019-05-10.
 • Størksen, Ingunn (2019). Hva er Lekbasert læring?. Barn og unge i Kvam; 2019-09-20.
 • Størksen, Ingunn (2019). Hva skal til for å lykkes med å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjeller mellom barnehagen?. NHO; 2019-11-19.
 • Størksen, Ingunn (2019). Hva trenger barna i barnehagen? Blogginnlegg på Læringsmiljøsenterets blogg.
 • Størksen, Ingunn (2019). Hvordan kan lekbasert læring brukes blant de eldste i barnehagen?. Barn og unge i Kvam; 2019-09-20.
 • Størksen, Ingunn (2019). Keynote: Lekbasert læring i barnehagen. FILIORUM - senter for barnehageforskning; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Størksen, Ingunn (2019). Keynote: Læringsutbytte av Lekbasert læring - Sammen for å videreutvikle den gode norske barnehagen. Lesesenteret og Læringsmiljøsenterets 30 årsjubileum; 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Størksen, Ingunn (2019). Kvalitet i barnehagen i form av læringsutbytte. Dagens næringsliv og BI; 2019-08-12.
 • Størksen, Ingunn (2019). Lekbasert Læring - status og vegen videre. Læringsmiljøsenteret; 2019-12-06.
 • Størksen, Ingunn (2019). Masterclass: Playful learning in Early Childhood Education and Care (ECEC) across cultures. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-12.
 • Størksen, Ingunn (2019). Ny forskning: Enkelte barnehager gir barna et stort forsprang inn i skolen. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2019-01-10.
 • Størksen, Ingunn (2019). Quality and leadership in ECEC in Norway. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2019-01-10.
 • Størksen, Ingunn (2019). Some results from The Agder project and Lekbasert læring. Hallie E. Ford Center; 2019-04-22.
 • Størksen, Ingunn (2019). Takknemlig for et innholdsrikt år i Oregon. læringsmiljøsenteret.uis.no. [Internett]; 2019-07-11.
 • Størksen, Ingunn (2019). Viktig at barnehagen er i stadig utvikling. Barnehage.no. [Internett]; 2019-10-16.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2019). Barn lærer best gjennom lek.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2019). Ny forskning: Læring i barnehagene gir bedre skolebarn. nrk.no. [Internett]; 2019-08-08.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2019). Viktige verdidebatter i barnehagen.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2019). Vil ha mer læring i barnehagen. Dagsrevyen. [TV]; 2019-08-08.
 • ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Størksen, Ingunn (2019). How self-regulation mediates the relation between early math and later academic achievement. 2019-08-12 - 2019-08-16.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Status i Agderprosjektet og Lekbasert læring.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Statusrapport for Agderprosjektet og Lekbasert læring. Vest-Agder fylkeskommune;
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Tidleg innsats i barnehagen – Gjør vi nok i Norge?.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. SOFI;
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. CES Ifo; 2018-08-30 - 2018-08-31.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. VATT Institute;
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. UiS and NHH; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning; 2018-03-21.
 • Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E (2018). Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System. European Association of Labor Economists; 2018-09-13 - 2018-09-15.
 • Størksen, Ingunn (2018). – Det er ikke alltid den frie leken er morsom for alle barn. barnehage.no. [Internett]; 2018-09-27.
 • Størksen, Ingunn (2018). Ansatte i barnehager roser læring gjennom lek. Her lærer barna ved å leke: «Det er gøy, lystbetont og styrker den sosiale kompetansen». Fagbladet. [Fagblad]; 2018-05-31.
 • Størksen, Ingunn (2018). Barnehagerelaterte forskjeller i barnehagebarns utvikling. Helsedirektoratet; 2018-04-24 - 2018-04-26.
 • Størksen, Ingunn (2018). Forskere lanserer lekebok – 130 tips for de eldste barna. Barnehage.no. [Internett]; 2018-05-08.
 • Størksen, Ingunn (2018). Hvor ble det av leken?. Morgenbladet. [Avis]; 2018-08-24.
 • Størksen, Ingunn (2018). Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole. Stoltenbergutvalget Ekspertutvalget om kjønnsforskj i skolen; 2018-04-05.
 • Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. NRK Agder. [TV]; 2018-05-07.
 • Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring i barnehagen - Kvantitative og kvalitative resultater etter første implementering. Private barnehagers landsforbund & Kommunenes sentralforbund; 2018-06-06 - 2018-06-07.
 • Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring: teori og forskningsdesign. Forskningsprosjektet Lekbasert læring; 2018-06-18.
 • Størksen, Ingunn (2018). Livsmestring gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse. Drammen og Eiker Menn i barnehagen & Fylkesmannen i Buskerud; 2018-05-24.
 • Størksen, Ingunn (2018). Lærer bedre gjennom lek. NRK Sørlandet. [TV]; 2018-05-07.
 • Størksen, Ingunn (2018). Starter ny barnehageforskning. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-08-15.
 • Størksen, Ingunn (2018). Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter. Barnehagenytt. [Fagblad]; 2018-11-08.
 • Størksen, Ingunn (2018). The Agder Project, Playful Learning and FILIORUM. The Hallie E. Ford Center for Healthy Children and Families; 2018-09-26.
 • Størksen, Ingunn (2018). UiS får nasjonalt forskningssenter. Rogalands avis. [Avis]; 2018-08-16.
 • Størksen, Ingunn (2018). Åpnet nytt senter for barnehageforskning: – Det første vi skal gjøre, er å dra ut i barnehagene. barnehage.no. [Internett]; 2018-08-15.
 • Størksen, Ingunn (2018). Åpning av barnehageforskning. NRK Rogaland. [TV]; 2018-08-15.
 • Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?. Universitetet i Stavanger; 2018-02-27.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Agderprosjektet passer for både barnehage og første klasse.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Mer læring og mindre skole i barnehagen. www.uis.no. [Internett]; 2018-05-07.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Mål: Et bedre læringsgrunnlag før skolestart.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Passer for både barnehage og første klasse.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Slik kan femåringer leke seg til læring. forskning.no. [Internett]; 2018-05-07.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Votruba, Mark E (2018). Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager. Resultater fra Agderprosjektet.. Universitetet i Stavanger; 2018-02-07.
 • Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari (2018). Går ikke i barnehage for å bli flinke.
 • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2018). The Role of Attentional and Behavioral Control in Early Literacy and Numeracy Development. 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet T3 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. 2018-02-15 - 2018-02-16.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T2 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. 2018-05-15 - 2018-05-28.
 • Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). The Importance of Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway. 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2017). Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2017-09-28.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E (2017). School Readiness in a Welfare State With Publicly Subsidized Universal Childcare. Private barnehagers Landsforbund; 2017-11-02.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2017). Klar for å lære! Gode barnehager gir barn bedre muligheter til å lykkes i skolen.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2017). Tidlig innsats og kvalitet i barnehagen. Forskningsrådet;
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy (2017). JA TAKK BEGGE DELER! Fri lek og veiledet lek i barnehagen. Utviklingsforum AS; 2017-05-23.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy (2017). School Readiness in a Welfare State with Publicly Subsidized Universal Childcare. Aarhus University; 2017-08-03.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-11-10.
 • Størksen, Ingunn (2017). Barns sosiale kompetanse – den voksnes rolle. Auglendsdalen barnehage; 2017-04-19.
 • Størksen, Ingunn (2017). Denne søte videoen om vennskap er sett over 100.000 ganger. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-02-20.
 • Størksen, Ingunn (2017). Jubler for nytt barnehagesenter på UiS. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-12-08.
 • Størksen, Ingunn (2017). Kjerneområder og forskning i Agderprosjektet. Agderprosjektet, UiS; 2017-09-25.
 • Størksen, Ingunn (2017). Lekbasert læring i førskolegruppa. Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS; 2017-03-31.
 • Størksen, Ingunn (2017). Livsmestring i barnehagen – gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse. Bydel Grorud; 2017-11-22.
 • Størksen, Ingunn (2017). Orientering om Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?. Humanistisk fakultet - Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Størksen, Ingunn (2017). Psykisk helse i barnehagen. Forebyggende arbeid gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse.. Fusa, Tysnes, Vaksdal, Samnanger, Austevoll og Os kommuner; 2017-11-10.
 • Størksen, Ingunn (2017). Selvregulering i tidlige år - hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi stimulere det. Finnøy og Rennesøy kommune; 2017-02-02.
 • Størksen, Ingunn (2017). Stimulering av selvregulering i førskolegruppa. Læringsmiljøsenteret og Handelshøgskolen UiS; 2017-03-31.
 • Størksen, Ingunn (2017). To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene. Utdanningsnytt. [Fagblad]; 2017-12-08.
 • Størksen, Ingunn (2017). UiS får 25 millioner til å forske på barnehage. TV Vest. [TV]; 2017-12-11.
 • Størksen, Ingunn (2017). UiS har fått 25 millionar kroner til barnehageforskning. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-12-12.
 • Størksen, Ingunn (2017). Voksne må ikke forstyrre barn som leker. NRK Rogaland. [Internett]; 2017-03-14.
 • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild (2017). Self-regulation, classroom adjustment, and student teacher relationships during transition to school in Norway. Society for Research in Child Development; 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Ja - la oss hegne om leken!.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Status i Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?. Kunnskapsdepartementet; 2017-06-01.
 • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2017). Developmental Pathways to Reading and Math: the Role of Attentional and Behavioral Control. 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring..
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring prosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring..
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe, Thormod (2017). Examining developmental pathways between self-regulation and academic skills in Norway. 2017-04-06 - 2017-04-08.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar (2017). Psychometric properties, reliability and validity of the Ani BananiMath Task. 2017-11-02.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Agderprosjektet.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2016). Begeistring i barnehagene.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2016). Viktigheten av vennerelasjoner i barnehagen.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn (2016). Samtykke i forskningsprosjekt på registerdata.
 • Størksen, Ingunn (2016). Agderprosjektet – erfaringer frem til nå. Universitetet i Stavanger; 2016-11-02.
 • Størksen, Ingunn (2016). Barnehagelæreres erfaringer med lekbaserte læringsaktiviteter. FINNUT - Norges forskningsråd; 2016-11-08.
 • Størksen, Ingunn (2016). Disse barna skal det forskes på til de blir 50 år - Omfattende prosjekt. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2016-10-31.
 • Størksen, Ingunn (2016). Gakk-gakker og glasskår - Vi trenger en mykere overgang mellom barnehage og skole.
 • Størksen, Ingunn (2016). Hva er Agderprosjektet?. Agderprosjektet; 2016-04-18 - 2016-04-19.
 • Størksen, Ingunn (2016). Kunnskap om tidlig selvregulering - hva betyr det for barnehagens arbeid?. Barnas Hus Barnehage; 2016-11-18.
 • Størksen, Ingunn (2016). Leveling the playing field: An intervention to promote school readiness and human potential. Det Humanistiske fakultet, UiS; 2016-06-23.
 • Størksen, Ingunn (2016). Læringsmiljøsenterets arbeid innen barnehagefeltet. Læringsmiljøsenteret og Nasj sent for mat, helse og fysisk a; 2016-05-02.
 • Størksen, Ingunn (2016). Presentasjon av førskoleopplegget. Handelshøyskolen og Læringsmiljøsenteret, UiS; 2016-11-14.
 • Størksen, Ingunn (2016). SELVREGULERING - betydningen for tidlig læring. Randaberg kommune; 2016-08-15.
 • Størksen, Ingunn (2016). Samspillet i fokus. Barnespira. [Fagblad]; 2016-02-15.
 • Størksen, Ingunn (2016). Selvregulering - Hvordan kan vi stimulere selvregulering?. Læringsmiljøsenteret og Nasj sent for mat, helse og fysisk a; 2016-05-02.
 • Størksen, Ingunn (2016). Sjekk hva barnet ditt vil lære i 1. klasse Dette kan du forvente av barnets første skoleår.. Foreldre.no. [Internett]; 2016-08-22.
 • Størksen, Ingunn (2016). Starter det i barnehagen - Hva så med skolestart. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-11-03.
 • Størksen, Ingunn (2016). Stortingsmelding 19 sett opp mot erfaringer og kunnskap fra forskning. Fylkesmannen i Rogaland; 2016-05-23 - 2016-05-24.
 • Størksen, Ingunn (2016). Sykt sterk. Krigsropet. [Tidsskrift]; 2016-04-15.
 • Størksen, Ingunn; Lea, Åse; Lunde, Svanaug; Rege, Mari (2016). Investering i viten med Vitensenteret.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2016). Magdalena (5) skal følges i 45 år. Lindesnes Avis. [Avis]; 2016-08-31.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2016). Hva selvregulering er.
 • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2016). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Agderprosjektet; 2016-06-06.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan (2016). From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills. UiS;
 • Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan (2016). From Kindergarten to First grade in Norway: Direction of the Developmental Pathways Between Self-regulation and Academic Skills. EARLI; 2016-06-29 - 2016-07-01.
 • Lenes, Ragnhild; Ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2015). Playful learning på norsk.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2015). På leit etter Læringsmiljøet i barnehagen.. Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet; 2015-10-14.
 • Størksen, Ingunn (2015). Agderprosjektet, Tidlig innsats gir størst avkastning. NHO, KS, A og V-Agder fylke, Innovasjon N, LO, Unio, UiA; 2015-01-22.
 • Størksen, Ingunn (2015). Barnehagene viser stor interesse for Agderprosjektet. barnehage.no. [Internett]; 2015-01-13.
 • Størksen, Ingunn (2015). Det pedagogiske grunnlaget i Agderprosjektet. Agderprosjektet; 2015-02-10.
 • Størksen, Ingunn (2015). FAGPRAT – Intervjuserie i barnehageforum. barnehageforum.no. [Internett]; 2015-05-15.
 • Størksen, Ingunn (2015). Farlig læring?.
 • Størksen, Ingunn (2015). Gi heller barna ros. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-23.
 • Størksen, Ingunn (2015). Hva bør barn lære før skolen og hvordan?. Kunnskapsdepartementet; 2015-02-12.
 • Størksen, Ingunn (2015). Hva har vi lært fra Skoleklarprosjektet?. Utdanningsdirektoratet; 2015-12-03.
 • Størksen, Ingunn (2015). Hvilke kompetanseområder er viktig å stimulere i barnehagen - og hvordan?. FINNUT, Norges forskningsråd; 2015-09-17.
 • Størksen, Ingunn (2015). Hvordan gikk det med 5- og 6-åringene i skolen?. NRK P2 EKKO. [Radio]; 2015-09-11.
 • Størksen, Ingunn (2015). Informasjon om forskningsdesign i Agderprosjektet. Agderprosjektet; 2015-09-21 - 2015-09-22.
 • Størksen, Ingunn (2015). Informasjon om forskningsdesign i Agderprosjektet - Vest Agder. Agderprosjektet; 2015-09-23 - 2015-09-24.
 • Størksen, Ingunn (2015). Kritisk til lesepress før skolestart. NRK Sørlandet. [Internett]; 2015-01-07.
 • Størksen, Ingunn (2015). Lekbasert læring. Agderprosjektet; 2015-09-21 - 2015-09-22.
 • Størksen, Ingunn (2015). Lekbasert læring i barnehagen. Agderprosjektet; 2015-09-23 - 2015-09-24.
 • Størksen, Ingunn (2015). Leteplassen. Utdanning. [Fagblad]; 2015-06-19.
 • Størksen, Ingunn (2015). Læring i hverdagsaktiviteter. NRK P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2015-01-07.
 • Størksen, Ingunn (2015). Mia (15): – Det var vanskelig å plutselig skulle bli en familie på seks stykker. nrk.no. [Internett]; 2015-03-20.
 • Størksen, Ingunn (2015). Overgangen mellom barnehage og skole. Noen eksempler fra norsk og internasjonal forskning.. Statsministerens kontor; 2015-03-17.
 • Størksen, Ingunn (2015). Preparing for school in Norwegian daycare centers. RBUP Øst og sør; 2015-08-24 - 2015-08-25.
 • Størksen, Ingunn (2015). Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet Skoleklar. Utdanningsdirektoratet; 2015-12-03.
 • Størksen, Ingunn (2015). Professor kritisk til egenvurdering. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-10-23.
 • Størksen, Ingunn (2015). Samlivsbrudd i familier til de minste barna - hva gjør vi?. Vennesla kommune; 2015-05-06.
 • Størksen, Ingunn (2015). Selvregulering. Være sammen; 2015-05-29.
 • Størksen, Ingunn (2015). Selvregulering. Læringsverkstedet; 2015-05-04.
 • Størksen, Ingunn (2015). Selvregulering - vår indre stemme.
 • Størksen, Ingunn (2015). Selvregulering er grunnmuren for læring. forskning.no. [Internett]; 2015-01-25.
 • Størksen, Ingunn (2015). Selvregulering i tidlige år - hvordan kan vi stimulere den?. Senter for mat, helse og fysisk aktivitet/Læringsmiljøsenter; 2015-11-25.
 • Størksen, Ingunn (2015). Skolefrafall og barnehage.
 • Størksen, Ingunn (2015). Skoleklar. EKKO, NRK P2. [Radio]; 2015-02-16.
 • Størksen, Ingunn (2015). Snakk om det!.
 • Størksen, Ingunn (2015). Sosial kompetanse. Institutt for barnehagelærer, UiS; 2015-04-13.
 • Størksen, Ingunn (2015). Sosial kompetanse - hva er det og hva gjør vi?. Utdanningsforbundet; 2015-02-09.
 • Størksen, Ingunn (2015). Sosial kompetanse i barnehagen - hva gjør vi?. Auglendsdalen barnehage; 2015-11-13.
 • Størksen, Ingunn (2015). Stor interesse for Agderprosjektet. Lillesandsposten. [Avis]; 2015-01-09.
 • Størksen, Ingunn (2015). Vet for lite, på god vei.
 • Størksen, Ingunn (2015). Vroom, Vrooom!.
 • Størksen, Ingunn; Evertsen, Cecilie (2015). Presentasjon av rapporten På leit etter læringsmiljøet i barnehagen. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-28.
 • Størksen, Ingunn; Svanaug, Lunde (2015). Ranselen er pakket. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-08-13.
 • Idsøe, Ella Maria C.; Størksen, Ingunn (2014). Evnerike barn og dropout.
 • Jakobsen, Siw Ellen; Øverland, Klara; Størksen, Ingunn (2014). Taust om samlivsbrudd. Når mamma og pappa går fra hverandre, er barnehagen et trygt sted hvor rutiner og omsorg kan fortsette som normalt. Vetuva. Utdanningsdirektoratet. [Fagblad]; 2014-05-01.
 • Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2014). Relasjoner og selvregulering i barnehagen. PPT Rogaland; 2014-05-13.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2014). Lek og lær.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2014). Skal bedre levekår på Sørlandet - Mer læring i barnehagen (s.1 og s.6). Fædrelandsvennen. [Avis]; 2014-05-30.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2014). Vil gi mer læring i barnehagen. NRK TV - Distriktsnyheter Sørlandet. [TV]; 2014-02-05.
 • Størksen, Ingunn (2014). Barnehagen skal ikke være en treningsleir for skolen. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2014-08-30.
 • Størksen, Ingunn (2014). Barnet og magien.
 • Størksen, Ingunn (2014). Den som var en mobiltelefon!.
 • Størksen, Ingunn (2014). Formidling til brukere i sektoren erfaringer og utfordringer. Norges forskningsråd, FINNUT; 2014-06-11.
 • Størksen, Ingunn (2014). Harvard om barns tidlige utvikling.
 • Størksen, Ingunn (2014). Hva kan Klepp lære av Skoleklar?. Klepp Kommune; 2014-10-01.
 • Størksen, Ingunn (2014). Jenter har bedre selvregulering enn gutter. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-10-08.
 • Størksen, Ingunn (2014). Kan bli overstimulert av inntrykk. Os og Fusaposten. [Avis]; 2014-03-08.
 • Størksen, Ingunn (2014). Læring for livet.
 • Størksen, Ingunn (2014). Mer læring i barnehagen?. Dagsnytt18 NRKTV. [TV]; 2014-08-04.
 • Størksen, Ingunn (2014). Oppfølging av barn etter samlivsbrudd.
 • Størksen, Ingunn (2014). Psykososiale konsekvenser av samlivsbrudd for små barn. Møre og Romsdal PPT; 2014-04-09.
 • Størksen, Ingunn (2014). Samlivsbrudd – hva med barna?.
 • Størksen, Ingunn (2014). Samlivsbrudd - rekasjoner hos barna og tiltak i barnehager Hvordan gi emosjonell og relasjonell trygghet?. Ulstein kompetansesenter og Kristiansund Opplæringssenter; 2014-09-24.
 • Størksen, Ingunn (2014). Sammendrag av forskning og presentasjon av data. Agderprosjektet, UiS; 2014-03-07 - 2014-03-08.
 • Størksen, Ingunn (2014). Selvregulering. Hva er det? Hva gjør vi?. Kristiansund opplæringssenter; 2014-09-23.
 • Størksen, Ingunn (2014). Skoleklar og Agderprosjektet. Læringsmiljøsenteret; 2014-10-21.
 • Størksen, Ingunn (2014). Skåner førsteklassingene ved lærerstreik. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-26.
 • Størksen, Ingunn (2014). Småbarnforeldres bruk av mobiltelefon. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-11-10.
 • Størksen, Ingunn (2014). Snart skolestart. Glade barn i barnehagen. [Tidsskrift]; 2014-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2014). Sosioøkonomisk nivå betyr noe.
 • Størksen, Ingunn (2014). The Norwegian Daycare context. University of Chicago; 2014-12-05.
 • Størksen, Ingunn (2014). Tidlig Læring. Krf i Hå, Time og Klepp; 2014-10-29.
 • Størksen, Ingunn (2014). Trivsel i første klasse.
 • Størksen, Ingunn (2014). Ungdom takler skilsmisse helt greit. forskning.no. [Internett]; 2014-09-10.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. Forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2014). Lite kontakt med voksne i barnehagen. Forskningsrådets nettside. [Internett]; 2014-05-02.
 • Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2014). Presentasjon av Agderprosjektet. Høyres gruppe i Vest Agder Fylkeskommune; 2014-09-01.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Agderprosjektet - åpen for diskusjon.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Agder-prosjektet i barnehagen - Svar til Barnehagelærer Hilde Tellefsens innlegg i Lillesands-Posten.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Femåringene skal trenes før skolestart - Stavangerforskere får 42 millioner kroner til forskning. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-05-30.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Fremtidens barnehage.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Hva er Agderprosjektet?.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Hvor står Agderprosjektet?.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2014). Viktig barnehageforskning.
 • Størksen, Ingunn; Vist, Torill; Garred, Rudy (2014). Presentasjon av boka "Utvikling, lek og læring - forskning og praksis". Universitetsbiblioteket i Stavanger; 2014-09-09.
 • Øverland, Klara; Størksen, Ingunn (2014). Taust om samlivsbrudd. Vetuva. [Fagblad]; 2014-03-01.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Norges forskningsråd; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Roland, Pål; Størksen, Ingunn (2013). Tidlig innsats ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Atferdssenteret; 2013-10-19 - 2013-10-20.
 • Størksen, Ingunn (2013). – Barn bør hverken ha bankkort, mobil eller mobilbank. nrk.no. [Internett]; 2013-09-21.
 • Størksen, Ingunn (2013). - La barna få være sinte. Drammens Tidende. [Avis]; 2013-03-14.
 • Størksen, Ingunn (2013). Advarer mot for mye organisert aktivitet. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-03-03.
 • Størksen, Ingunn (2013). Ansatte vet lite om foreldrekonflikter. Vårt Land. [Avis]; 2013-01-21.
 • Størksen, Ingunn (2013). Betydningen av foreldre-engasjement, og informasjon om SKOLEKLAR-prosjektet. Orstad Skule; 2013-01-24.
 • Størksen, Ingunn (2013). Bruk av nettbrett i forskning.
 • Størksen, Ingunn (2013). Bruker "følelseskort" i skilsmisseprat. Vårt Land. [Avis]; 2013-01-21.
 • Størksen, Ingunn (2013). Comments to Professor Edward Melhuish’ presentation Early childhood experiences and school performance. Norges forskningsråd; 2013-03-19.
 • Størksen, Ingunn (2013). Den sårbare førskulealderen. Univers. [Avis]; 2013-06-18.
 • Størksen, Ingunn (2013). Derfor er det viktig at barna kan mange ord. mammanett.no. [Internett]; 2013-09-30.
 • Størksen, Ingunn (2013). En av tre mødre har seriøst vurdert skilsmisse. Aftenposten Riks (inkl. BT, adressa, aftenbladet, fevennen). [Avis]; 2013-04-25.
 • Størksen, Ingunn (2013). Er det min tur til å testes nå?. Forskningsdagene / UiS; 2013-09-26.
 • Størksen, Ingunn (2013). Ett barn - to hjem Presentasjon av barnehagemateriell. YouTube. [Internett]; 2013-08-30.
 • Størksen, Ingunn (2013). Foreløpige resultater fra SKOLEKLAR. Klepp kommune; 2013-10-21.
 • Størksen, Ingunn (2013). Forsker gir Kristiansen delvis rett. Fædrelandsvennen. [Avis]; 2013-03-01.
 • Størksen, Ingunn (2013). Godhetens gevinst.
 • Størksen, Ingunn (2013). Historiene våre.
 • Størksen, Ingunn (2013). Kun én av femåringene visste hva dette het. Aftenposten, Aftenbladet, BT, Adressa, Fædrelandsvennen. [Avis]; 2013-08-16.
 • Størksen, Ingunn (2013). Kvalitet i norske barnehager.
 • Størksen, Ingunn (2013). Lek og lykke.
 • Størksen, Ingunn (2013). Mener foreldre skyver barna fremfor seg i konflikter. - Familiedirektoratet er bekymret for at voksne som krangler ikke forstår at det kan skade barna. Aftenposten. [Avis]; 2013-07-25.
 • Størksen, Ingunn (2013). Mobbing i barnehagen?.
 • Størksen, Ingunn (2013). Mobilbank for barn. NRK Rogaland (TV) - Distriktsnyheter. [TV]; 2013-09-20.
 • Størksen, Ingunn (2013). Nettbrettløsning for forskningsprosjektet Skoleklar, med Ani Banani matteoppgaver.
 • Størksen, Ingunn (2013). Norske barn til kostskoler i utlandet. NRK Dagsrevyen. [TV]; 2013-10-24.
 • Størksen, Ingunn (2013). Ny-familiene kan bli for komplekse. Vårt land. [Avis]; 2013-08-30.
 • Størksen, Ingunn (2013). Når de små må trøste de store: "Jeg må trøste mamma og pappa...". Foreldre og barn. [Avis]; 2013-11-01.
 • Størksen, Ingunn (2013). Presentasjon av SKOLEKLAR til The Danish Association of Pupils (DSE). NSLA, UiS; 2013-03-15.
 • Størksen, Ingunn (2013). Regjeringen vil styrke barnehageforskningen. Norges forskningsråds nettside. [Internett]; 2013-03-22.
 • Størksen, Ingunn (2013). Relasjoner, trygghet og læring.
 • Størksen, Ingunn (2013). Sjekk om barnehagen «din» holder mål. Dagbladet. [Avis]; 2013-08-19.
 • Størksen, Ingunn (2013). Skilsmisse tøffere enn du tror. Dagbladet. [Avis]; 2013-06-14.
 • Størksen, Ingunn (2013). Skilsmissearven: Generasjon brudd. Morgenbladet. [Avis]; 2013-09-20.
 • Størksen, Ingunn (2013). Slik tar du vare på barna. Dagbladet. [Avis]; 2013-06-14.
 • Størksen, Ingunn (2013). Smart, men lite selvregulert?.
 • Størksen, Ingunn (2013). Tablet computer based assessment with young children in the SKOLEKLAR project.
 • Størksen, Ingunn (2013). Utfordringer i arbeid med barn som opplever skilsmisse og samlivsbrudd. Rennesøy og Finnøy kommuner; 2013-09-12.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar (2013). Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret. Utdanningsdirektoratet; 2013-06-03.
 • Størksen, Ingunn (2012). Barnehagen - et utfordrende forskningslandskap. Funn i praksis - Ny kunnskap om barnehagen.. [Avis]; 2012-06-12.
 • Størksen, Ingunn (2012). Barnehagens rolle ved samlivsbrudd. Rom for læring. [Internett]; 2012-09-12.
 • Størksen, Ingunn (2012). Divorce and Young People: Norwegian Research Results. MF Det teologiske menighetsfakultet; 2012-10-18.
 • Størksen, Ingunn (2012). Ett barn - to hjem: Nytt barnehagemateriell til bruk ved samlivsbrudd blant barnas foreldre.
 • Størksen, Ingunn (2012). Forskning pågår! BAMBI - Barnehagens møte med barn som opplever samlivsbrudd. Barnehagefolk. [Avis]; 2012-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2012). Følg barnet!. www.barnehage.no. [Internett]; 2012-02-27.
 • Størksen, Ingunn (2012). Gode kort for skilsmissebarn. Univers - Magasin for Universitetet i Stavanger. [Avis]; 2012-03-22.
 • Størksen, Ingunn (2012). Gode råd til foreldre som skiller seg. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-13.
 • Størksen, Ingunn (2012). Har reist tusenvis av mil åleine mellom pappa og mamma. http://www.nrk.no/nyheter. [Internett]; 2012-03-05.
 • Størksen, Ingunn (2012). Hva gjør vi når barnas foreldre skiller lag? Bruk av materiellet ETT BARN - TO HJEM i barnehager. Klepp kommune; 2012-10-18.
 • Størksen, Ingunn (2012). Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?. Private barnehagers landsforbund og Kommunenes Sentralforbun; 2012-05-09 - 2012-05-10.
 • Størksen, Ingunn (2012). Kan små barn mobbe?. P1 Dagsnytt morgensending. [Radio]; 2012-05-04.
 • Størksen, Ingunn (2012). Kommentarer til Rapporten "Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge". NRK P2 - Dagsnytt morgensending. [Radio]; 2012-08-07.
 • Størksen, Ingunn (2012). Metode i ny drakt. Norges forskningsråds nettside. [Internett]; 2012-03-23.
 • Størksen, Ingunn (2012). Nettbrett gjør forskningen til en lek. Univers - Magasin fra Universitetet i Stavanger. [Avis]; 2012-03-22.
 • Størksen, Ingunn (2012). Presentasjon av SKOLEKLAR for Samarbeidsutval for og skuler og barnehagar i Klepp 30.08.2012. Klepp Rådhus. Klepp; 2012-08-30.
 • Størksen, Ingunn (2012). Presentasjon av SKOLEKLAR for kontaktlærere på 1. trinn og rektorer i Klepp. 2012-10-31.
 • Størksen, Ingunn (2012). Professor: - Lytt til barnet!. Barnehage.no - Magasinet. [Avis]; 2012-12-01.
 • Størksen, Ingunn (2012). Puslespill og sysler som krever ro og konsentrasjon KAN hjelpe gutter til å prestere bedre på skolen. NRK P1 Dagsnytt, Nyhetsmorgen, Her og nå, og P3. [Radio]; 2012-11-12.
 • Størksen, Ingunn (2012). SKOLEKLAR - DATA OG FUNN. Norges forskningsråd; 2012-06-12.
 • Størksen, Ingunn (2012). Samlivsbrudd inn i barnehager og skoler. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-09-15.
 • Størksen, Ingunn (2012). Selvregulering gir suksess på skolen. Norges forskningsråd. [Internett]; 2012-08-30.
 • Størksen, Ingunn (2012). Skolestart - hva gjør vi når barna gruer seg?. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-08-20.
 • Størksen, Ingunn (2012). Slik skaper du en skolevinner Ønsker du at barnet ditt skal få seg høyerer utdannelse og en godt betalt jobb i fremtiden? Da er det aktivitet og praktiske øvelser som gjelder. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-08-20.
 • Størksen, Ingunn (2012). Tidlig innsats basert på forskning i BAMBI og SKOLEKLAR. Senter for atferdsforskning, UiS; 2012-10-24 - 2012-10-25.
 • Størksen, Ingunn (2012). Tidlig innsats mot mobbing og aggresjon. NRK Rogaland, morgensending. [Radio]; 2012-10-24.
 • Størksen, Ingunn (2012). Ulike tilnærminger for å samle data blant små barn – og kobling av ulike typer av data. Norges forskningsråd; 2012-05-13.
 • Størksen, Ingunn (2012). Vanskelig å snakke om samlivsbrudd. www.barnehage2012.no. [Internett]; 2012-02-22.
 • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn (2012). Ani Banani lokker fram svar. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-04-19.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Tveit, Hanne Skjelten; Størksen, Ingunn (2012). Små barn og samlivsbrudd - symptomer og tiltak.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Størksen, Ingunn (2011). Begavete barn - en utfordring for læreren. Senter for Atferdsforskning;
 • Størksen, Ingunn (2011). BAMBI-prosjektet på Dagsrevyen. www.uis.no/bambi. [Internett]; 2011-10-11.
 • Størksen, Ingunn (2011). Barnefølelser i bilder.
 • Størksen, Ingunn (2011). Barnefølelser i bilder: Små barn klarer å uttrykke seg om vanskelige følelser etter et samlivsbrudd gjennom for eksempel bilder og bøker.
 • Størksen, Ingunn (2011). Barns reaksjoner ved samlivsbrudd – erfaringer og resultater fra BAMBI-prosjektet. Bambi-prosjektet, Senter for atferdsforskning, UiS; 2011-02-09 - 2011-02-10.
 • Størksen, Ingunn (2011). Den store dagen. Ringerikes Blad. [Avis]; 2011-08-20.
 • Størksen, Ingunn (2011). Derfor blir ungdom kriminelle. Nye studie: familieforhold betyr mye. VG. [Avis]; 2011-06-14.
 • Størksen, Ingunn (2011). Dette bør barnet ditt kunne før skolestart. Foreldre og barn. [Internett]; 2011-07-03.
 • Størksen, Ingunn (2011). Her og nå: Barn som har opplevd skilsmisse har større sjangse for å bli siktet for kriminelle forhold. Her og nå, NRK, P1. [Radio]; 2011-06-07.
 • Størksen, Ingunn (2011). Klar for skolen, eller?. Jærbladet. [Avis]; 2011-12-12.
 • Størksen, Ingunn (2011). Mathias (2) ble mobbet i barnehagen. www.familieverden.no. [Internett]; 2011-11-23.
 • Størksen, Ingunn (2011). Mulige tiltak – resultater fra BAMBI-prosjektet. Bambi-prosjektet, Senter for atferdsforskning, UiS; 2011-02-09 - 2011-02-10.
 • Størksen, Ingunn (2011). Oppklaring om SKOLEKLAR. Jærbladet. [Avis]; 2011-12-28.
 • Størksen, Ingunn (2011). Samlivsbrudd i barnehagen. www.familieverden.no. [Internett]; 2011-10-28.
 • Størksen, Ingunn (2011). Se oss samle data med barn!. [Internett]; 2011-11-07.
 • Størksen, Ingunn (2011). Si' sist - hvordan har det gått med prosjektet SKOLEKLAR den siste uka?. Jærbladet. [Avis]; 2011-12-16.
 • Størksen, Ingunn (2011). Skilsmissebarn - barnehage. NRK1 - Dagsrevyen. [TV]; 2011-10-10.
 • Størksen, Ingunn (2011). Skilsmissebarn har det dårlegare. Om foreldra skil seg, aukar sjansen for vanskar på skule, angst og depresjon. Og verst er det for jentene. Sunnmørsposten. [Avis]; 2011-10-01.
 • Størksen, Ingunn (2011). Skilsmissebarn sliter mest. www.aftenbladet.no. [Internett]; 2011-11-01.
 • Størksen, Ingunn (2011). Skilsmissebarnas problemer. Mer angst, ensomhet, sliter sosialt, blir triste. Dagbladet. [Avis]; 2011-06-03.
 • Størksen, Ingunn (2011). Skolens møte med barn som opplever samlivsbrudd. 1. Forekomst og konsekvenser. 2. Hvordan kan voksne i barnehage og skole hjelpe?. Psykisk helse i skolen; 2011-01-29.
 • Størksen, Ingunn (2011). Slik løses samlivsbrudd i barnehagen. www.abcnyheter.no. [Internett]; 2011-11-01.
 • Størksen, Ingunn (2011). Små skilsmissebarn. NRK P1 Norgesglasset. [Radio]; 2011-08-16.
 • Størksen, Ingunn (2011). Synes foreldre hakker for mye på barna. Foreldrenes samlivsbrudd gir økt risiko for angst, depresjoner og lavere selvbilde. Eli Rygg mener vi hakker for mye på barna. Trønder-Avisa. [Avis]; 2011-06-11.
 • Størksen, Ingunn (2011). Tidlige tegn på aggresjon og mobbing i barnehagen. Klepp barnehager; 2011-11-24.
 • Størksen, Ingunn; Cosmovici, Elena Maria; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Hvorfor ender mange begavede barn som bråkmakere? Senter for atferdsforskning med første norske forskningsprosjekt på temaet. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-04-16.
 • Størksen, Ingunn; Fandrem, Hildegunn (2011). Barn med minoritetsbakgrunn. www.uis.no/skoleklar. [Internett]; 2011-01-06.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Praktiske implikasjoner av forskning i BAMBI-prosjektet: En presentasjon av veiledermateriell og barnebok til bruk i barnehager ved samlivsbrudd blant barnas foreldre. Universitetet i Stavanger;
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Margaret Arstad (2011). Presentasjon av Skoleklar til styrere og ansatte i Klepp barnehager. Klepp kommune;
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn (2011). Forskningsresultater fra BAMBI-prosjektet: Små barns opplevelser etter foreldres samlivsbrudd. Resultater fra en studie hvor femåringer formidler seg ved hjelp av Q-sortering av kort med visuelle illustrasjoner. UiS;
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Størksen, Ingunn (2011). Skoleklar prosjektet med fokus på barns læring. Institutt for førskolelærerutdanning;
 • Størksen, Ingunn (2010). 6 millioner kroner til barnehageforskning Senter for Atferdsforskning er tildelt 6 millioner kroner til forskning på barns overgang fra barnehage til skole. [Avis]; 2010-09-07.
 • Størksen, Ingunn (2010). Barn og samlivsbrudd. [Avis]; 2010-02-01.
 • Størksen, Ingunn (2010). Bruk av Q-metode i BAMBI-prosjektet.
 • Størksen, Ingunn (2010). Forbereder barn til skolehverdagen. [Avis]; 2010-11-30.
 • Størksen, Ingunn (2010). Hvordan kan vi forstå aggresjon hos små barn? Hva sier forskning og teori? Kan vi se forløpere for mobbing og atferdsproblemer allerede i barnehagen?. Hommersåk barnehage; 2010-03-09.
 • Størksen, Ingunn (2010). Hvordan kan vi forstå aggresjon hos små barn? Hva sier forskning og teori? Kan vi se forløpere for mobbing og atferdsproblemer allerede i barnehagen?. Hommersåk barnehage; 2010-03-01.
 • Størksen, Ingunn (2010). Seks millioner til barnehageforskning. [Avis]; 2010-09-03.
 • Størksen, Ingunn (2010). Små barns opplevelser ved samlivsbrudd i hjemmet. 2010-11-08.
 • Størksen, Ingunn (2010). Stor påkjenning Er mer utsatt for depresjon, Får dårligere skoleresultater, Har tilpasningsproblemer, Jenter lider mer enn gutter. [Avis]; 2010-11-08.
 • Størksen, Ingunn (2010). Tar skilsmisse med til barnehagen - Snakk med barna. [Avis]; 2010-05-03.
 • Størksen, Ingunn (2010). Tidlig innsats - en investering for framtiden? Erfaringer og refleksjoner basert på NFR prosjektene: BAMBI og SKOLEKLAR!. 2010-10-13.
 • Størksen, Ingunn (2010). Using Q methodology in the BAMBI project. 2010-05-24 - 2010-05-28.
 • Størksen, Ingunn (2010). Utdanning2020 - Preparing for School in Norwegian Daycare Centers. 2010-11-08.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2010). Etiske refleksjoner rundt datainnsamling blant små barn. 2010-06-08.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn (2010). The transformation from words to pictures in a child Q study. What may be gained, what may be lost in the process?. 2010-10-07 - 2010-10-09.
 • Størksen, Ingunn (2009). - Ikke alltid best for barna å vente. [Avis]; 2009-08-05.
 • Størksen, Ingunn (2009). - Økt farsomsorg skaper konflikter Forskjellene mellom skilsmissebarn og andre barn har økt. Fedre som vil ta større ansvar kan være årsaken. [Avis]; 2009-08-05.
 • Størksen, Ingunn (2009). BAMBI-prosjektet: Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd Presentasjon av et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt ved Senter for atferdsforskning. 2009-11-05 - 2009-11-06.
 • Størksen, Ingunn (2009). Borna gløymd etter samlivsbrot Foreldre som tenkjer for mykje på seg sjølv får skulda for at stadig fleire born får problem når far og mor går frå kvarandre. [Avis]; 2009-12-15.
 • Størksen, Ingunn (2009). De svakes forsvarer gjennom 20 år - Ingunn Størksen. [Avis]; 2009-11-06.
 • Størksen, Ingunn (2009). Kan foreldres samlivsbrudd påvirke små barns tilpasning og tilknytning? Presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning og et pågående norsk forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Størksen, Ingunn (2009). Psykososiale reaksjoner hos barn ved samlivsbrudd: Hvordan kan voksne i barnas hverdagsarenaer hjelpe?. 2009-03-13.
 • Størksen, Ingunn (2009). Tidlige tegn på "mobbing", aggresjon og antisosial atferd. Stangelandsforen barnehage, Sandnes Kommune; 2009-10-28.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2009). Små barns deltakelse i en Q-studie med visuelle Q-item. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2009). Young children's feelings and experiences related to parental divorce: A Q study with visual images. 2009-12-03.
 • Størksen, Ingunn; Øverland, Klara (2009). Vonde brudd Barn som lider når foreldrene flytter fra hverandre.
 • Kvaran, Inge; Størksen, Ingunn; Størksen, Ingunn (2008). Skilsmissebarn kan slite lenge. [Avis]; 2008-02-14.
 • Størksen, Ingunn (2008). - Skilsmisse er et sårt tema Forsker: Barn av skilte foreldre får lavere selvbilde. [Avis]; 2008-05-25.
 • Størksen, Ingunn (2008). Barn av skilte skilles langt oftere Skilsmissebarn skilles oftere, og støter også oftere på psykiske problemer som voksne, viser ny norsk studie. [Avis]; 2008-01-24.
 • Størksen, Ingunn (2008). Barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd. 2008-11-10.
 • Størksen, Ingunn (2008). Bruker billedmetode til å studere barn som opplever samlivsbrudd Psykolog Ingunn Størksen bruker nyutviklet bildemateriale til å hjelpe femåringer med å uttrykke hva de føler om samlivsbrudd mellom foreldrene. [Avis]; 2008-12-01.
 • Størksen, Ingunn (2008). Delebarna i ferien Ferien kan være ekstra utfordrende etter et samlivsbrudd. Ofte skal kompliserte kabaler legges. [Avis]; 2008-06-24.
 • Størksen, Ingunn (2008). Forebygging av "mobbing" og antisosial atferd i barnehagen. 2008-01-25.
 • Størksen, Ingunn (2008). Gode råd er gratis - Utfordringer for barnefamilier i ferien. [Radio]; 2008-07-02.
 • Størksen, Ingunn (2008). Inga oppskrift på foreldrerollene. [Avis]; 2008-10-29.
 • Størksen, Ingunn (2008). Nærværskompetanse Relasjoners betydning for menneskers generelle trivsel, vekst og utvikling. 2008-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2008). Repeterer foreldrenes skilsmisser. [Avis]; 2008-01-08.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmisse går i arv I programmet PULS Spesial: Samlivsbrudd (Reprise fra 6.3.2006). [Radio]; 2008-11-17.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmissebarn blir oftere skilt. [Radio]; 2008-01-28.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmissebarn skiller seg oftere Barn av skilte foreldre har dobbelt så stor risiko for selv å bli skilt. [Avis]; 2008-01-18.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmissebarn skilles oftere. [Avis]; 2008-01-28.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmissebarn skilles oftere Skilsmissebarn har dobbelt så stor sannsynlighet for selv å bli skilt enn barn av foreldre som holder sammen. [Avis]; 2008-01-28.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmisseoppgjøret De var barn da familiene deres gikk i oppløsning. Nå er de voksne nok til å fortelle hva det gjorde med dem. [Avis]; 2008-05-23.
 • Størksen, Ingunn (2008). Skilsmisser går i arv Tredobbelt risiko om begges foreldre er skilt.... [Avis]; 2008-01-18.
 • Størksen, Ingunn (2008). Økt risiko for skilsmisse blant barn av skilte. [Radio]; 2008-01-30.
 • Størksen, Ingunn; Berner, Karin; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Family Narratives Through the Eyes of an Adult Child of Divorce. 2008-10-02 - 2008-10-04.
 • Størksen, Ingunn; Størksen, Jan (2008). Fars- og morsrollen - finnes det en oppskrift?. Klepp kommune - verdiprosjektet "Skal / skal ikke"; 2008-10-28.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Norwegian Day-care centers' approach to children and families that experience divorce. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Q Methodology as a tool for studying consequences of divorce: A planned study of young children. 2008-09-18 - 2008-09-19.
 • Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (2008). Utfordringer for Kasper Praksisrettet FoU i Barnehagen.
 • Størksen, Ingunn (2007). Barn og brudd. [Avis]; 2007-10-07.
 • Størksen, Ingunn (2007). Barn, unge og foreldrenes samlivsbrudd - i samtale med Ingunn Størksen. [Avis]; 2007-09-05.
 • Størksen, Ingunn (2007). Barnet i barnehagen - Relasjoners betydning for tidlig utvikling. 2007-11-08.
 • Størksen, Ingunn (2007). Barnet i barnehagen Relasjoners betydning for tidlig utvikling. 2007-11-28.
 • Størksen, Ingunn (2007). Det lærende barnet - Barns sosiale og emosjonelle utvikling Fokus på observasjonsskjemaet "Alle med". 2007-08-29.
 • Størksen, Ingunn (2007). Det lærende barnet - språk og atferd Normal utvikling hos barn i barnehagen. 2007-05-09.
 • Størksen, Ingunn (2007). Foreldrenes brudd rammer barna. [Avis]; 2007-10-08.
 • Størksen, Ingunn (2007). Foreldrenes brudd rammer barna Helsesøstre slår alarm fordi flere barn blir ofre for gjentatte samlivsbrudd. [Avis]; 2007-10-08.
 • Størksen, Ingunn (2007). Foreldrenes brudd rammer barna Helsesøstre slår alarm fordi flere barn blir ofre for gjentatte samlivsbrudd. Egoistiske foreldre jobber ikke nok for forholdet, og skader barna mer enn før, mener samlivsrådgiver. [Avis]; 2007-10-08.
 • Størksen, Ingunn (2007). Forsker på skilsmissebarn Barnehagedagen skal bli bedre. [Avis]; 2007-12-13.
 • Størksen, Ingunn (2007). Hjemmeseier Jan Aasmann Størksen (46) brukte elleve dager på å skrive boka som skal hjelpe pappaer til å skåre flere mål på hjemmebane. [Avis]; 2007-11-03.
 • Størksen, Ingunn (2007). Hva gjør barnehagen når foreldre blir skilt?. [Avis]; 2007-12-12.
 • Størksen, Ingunn (2007). Kompetanseheving i barnehagen omkring temaet "aggresjon og utagering". 2007-11-20 - 2007-11-21.
 • Størksen, Ingunn (2007). Psykososiale konsekvenser av samlivsbrudd: fokus på de yngste.
 • Størksen, Ingunn (2007). Samlivsbrudd - Konsekvenser for store og små. Bærum kommune, Prosjektet P.I.S. (plan for implementering av samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd); 2007-01-07.
 • Størksen, Ingunn (2007). Samlivsbrudd. Å være voksen i møte med barn og unge som sliter pga foreldrenes samlivsbrudd. 2007-03-19.
 • Størksen, Ingunn (2007). Skal forske på barnehagen og samlivsbrudd. [Avis]; 2007-12-13.
 • Størksen, Ingunn (2007). Skilsmisser, stress og høye krav fører til at en av fem barn og unge sliter med psykiske plager. Tidlig hjelp kan hindre alvorlige lidelser. [Avis]; 2007-05-18.
 • Størksen, Ingunn (2007). Sliter etter skilsmisse. [Avis]; 2007-10-01.
 • Størksen, Ingunn; Størksen, Jan (2007). Soneforsvar med barn i hus. [Avis]; 2007-10-23.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn (2007). Designing a Q study concerning teachers' beliefs. 2007-10-04 - 2007-10-06.
 • Thorsen, Arlene Arstad; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (2007). Med blikk for dei minste. [Avis]; 2007-06-28.
 • Størksen, Ingunn (2006). Dette gjør skilsmisse med barna. [Avis]; 2006-04-10.
 • Størksen, Ingunn (2006). Doktoren svarer. [Avis]; 2006-02-17.
 • Størksen, Ingunn (2006). Fagartikkel: Barn og ungdom og foreldres samlivsbrudd.
 • Størksen, Ingunn (2006). Foreldrenes skilsmisse - slik påvirkes barn og ungdom. [Avis]; 2006-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2006). Kva gjer ei skilsmisse med barnas psykiske helse. [Avis]; 2006-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2006). Ny forskning på langtidseffekter blant ungdom etter foreldres skilsmisse. 2006-10-24 - 2006-10-25.
 • Størksen, Ingunn (2006). Når mor og far skilles. [Avis]; 2006-04-01.
 • Størksen, Ingunn (2006). Psykososiale konsekvenser av samlivsbrudd for barn og unge. 2006-11-29.
 • Størksen, Ingunn (2006). Samarbeider for Sarah. [Avis]; 2006-09-16.
 • Størksen, Ingunn (2006). Samlivsbrudd - en utfordring for barna. 2006-05-12.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse "arvelig". Risikoen for å bli skilt dobles dersom du har opplevd at foreldrene dine har skilt seg. [Avis]; 2006-02-09.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse er arvelig. [Avis]; 2006-03-06.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse er arvelig. [Avis]; 2006-01-18.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse er en risiko for barna. [Avis]; 2006-02-17.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse går i arv. [Avis]; 2006-03-06.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse går i arv. [Avis]; 2006-03-06.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmisse går i arv. [Avis]; 2006-03-07.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissebarn får oftere angst. [Avis]; 2006-04-11.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissebarn får problemer- større risiko for angst og depresjon - skiller seg oftere. [Avis]; 2006-02-02.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissebarn har flere psykiske plager. [Avis]; 2006-04-18.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissebarn har flere psykiske plager. [Avis]; 2006-04-10.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissebarn skiller seg oftere. [Avis]; 2006-02-04.
 • Størksen, Ingunn (2006). Skilsmissepiger lider af depression og angst. [Avis]; 2006-01-04.
 • Størksen, Ingunn (2006). Sliter etter skilsmisse. [Avis]; 2006-03-18.
 • Størksen, Ingunn (2005). Langtidseffekter av skilsmisser på barn og unge, og forebygging av disse. 2005-01-24 - 2005-01-25.
 • Størksen, Ingunn (2005). Norsk studie: skilte foreldre gir angst. [Avis]; 2005-12-16.
 • Størksen, Ingunn (2005). Skilsmisse dobler risiko for depresjon. [Avis]; 2005-04-04.
 • Størksen, Ingunn (2005). Skilsmisse verst for jentene. [Avis]; 2005-12-14.
 • Størksen, Ingunn (2005). Skilsmisser knekker barna psykisk - Fire av ti jenter i 18-års alderen har symptomer på angst og depresjon. [Avis]; 2005-12-17.
 • Størksen, Ingunn (2012). ETT BARN - TO HJEM. 12 følelseskort. Pedlex Norsk Skoleinformasjon. Oslo.