Et profilbilde

Professor
Erling Georg Roland { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Erling Georg Roland", "tel": "Telefon: 51832920", "email": "erling.roland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger
Rom HG Q-342

Forskningsområder

Bullying

Classroom leadership

Problwem Solving Models

Utvalgte publikasjoner

Selected publications

Roland, E. (2002). Bullying, Depressive Symptoms and Suicidal Thoughts. Educational Research. 44, 55-67.

 

 

Roland, E. & Galloway (2002). Classroom influences on bullying. Educational Research, 44, 299-313.

 

 

Roland, E. & Galloway (2004).  Can We Reduce Bullying by Improving Classroom Management? ACPP Occasional Paper, 23, 35-40.

 

Roland, E. & Galloway (2004). Professional Cultures in Schools with High and Low Rates of Bullying.  School Effectiveness and School Improvement, 15, 241-260.

 

Roland, E. (2007). Mobbingens psykologi (The Psychology of Bullying. Oslo: The Norwegian Academic Press.

 

Roland, E., Bru, E., Vere Midthassel, U. & Vaaland, G.S. (2009). The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying. Social Psychology of Education, 13(1), 41-55.

 

 

Roland, E. (2011). The broken curve. Effects of the Norwegian manifesto against bullying. International J. of Behavioral Development. 35(5) 383 – 388.

Pågående forskning

Aggression and Perception

Problem Solving Models

Arbeidserfaring

Current and previous positions:

From      To        

1989    2007        Founding Director of Centre for Behavioural

                            Research, University of Stavanger, Norway

1983    1987        Assistant professor, Stavanger University College,

                            Norway

1987    2002        Associated professor, Stavanger University College,

                            Norway

2002                    Professor, University of Stavanger, Norway

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2016). Respekt – eit skuleomfattande tiltak for å redusere problemåtferd og styrke læringsmiljøet. I: Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. s. 81-101.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2016). Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence. ISSN 1538-8220. Volum 15. Hefte 1. s. 114-131. DOI: 10.1080/15388220.2014.996718.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2015). Professional cultures and rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volum 26. Hefte 2. s. 195-214. DOI: 10.1080/09243453.2014.944547.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg (2013). Pupil aggressiveness and perceptual orientation towards weakness in a teacher who is new to the class. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 29. s. 177-187. DOI: 10.1016/j.tate.2012.09.006.
 • Roland, Erling Georg (2012). Mobbing og tidlig innsats - har programmer mot mobbing best effekt på barnetrinnet?. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202360931. s. 135-152.
 • Roland, Erling Georg; Midthassel, Unni Vere (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development. ISSN 1533-8916. Volum spring. Hefte 133. s. 29-39.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sårbare barn i barnehage og skole. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. s. 11-16.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 11-17.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg (2011). Zero - et program mot mobbing. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 107-124.
 • Roland, Erling Georg (2011). Myndig klasseledelse og sårbare elever. I: Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. s. 152-161.
 • Roland, Erling Georg (2011). The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto against bullying. International Journal of Behavioral Development. ISSN 0165-0254. Volum 35. Hefte 5. s. 383-388. DOI: 10.1177/0165025411407454.
 • Størksen, Svein Bjørn; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2011). Schoolyard corner society: Relating membership to reactive and proactive aggressiveness. Emotional and Behavioural Difficulties. ISSN 1363-2752. Volum 16. Hefte 2. s. 145-158. DOI: 10.1080/13632752.2011.569398.
 • Størksen, Svein Bjørn; Roland, Erling Georg (2011). Krise på Furuli skole. I: Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. s. 51-72.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2011). Aggressiveness and Disobedience. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 55. Hefte 1. s. 1-22. DOI: 10.1080/00313831.2011.539850.
 • Fandrem, Hildegunn; Ertesvåg, Sigrun K.; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2010). Bullying and affiliation: A study of peer groups in native and immigrant adolescents in Norway. European Journal of Developmental Psychology. ISSN 1740-5629. Volum 7. Hefte 4. s. 401-418. DOI: 10.1080/17405620802335075.
 • Lund, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling (2010). Listening to shy voices: Shy adolscents' Experiences with being bullied at school. Journal of Child and Adolescent Trauma. ISSN 1936-1521. Volum 3. Hefte 3. s. 205-223.
 • Fandrem, Hildegunn; Sam, David Lackland; Roland, Erling (2009). Depressive Symptoms Among Native and Immigrant Adolescents in Norway: The Role of Gender and Urbanization. Social Indicators Research. ISSN 0303-8300. Volum 92. Hefte 1. s. 91-109.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2009). Bullying and Victimization Among Native and Immigrant Adolescents in Norway The Role of Proactive and Reactive Aggressiveness. Journal of Early Adolescence. ISSN 0272-4316. Volum 29. Hefte 6. s. 898-923. DOI: 10.1177/0272431609332935.
 • Roland, Erling (2009). Klasseledelse. I: Trugg OSLO skole - godt læringsmiljø. Utdanningsetaten OSLO.
 • Roland, Erling; Bru, Edvin; Midthassel, Unni Vere; Vaaland, Grete Sørensen (2009). The Zero programme against bullying: effects of the programme in the context of the Norwegian manifesto against bullying. Social Psychology of Education. ISSN 1381-2890. Volum online.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2008). The Norwegian Manifesto against bullying: Opportunities, challenges and results on a national and school level. I: Bloomington, IN. AuthorHouse. s. 215-229.
 • Roland, Erling (2006). Læreren som leder. I: Forebyggende innsatser i skolen. Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier. Utdanningsdirektoratet.
 • Roland, Erling (2005). Causes of School Bullying. I: A report from the conference Taking Fear Out Of Schools. Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2005). Mobbing av barn og unge. I: Sinnets helse.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2005). Mobbing og mobiltelefon. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum apr.05. Hefte Årg. 70, nr 4. s. 46-11.
 • Roland, Erling (2004). Can We reduce Bullying by Improving Classroom Management?. ?.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2004). Professional Cultures in Schools with High and Low Rates of Bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volum 15. s. 241-260.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2004). Professional cultures in schools with high and low rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement. ISSN 0924-3453. Volum 15.
 • Stornes, Tor; Roland, Erling (2004). Handball and Aggression: An Investigation of Adolescent Handball Players' Perceptions of Aggressive Behaviour. European Journal of Sport Science. ISSN 1536-7290. Volum 4. s. 1-13.
 • Roland, Erling (2003). Samtak: Om systema i oss og omkring oss. I: Om Samtak. For ein betre skole. Senter for atferdsforskning.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). En plage opptrer sjelden alene. I: Årsmelding 2001, Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Senter for atferdsforskning. s. 27-28.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2002). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak. I: Systemarbeid - Et Samtak-eksempel. Senter for atferdsforskning. s. 12-24.
 • Roland, Erling (2002). Aggression, Depression, and Bullying Others. ?. Volum Volume 28. s. 198-206.
 • Roland, Erling (2002). Bullying, depressive symptoms and suicidal thoughts. ?. Volum 44. Hefte 1. s. 55-67.
 • Roland, Erling; Galloway, David Malcom (2002). Classroom influences on bullying. ?. Volum 44. Hefte No. 3. s. 299-312.
 • Smith, Peter K.; Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar (2002). "Taking back adult control" A report from Norway. I: Violence in Schools. The Response in Europe. Routledge Falmer.
 • Roland, Erling; Bjørnsen, Gaute; Mandt, Gunnar (2001). Tackling violence in Schools: A report from Norway. I: Tackling violence in Schools: A report from Norway. Goldsmiths College, University of London. s. 1-17.
 • Roland, Erling; Idsøe, Thormod (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior. ISSN 0096-140X. Volum 27. Hefte 6. s. 446-462.
 • Roland, Erling (2000). Bullying in School: Three National Innovations in Norwegian Schools in 15 Years. ?. Volum 26. s. 135-143.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1998). Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 42. Hefte 4. s. 339-356.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1997). The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.
 • Roland, Erling; Munthe, Elaine (1997). The 1996 Norwegian program for preventing and managing bullying in schools. ?. Volum 18. Hefte 2. s. 233-247.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling (1996). Lokal kompetanse som langsiktig mål. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Volum 4. s. 110-113.
 • Auestad, Gaute; Hancock, Charlotte; Roland, Erling Georg (2016). Pilotering av Elevundersøkelsen. Læringsmiljøsenteret, UIS. 20 s.
 • Roland, Erling Georg (2015). Problemløsningsmodeller. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02494-3. 195 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01777-8. 184 s.
 • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg (2011). Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01850-8. 165 s.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2010). Seksuell orientering og mobbing. UiS, Senter for atferdsforskning. 86 s.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respekt - Klasseledelse og atferdsvansker. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2010). Respektprogrammet. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Auestad, Gaute (2009). Seksuell orientering og mobbing. UiS, SAF. 88 s.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling (2007). Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2007). Mobbingens psykologi. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011943. 189 s.
 • Roland, Erling (2007). Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?. Universitetsforlaget. ISBN 9788215011943.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein (2007). Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning. ISBN 9788275780353.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Abildsø skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Furuset skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grorud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ila skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Slemdal skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Smestad skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Tøyen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Godlia skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugerud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kampen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ris skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stovner skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Vinderen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Voksen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Årvoll skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (2006). Bulllying - Book of ideas for student councils. Secondary level. Centre for Behavioural Research, University of Stavanger. ISBN 8275780349. 69 s.
 • Roland, Erling (2006). Bullying - Book of ideas for Student Councils. Primary level. Centre for Behavioural Research, University of Stavanger. ISBN 8275780330. 67 s.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2005). Teachers Guide to the Zero Anti-Bullying Programme. 48 s.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Straume, Marta S. Bergo; Solberg, Annik-Eline (2004). Sannhet for barn. Løgn for skolen? Fortvilelse for foreldre. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8275780144. 58 s.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2003). Zero, SAF's program mot mobbing. Lærerveiledning. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780179. 75 s.
 • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1999). Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse. Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling (1998). School influences on bullying. 270 s.
 • Roland, Erling (1997). Mobbing. Håndbok til foreldre. Rebell forlag A/S, Stavanger.
 • Munthe, Elaine; Roland, Erling (1996). Theoretical Perspectives on Bullying. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Munthe, Elaine (1996). The Research Tradition on Bullying in school. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete S. (1996). Mobbing i skolen. En lærerveiledning. Kirke- Utdannings- og Forskningsdepartementet, Oslo.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - SAFs program mot mobbing Innføringsfilm for foreldre og lærere. Ungdomstrinnet.
 • Roland, Erling; Ytre-Arne, Elin (2003). Zero. SAFs program mot mobbing:Film som viser mobbescener fra skolehverdagen.
 • ukjent-for-m016103, ukjent-for-m016103; Roland, Erling (2003). Zero. SAFs program mot mobbing. Behandling av en mobbesak.
 • Roland, Erling Georg (2017). Aggresjons teori. UIS; 2017-05-02.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barn og foreldre. Riska kirke; 2017-05-10.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barnestemmer. Riska kirke; 2017-10-18.
 • Roland, Erling Georg (2017). En mobbesak. NSLA; 2017-11-23 - 2017-11-24.
 • Roland, Erling Georg (2017). God SFO-ledelse. Bærum kommune; 2017-08-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). God praksis og 9A. Utdanningsdirektoratet; 2017-06-07 - 2017-06-08.
 • Roland, Erling Georg (2017). God skolestart. Hana skole; 2017-08-14.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsats team i Møre. Fylkesmannen i M&R; 2017-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsatsteam- 2 samling. NSLA; 2017-06-20.
 • Roland, Erling Georg (2017). Innsatsteam: struktur og innhold. FM i M&R; 2017-12-01.
 • Roland, Erling Georg (2017). Kap. 9A og nytt regelverk. Fylkesmannen; 2017-11-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). Klasseledelse og inkludering. Bærum kommune; 2017-01-02.
 • Roland, Erling Georg (2017). Klasseledelse og skolestart. Karmøy kommune; 2017-08-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). Komplekse atferdproblemer. NSLA-nett. [Internett]; 2017-04-20.
 • Roland, Erling Georg (2017). Lærermobbing av elever. Rogaland fylkeskommune; 2017-05-03.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og aktivitetsplikten. Færder kommune; 2017-10-10 - 2017-10-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og etikk. UIS; 2017-05-04.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og rehabilitering.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: Intervensjon. Nasjonalt råd for lærerutdanning; 2017-10-25.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbingens dynamikk. Utdannings direktoratet; 2017-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2017). Psykososialt skolemiljø. Grimstad kommune; 2017-12-14 - 2017-12-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). Reaktiv og proaktiv aggresjon. Karmøy kommune; 2017-08-18.
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden. Utdanning. [Fagblad]; 2017-05-23.
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden mot mobbing. Læringsmiljø senteret; 2017-03-27 - 2017-03-28.
 • Roland, Erling Georg (2017). Sutringens psykologi. NRK. [Radio]; 2017-03-14.
 • Roland, Erling Georg (2017). Systemanalyse og intervensjon. NSLA; 2017-08-10 - 2017-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). The roots of bullying research. russisk magsin. [Tidsskrift]; 2017-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2017). Trakassering på arbeidsplassen. UIS; 2017-02-22.
 • Roland, Erling Georg (2017). Type I&II skoler. PPT Ytre Nordmøre; 2017-02-15.
 • Roland, Erling Georg (2017). kollektiv klasseledelse. Bærum kommune; 2017-08-16.
 • Roland, Erling Georg (2017). problemløsing og rehabilitering. Bærrum kommune; 2017-05-24.
 • Roland, Erling Georg (2017). relasjonell rehabilitering. Sandnes kommune; 2017-06-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Artikkelformatet. Universitetet i Stavanger; 2016-05-03 - 2016-05-04.
 • Roland, Erling Georg (2016). Bullying cases: Type I & II schools. Dublin City University; 2016-06-08 - 2016-06-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Digital Bullying. Utdanningsdirektoratet; 2016-04-08.
 • Roland, Erling Georg (2016). Drivkrefter i mobbing. Fylkesmannen i Buskerud; 2016-08-11.
 • Roland, Erling Georg (2016). Faser i mobbesaker. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-16 - 2016-03-17.
 • Roland, Erling Georg (2016). Første fase i læringsmiljøprosjektet. Bærum kommune; 2016-09-20.
 • Roland, Erling Georg (2016). God skolestart og atferdsprobleme. Re kommune; 2016-08-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Innsatsteam i komplekse saker. Læringsmiljøsenteret, UIS; 2016-06-21 - 2016-06-22.
 • Roland, Erling Georg (2016). Komplekse mobbesaker. Fylkesmannen i Møre & Romsdal; 2016-02-02 - 2016-02-03.
 • Roland, Erling Georg (2016). Krenkelser: årsaker, forebygging og tiltak. Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-05-10.
 • Roland, Erling Georg (2016). Lærer-elev relasjoner. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Læringsmiljøprosjektet om mobbing. Bærum kommune; 2016-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing i samiske kommuner. Sametinget; 2016-04-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing: avdekking og tiltak. Utdanningsdirektoratet; 2016-03-30 - 2016-03-31.
 • Roland, Erling Georg (2016). Mobbing: årsaksmekanismer og tiltak. Høgskulen i S & F; 2016-04-07.
 • Roland, Erling Georg (2016). Modeller for rehabilitering av mobbeofre. Utdanningsdirektoratet & helsedirektoratet; 2016-09-19.
 • Roland, Erling Georg (2016). Relasjonell klasseledelse. Utdasnningsdirektoratet; 2016-09-05 - 2016-09-06.
 • Roland, Erling Georg (2016). Rustne mobbesaker. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-15.
 • Roland, Erling Georg (2016). Skoleledere og mobbing. Fylkesmannen i Vestfold; 2016-05-13.
 • Roland, Erling Georg (2016). Skoleteam mot mobbing. Tromsø kommune; 2016-03-03 - 2016-03-04.
 • Roland, Erling Georg (2016). System rehabilitering. Fylkesmannen i Møre & Romsdal; 2016-04-26 - 2016-04-27.
 • Roland, Erling Georg (2014). – Streiken fører til større gap mellom elevene. Nrk Rogaland. [Internett]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). - Viktig å se digital og vanlig mobbing i sammenheng. Oslo by / Aftenposten. [Internett]; 2014-11-10.
 • Roland, Erling Georg (2014). Eksperttips til foreldre under lærerstreiken. Nrk Rogaland. [Internett]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Hvordan komme igang med skolen?. Nrk Rogaland Ettermiddagslokalen. [Radio]; 2014-09-02.
 • Roland, Erling Georg (2014). Lærerstreik og søvnproblemmer. P2 Nyhetsmorgen. [Radio]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Lærerstreiken ille for de svakeste elevene. Nrk Her og Nå hovedsending. [Radio]; 2014-08-28.
 • Roland, Erling Georg (2014). Streiken rammer de svakeste. Nrk Rogaland Distriktsnyheter. [TV]; 2014-08-28.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2014). Possible emotional consequenses for traditional and cyber victimization. EARA;
 • Idsøe, Thormod; Roland, Erling Georg (2013). Når barn blir fritt vilt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. [Avis]; 2013-03-07.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Roland, Erling Georg (2013). - De unge har lite å protestere mot. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-10-10.
 • Roland, Erling Georg (2013). - Digital mobbing skaper en helt unødvendig fykt hos voksne. Aftenposten. [Internett]; 2013-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2013). - Jeg kommer aldri til å tilgi. Mest sannsynlig har de ødelagt livet mitt. Bergens Tidende (nettutgave). [Internett]; 2013-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). _ Jenter blir sintere på nett. P4. [Radio]; 2013-12-19.
 • Roland, Erling Georg (2013). Aksjonsdag mot mobbing. Sandnesposten. [Avis]; 2013-02-12.
 • Roland, Erling Georg (2013). Bruker musikk mot mobbing. Bergensavisen. [Avis]; 2013-04-22.
 • Roland, Erling Georg (2013). Bør gå i bursdag selv om barna ikke har lyst. Vg.no. [Internett]; 2013-12-09.
 • Roland, Erling Georg (2013). Debatt om barnebursdager. Nrk Rogaland - ettermiddagslokalen. [Radio]; 2013-12-09.
 • Roland, Erling Georg (2013). Designerklær til barn rives vekk. Budstikka. [Avis]; 2013-11-21.
 • Roland, Erling Georg (2013). Forskere: De slemme jentene påvirker mest. Vg. [Avis]; 2013-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). Kjeven hans er most ned i gulvet. Aftenposten. [Internett]; 2013-03-14.
 • Roland, Erling Georg (2013). Leserne forteller: Var mobbeoffer, ble mobber selv. Vg.no. [Internett]; 2013-12-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Lærere hetses på Facebook. Nrk. [Radio]; 2013-02-18.
 • Roland, Erling Georg (2013). Lærere på skolebenken. Haugesunds Avis. [Avis]; 2013-08-13.
 • Roland, Erling Georg (2013). Mobbing må takles riktig. Svalbardposten. [Avis]; 2013-10-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Ofrene blir mobbere. VG. [Avis]; 2013-12-17.
 • Roland, Erling Georg (2013). Trassige barn kan bli mobbere. Adresseavisen. [Avis]; 2013-01-18.
 • Roland, Erling Georg (2013). Uenig med Kyvåg. Bergens Tidende. [Avis]; 2013-04-12.
 • Roland, Erling Georg (2012). jentemobbing og guttemobbing.
 • Sjursø, Ida Risanger; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2012). Traditional versus cyber - vitimization and emotional problems. COST;
 • Roland, Erling Georg (2011). 1 av 10 konfirmanter føler seg mobbet. Vårt Land, Oslo. [Avis]; 2011-05-13.
 • Roland, Erling Georg (2011). Annenhver nordmann har vært MOBBERAMMET - VG ser på.... VG. [Avis]; 2011-02-07.
 • Roland, Erling Georg (2011). Anti.mobbekampanjer bør rettes mot lærere. Aftenposten nettutgave. [Avis]; 2011-09-16.
 • Roland, Erling Georg (2011). Anti-mobbekampanjer bør rettes mot lærere. P 4. [Radio]; 2011-09-16.
 • Roland, Erling Georg (2011). De kalte meg homo-Lars - Nær halvparten av norske.... VG. [Avis]; 2011-02-11.
 • Roland, Erling Georg (2011). Fem år senere er det vanskelig. Rogalands Avis. [Avis]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Finnes ikke enkle svar. Glåmdalen. [Avis]; 2011-06-22.
 • Roland, Erling Georg (2011). Hakkekyllingen som - TOK IGJEN Knuste nesen på mobberen.... VG. [Avis]; 2011-02-15.
 • Roland, Erling Georg (2011). Ingen fasit på hvem som blir - MOBBEOFFER. VG. [Avis]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Ingen kvikkfix mot mobbing. Aftenposten Morgen. [Avis]; 2011-01-19.
 • Roland, Erling Georg (2011). Inkludering. Bærum kommune; 2011-08-17 - 2017-08-17.
 • Roland, Erling Georg (2011). JA, VI MOBBER - En av fire innrømmer å ha mobbet. VG. [Avis]; 2011-02-08.
 • Roland, Erling Georg (2011). Kampen mot mobbing må trappes opp. Aftenposten. [Avis]; 2011-11-23.
 • Roland, Erling Georg (2011). Lite fokus på mobbing. Aftenposten. [Avis]; 2011-11-22.
 • Roland, Erling Georg (2011). Mørketall om mobbing. Brønnøysund Avis. [Avis]; 2011-02-19.
 • Roland, Erling Georg (2011). Sammenligner nettmobbing med - TERROR Rammer 50000 barn.... VG. [Avis]; 2011-02-14.
 • Roland, Erling Georg (2011). Stopp mobbingen Det synes å være bred enighet om at .... Fædrelandsvennen. [Avis]; 2011-02-08.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Erling Georg (2011). Aggressive elever - utfordringer i lærerens første møte med elevene. SAF;
 • Roland, Erling (2010). Aggresjon og mobbing. UiS, HMS; 2010-03-03.
 • Roland, Erling (2010). Bileieren får regningen når bulkeren stikker. [Avis]; 2010-01-06.
 • Roland, Erling (2010). Digital mobbing øker. [Avis]; 2010-01-22.
 • Roland, Erling (2010). Digital mobbing øker kraftig. [Avis]; 2010-02-04.
 • Roland, Erling (2010). -Full krangel om mobbing i skolen. [Avis]; 2010-05-06.
 • Roland, Erling (2010). Handlingsplan mot mobbing. 2010-11-27.
 • Roland, Erling (2010). Karakterbelønning kan være skadelig for barna. [Avis]; 2010-03-09.
 • Roland, Erling (2010). Karakterbelønning kan være skadelig for barna. [Avis]; 2010-03-09.
 • Roland, Erling (2010). Konfirmantundervisning og psykososialt miljø. Konfirmantundervisning, Riska; 2010-02-10.
 • Roland, Erling (2010). Kontaktmobbing og digital mobbing. 2010-11-29.
 • Roland, Erling (2010). Mekanismene i Digital mobbing. Trondheim kommune; 2010-04-08.
 • Roland, Erling (2010). -Mener Olweus-program kan bli en sovepute. [Avis]; 2010-02-05.
 • Roland, Erling (2010). Meningsutveksling om mobbing mellom Erling Roland og direktør i konfliktrådet. [Radio]; 2010-05-06.
 • Roland, Erling (2010). Mobberne skal flytte. [Avis]; 2010-09-29.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing- hva gjør det med deg som tilskuer - offer - mobber?. YS-forbundene i Rogaland; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing og marginalisering. UiS, Stavanger; 2010-06-07.
 • Roland, Erling (2010). Mobbing og marginalisering på arbeidsplassen. 2010-02-02.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-05-19.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-05-03.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-04-26 - 2010-04-27.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. Finansforbundet; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. Statsrpd Kristin Halvorsen; 2010-01-29.
 • Roland, Erling (2010). Mobbingens psykologi. 2010-01-29.
 • Roland, Erling (2010). Mãrtha vanner ut mobbebegrepet. [Avis]; 2010-09-17.
 • Roland, Erling (2010). Proaktiv og reaktiv aggresjon. 2010-11-16.
 • Roland, Erling (2010). Problemløsningsmodeller. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt arbeidsmiljø. UiS, Stavanger; 2010-05-07.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt miljø og mobbing. Halliburton; 2010-02-09.
 • Roland, Erling (2010). Psykososialt miljø og mobbing. 2010-02-02.
 • Roland, Erling (2010). Seksuell orientering og mobbing. 2010-11-25.
 • Roland, Erling (2010). Sender ut stygge bilder og stygge ord. [Avis]; 2010-09-27.
 • Roland, Erling (2010). Sett gode standarder fra 1.skoledag. [Avis]; 2010-08-23.
 • Roland, Erling (2010). Systemarbeid. PPT Hordaland; 2010-04-29.
 • Roland, Erling (2010). Tiltak mot mobbing. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Trivsel på arbeidsplassen. UiS, Drift, Stavanger; 2010-06-16.
 • Roland, Erling (2010). Ungdom og marginalisering. Rogaland fylkeskommune; 2010-04-21.
 • Roland, Erling (2010). Ungdom og marginalisering. Rogaland fylkeskommune; 2010-04-21.
 • Roland, Erling (2010). Ungdommene flytter mobbingen til nettet. [Avis]; 2010-04-13.
 • Roland, Erling (2010). Usikkerhet skaper jødehat. [Avis]; 2010-03-16.
 • Roland, Erling (2010). Veiledningsmodellen i Respektprogrammet. 2010-11-26.
 • Roland, Erling (2010). Zero og Respekt. Klepp ungdomsskole; 2010-09-16.
 • Roland, Erling (2009). 1) Mobbingens psykologi 2) Bygdetrollet og mobbing. 2009-11-03.
 • Roland, Erling (2009). 30000 mobbes ukentlig i skolen. [Avis]; 2009-02-16.
 • Roland, Erling (2009). Aftenbladets statuett til Erling Roland. [Avis]; 2009-12-31.
 • Roland, Erling (2009). Barn tar etter voksnes nettmobbing. [Radio]; 2009-05-20.
 • Roland, Erling (2009). -Blanke ark vil gi status. [Avis]; 2009-08-20.
 • Roland, Erling (2009). De svakes forsvarere gjennom 20 år. [Avis]; 2009-11-06.
 • Roland, Erling (2009). Duften av et klasserom. [Avis]; 2009-08-15.
 • Roland, Erling (2009). Eksplosjon i digital mobbing. [Radio]; 2009-02-11.
 • Roland, Erling (2009). En av fem politifolk mobbes på jobben. [Radio]; 2009-11-17.
 • Roland, Erling (2009). En av to homofile gutter mobbes. [Radio]; 2009-04-21.
 • Roland, Erling (2009). Er Norges beste homoby. [Avis]; 2009-06-28.
 • Roland, Erling (2009). -Fikenblad-Sponheim skyld i mer skolemobbing. [Radio]; 2009-07-11.
 • Roland, Erling (2009). Frykter filming i dusjen. [Radio]; 2009-01-30.
 • Roland, Erling (2009). Færre skoler motarbeider mobbing. [Avis]; 2009-04-20.
 • Roland, Erling (2009). Gir et bedre omdømme et bedret busstilbud med mindre vold og mobbing av sjåførene?. Veolia Transport Norge AS; 2009-02-03.
 • Roland, Erling (2009). Gjengvolden kan ta av. [Radio]; 2009-07-08.
 • Roland, Erling (2009). Glad: Erling Roland, professor. [Avis]; 2009-12-05.
 • Roland, Erling (2009). Godt miljø gir flinke elever. [Radio]; 2009-03-04.
 • Roland, Erling (2009). Halvparten av homofile gutter mobbes. [Avis]; 2009-04-21.
 • Roland, Erling (2009). Her blir mange mobbet. [Radio]; 2009-02-16.
 • Roland, Erling (2009). Her mobbes de ansatte. [Radio]; 2009-02-19.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutar er verste mobbarane. [Avis]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter både mobber og blir mobbet. [Avis]; 2009-05-12.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter mobber mest. [Avis]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile gutter mobber mest. [Avis]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Homofile mobbes mest - og mobber mest. [Avis]; 2009-09-20.
 • Roland, Erling (2009). Ikke bekymret. [Avis]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). -Ikke fornuftig. [Avis]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). Kampen mot mobbing nytter. [Avis]; 2009-05-18.
 • Roland, Erling (2009). Kjendiseffekt ga mobbestopp. [Avis]; 2009-02-12.
 • Roland, Erling (2009). Livet. [Avis]; 2009-08-30.
 • Roland, Erling (2009). Mindre tid til arbeid for trivsel. [Avis]; 2009-04-15.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing og seksuell orintering. 2009-11-23.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing skal straffes. [Avis]; 2009-12-05.
 • Roland, Erling (2009). Mobbing øker i skolen. [Radio]; 2009-04-20.
 • Roland, Erling (2009). Mobbingens psykologi. 2009-11-11.
 • Roland, Erling (2009). Mobbingens psykologi. Høyskolen i Bodø; 2009-12-11.
 • Roland, Erling (2009). Mobilrush blant seksåringer. [Avis]; 2009-08-15.
 • Roland, Erling (2009). Når en skole mister kontrollen. 2009-05-11.
 • Roland, Erling (2009). Oppsiktsvekkende om mobbing. [Avis]; 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2009). Profilen: Mobbeprofessoren. [Avis]; 2009-11-04.
 • Roland, Erling (2009). Raser mot denne skoledagboken. [Avis]; 2009-06-18.
 • Roland, Erling (2009). Regjeringen svikter mobbeofrene. [Radio]; 2009-07-09.
 • Roland, Erling (2009). Rumpespark ga mobbestopp. [Avis]; 2009-05-18.
 • Roland, Erling (2009). Sjokkerende om mobbing. [Avis]; 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2009). Skjult mobbing. 2009-04-29.
 • Roland, Erling (2009). Skjult mobbing. 2009-04-27.
 • Roland, Erling (2009). Skolene blåser i mobbeprogram. [Avis]; 2009-02-13.
 • Roland, Erling (2009). Slitsom prosess. [Avis]; 2009-08-03.
 • Roland, Erling (2009). -Solhjell er nokså usynlig i mobbesaker. [Avis]; 2009-04-24.
 • Roland, Erling (2009). Sår som ikke gror. [Avis]; 2009-05-24.
 • Roland, Erling (2009). Temakveld Mobbing. FAU Kyrkjevollen; 2009-03-17.
 • Roland, Erling (2009). Til krig mot mobbing. [Avis]; 2009-12-06.
 • Roland, Erling (2009). Universitetet sliter med mobbing. [Avis]; 2009-02-19.
 • Roland, Erling (2009). Utbredt med fyord blant barn. [Avis]; 2009-03-20.
 • Roland, Erling (2009). Uvesenet vokser. [Avis]; 2009-09-24.
 • Roland, Erling (2009). Vil gi karakterer i folkeskikk. [Avis]; 2009-08-19.
 • Roland, Erling (2009). ZERO programmet. Regionalt utdanningsdirektorat; 2009-09-23.
 • Roland, Erling (2009). Zero. Akademiet (lærerhøgskole); 2009-04-22.
 • Roland, Erling (2008). 10 500 flere blir mobbet. [Avis]; 2008-12-03.
 • Roland, Erling (2008). Alene mot mobbing. [Avis]; 2008-07-18.
 • Roland, Erling (2008). Bare ni skoler bruker kampanje mot mobbing. [Avis]; 2008-09-22.
 • Roland, Erling (2008). Bidrar til mer mobbing. [Avis]; 2008-09-15.
 • Roland, Erling (2008). De hemmelige mobbe-kodene. [Avis]; 2008-07-06.
 • Roland, Erling (2008). Dramatiske mobbetall/flere blir mobbet/. [Avis]; 2008-12-04.
 • Roland, Erling (2008). Fagartikkel til Utdanningsetaten i Oslo.
 • Roland, Erling (2008). Flere mobbes-"Bodevik-effekten" er borte. [Avis]; 2008-03-08.
 • Roland, Erling (2008). For lav status. [Avis]; 2008-02-21.
 • Roland, Erling (2008). God start Respekt. SAF. Respekt; 2008-05-28.
 • Roland, Erling (2008). God start Respekt. SAF. Respekt; 2008-05-27.
 • Roland, Erling (2008). Homofil frosset ut av bedehusmiljøet osv. [Avis]; 2008-05-22.
 • Roland, Erling (2008). Hver tiende eleve mobbes av læreren. [Radio]; 2008-10-15.
 • Roland, Erling (2008). Ja dette høres ut som en bortimot ensidig flegmatisk person. [Avis]; 2008-04-05.
 • Roland, Erling (2008). Klasseledelse. veilederopplæring. SAF. Veilederopplæring; 2008-09-10.
 • Roland, Erling (2008). Mishandlet av jentegjeng. [Avis]; 2008-12-07.
 • Roland, Erling (2008). Mobbing av barn og unge. [Avis]; 2008-05-11.
 • Roland, Erling (2008). Mobbing er skoleleders ansvar. [Avis]; 2008-12-05.
 • Roland, Erling (2008). Mobilmobbing øker. [Radio]; 2008-12-10.
 • Roland, Erling (2008). Professor mener skolen må tenkte fag og miljø. [Avis]; 2008-12-03.
 • Roland, Erling (2008). Slik takler du mobberne. [Avis]; 2008-11-07.
 • Roland, Erling (2008). Tilbake til framtiden i den norske skolen. [Avis]; 2008-02-22.
 • Roland, Erling (2008). Ungdomsskoleelever i Førde tør ikke dusje. [Avis]; 2008-03-08.
 • Roland, Erling (2008). Viktig å passe på når barna bytter skole. [Avis]; 2008-08-18.
 • Roland, Erling (2008). kunnskapsløft har gitt mer mobbing. [Avis]; 2008-12-04.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Et blikk kan være nok. [Avis]; 2008-10-22.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter. [Avis]; 2008-11-29.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen (2007). The Respect programme. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Bullying and Victimization among Norwegian and Immigrant Adolescents in Norway: The role of Proactive and Reactive Aggressiveness. 2007-08-21 - 2007-08-25.
 • Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar; Roland, Erling (2007). Immigrant Boys in Norway and Peer-Relations- Integration or Separation?. 2007-07-06 - 2007-07-09.
 • Roland, Erling (2007). - For enkelt å skylde på skolen. [Avis]; 2007-11-21.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes hver uke på skolen. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes på skolen. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). 35.000 barn mobbes ukentlig. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Adferdsforsker slakter LO-ledelsen. [Avis]; 2007-01-17.
 • Roland, Erling (2007). Alvorlig mobbesak. [Avis]; 2007-06-18.
 • Roland, Erling (2007). Annenhver same - MOBBES. [Avis]; 2007-11-24.
 • Roland, Erling (2007). Bare toppen av isfjellet. [Avis]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Barn mobbes med sms. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for den siktede. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet 15-åring på Askøy. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for siktet skoleelev. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for trusselsiktet 15-åring. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bekymret for trusselsiktet gutt. [Avis]; 2007-11-23.
 • Roland, Erling (2007). Bidrar i europeisk mobbeforskning. [Avis]; 2007-06-04.
 • Roland, Erling (2007). Den opprinnelige saken. [Avis]; 2007-11-27.
 • Roland, Erling (2007). Digital mobbing vil akselerere. [Avis]; 2007-12-03.
 • Roland, Erling (2007). Digital mobbing vil øke. [Avis]; 2007-12-04.
 • Roland, Erling (2007). Djupedal innkaller til krisemøte om mobbing. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Dårlige forbilder. [Avis]; 2007-09-20.
 • Roland, Erling (2007). Fjern mobbelån fra Mjunior - GP. [Avis]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). God start. 2007-05-23.
 • Roland, Erling (2007). Halvparten av samene har blitt mobbet. [Avis]; 2007-11-24.
 • Roland, Erling (2007). Holdninger, verdier og elevsyn. 2007-05-09.
 • Roland, Erling (2007). Innkaller til krisemøte om mobbing. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Kamp mot mobbing. [Avis]; 2007-09-06.
 • Roland, Erling (2007). Kampen mot mobbing stanset. [Avis]; 2007-09-05.
 • Roland, Erling (2007). Krever at mobbelåt fjernes. [Avis]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Lærere ut mot læreplanen. [Avis]; 2007-12-22.
 • Roland, Erling (2007). Mobber som foreldrene. [Avis]; 2007-10-16.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing fra sjefen verst. [Avis]; 2007-01-17.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing fra sjefen verst. [Avis]; 2007-01-11.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing på SMS øker. [Avis]; 2007-09-12.
 • Roland, Erling (2007). Mobbing øker. [Avis]; 2007-06-04.
 • Roland, Erling (2007). Må fjerne mobbelån fra MGP jr mobbeeksperter hardt ut mot NRK. [Avis]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). NRK må fjerne mobbelåt. [Avis]; 2007-06-01.
 • Roland, Erling (2007). Oppfordrer til mobbing. [Avis]; 2007-09-14.
 • Roland, Erling (2007). Oppspinn om mobilmobbing. [Avis]; 2007-11-27.
 • Roland, Erling (2007). Problematferd. 2007-11-06.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-08-16.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-09-25.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-09-18.
 • Roland, Erling (2007). Respekt - Klasseledelse. 2007-08-17.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer SMS-mobber. [Avis]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer mobber på SMS. [Avis]; 2007-11-26.
 • Roland, Erling (2007). Seksåringer mobber via mobilen. [Avis]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Sjekkar homse-mobbing blant barn. [Avis]; 2007-11-18.
 • Roland, Erling (2007). Sjuåringer driver teknomobbing. [Avis]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Slutter. [Avis]; 2007-05-10.
 • Roland, Erling (2007). Små barn mobber med tekstmeldinger. [Avis]; 2007-11-22.
 • Roland, Erling (2007). Snakk sammen, sier ekspert. [Avis]; 2007-04-19.
 • Roland, Erling (2007). Stavanger-ungdom synes det er mindre mobbing nå. [Avis]; 2007-09-09.
 • Roland, Erling (2007). Store skoler er helt greitt. [Avis]; 2007-05-22.
 • Roland, Erling (2007). Talte for mer autoritet. [Avis]; 2007-09-20.
 • Roland, Erling (2007). Tilfeldig mobbing. [Avis]; 2007-05-21.
 • Roland, Erling (2007). Zero - når vil mobbingen ta slutt. [Radio]; 2007-05-05.
 • Roland, Erling; Størksen, Svein (2007). Zero. 2007-08-21.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling (2006). Zero - a Norwegian anti-bullying programme. 2006-11-29 - 2006-11-30.
 • Roland, Erling (2006). - Grov vold oftere. [Avis]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram. [Avis]; 2006-10-19.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram. [Avis]; 2006-10-19.
 • Roland, Erling (2006). Eksporterer mobbeprogram til Latin-Amerika. [Avis]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever klager på bråk i skolen. [Avis]; 2006-10-30.
 • Roland, Erling (2006). Elever skal få tydeligere lærere. [Avis]; 2006-04-06.
 • Roland, Erling (2006). Feil i mobbesak. [Avis]; 2006-05-26.
 • Roland, Erling (2006). Flere tusen barn gruer seg til skolestart. [Avis]; 2006-08-15.
 • Roland, Erling (2006). God klasseledelse og god skolestart. 2006-06-13.
 • Roland, Erling (2006). God start - klasseledelse. 2006-04-19.
 • Roland, Erling (2006). God start 1. kursdag Respekt. 2006-08-16.
 • Roland, Erling (2006). Har hjertet hos barna på bakerste benk. [Avis]; 2006-02-12.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd - del II Respekt kurs, 2. kursdag - del II. 2006-10-03.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd Kursdag 2 i Respekt-programmet. 2006-09-05.
 • Roland, Erling (2006). Håndtering av problematferd Respekt kurs 2. kursdag, del I. 2006-09-05.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse. 2006-03-26.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse. 2006-03-14.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse Kursdag 3 i Respekt-programmet. 2006-11-17.
 • Roland, Erling (2006). Klasseledelse og atferdsvansker. 2006-08-15 - 2006-08-16.
 • Roland, Erling (2006). Klasseleiing og være en autorativ vaksen. 2006-11-21.
 • Roland, Erling (2006). Latin-Amerika får mobbehjelp. [Avis]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling (2006). Norsk antimobbeprogram til Latin-Amerika. [Avis]; 2006-10-20.
 • Roland, Erling (2006). Norsk skole trenger mer disiplin. [Avis]; 2006-10-31.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-08.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-10.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-28.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-13.
 • Roland, Erling (2006). Norwegian anti-Bullying program recommended by the European Union to countries in Latin-America. [Avis]; 2006-11-07.
 • Roland, Erling (2006). Professorkollegaer sliter med mobbekutt. [Avis]; 2006-05-21.
 • Roland, Erling (2006). Relasjonsbygging og klasseledelse. 2006-09-06.
 • Roland, Erling (2006). Skolebarn uten ferieplaner. [Avis]; 2006-06-24.
 • Roland, Erling (2006). Skolestart og Respekt-programmet. [Radio]; 2006-08-17.
 • Roland, Erling (2006). Stavangerungdom mobbes på nett. [Avis]; 2006-11-11.
 • Roland, Erling (2006). The Zero anti-bullying program El programma "Zero". Contra el acoso. 2006-09-28 - 2006-09-30.
 • Roland, Erling (2006). The Zero program against Bullying. Universität Wien, Institut für Wirtschafspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation; 2006-04-27.
 • Roland, Erling (2006). To elever utvist etter grovt overfall - Skolen må være tydelig. [Avis]; 2006-08-24.
 • Roland, Erling (2006). UiS blir verdensledende på atferdsforskning. [Avis]; 2006-10-18.
 • Roland, Erling; Midthassel, Unni Vere (2006). Zero - Når vil mobbingen ta slutt?. [Radio]; 2006-09-30.
 • Roland, Erling (2005). Causes of School bullying. 2005-06-13.
 • Roland, Erling (2005). Dag Hareide på feil mobbespor.
 • Roland, Erling (2005). Dusjbilder havner på internett. [Avis]; 2005-05-21.
 • Roland, Erling (2005). Ekspertenes SMS-tips - Unge blir mer åpne av chatting. [Avis]; 2005-11-18.
 • Roland, Erling (2005). Færre mobber med mobil. [Avis]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). Hver fjerde ungdom frykter mobilmobbing. [Avis]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). I stadig yngre hender. [Radio]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Kameramobil er mobbeverktøy. [Avis]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Mobbes via mobiltelefon. [Radio]; 2005-04-25.
 • Roland, Erling (2005). Psykososialt arbeidsmiljø på sykehuset. SUS Medisinsk avdeling; 2005-01-05.
 • Roland, Erling (2005). Tar MMS-bilder i dusjen. [Avis]; 2005-04-26.
 • Roland, Erling (2005). The Norwegian Manifesto against Bullying School Bullying and Violence. Norwegian Resarch. 2005-04-16.
 • Roland, Erling (2005). The Zero- program against bullying The Zero program and what the teacher can or should do. 2005-10-05 - 2005-10-06.
 • Roland, Erling (2005). Violence in School. 2005-10-05 - 2005-10-06.
 • Roland, Erling; Idsøe, Thormod (2005). Presentation of research on Aggression and Bullying.
 • Roland, Erling (2003). Mobbing et økende problem. [Avis]; 2003-05-15.
 • Roland, Erling; Fandrem, Hildegunn (2003). Sosiale og emosjonelle vansker hos unge i ungdomskole/videregående skole - Funderinger over hva som er særpreget ved dagens oppvekstvilkår. 2003-03-25 - 2003-03-26.
 • Roland, Erling (2002). Mobbing gjennom mobiltelefon.
 • Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling (2000). Strategier for lokalt utviklingsarbeid i Samtak.
 • Roland, Erling (2000). Improvements in Classroom Manangement: Impact on Bullying.
 • Roland, Erling (1998). Bullying in School: Three national innovations in Norwegian schools over a period of 15 years.
 • Roland, Erling (1996). Lærermobbing av elever.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: Forebygging. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: avdekking. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: tiltak. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg (2018). Tiltak mot mobbing. Utdanningsdirektoratet. Oslo.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: definisjon og drivkrefter. NSLA. Stavanger.
 • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Dialogfilm - Hva er mobbing. Læringsmiljøsenteret, UiS. http://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/hva-er-mobbing/dialogfilm-hva-er-mobbing-article122018-21204.html.