Et profilbilde

Førsteamanuensis
Tove Flack { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Tove Flack", "tel": "Telefon: 51832909", "email": "tove.flack@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-345

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

1989 – 1992               Undervisning i  grunnskolen –ungdomstrinnet. Arbeidsfelt:

                                   Musikk, norsk, spesialundervisning 

 

1989 – 1994                Div freelance virksomhet innen sang,tekst og 

                                    teater. Blant annet ved Rogaland teater og 

                                    Rikskonsertene.

 

1997  – 2000 .            Pedagogisk psykologisk rådgiver  ved     Pedagogisk psykologisk Tjeneste i Sandnes kommune.

2000 - 2003                Prosjektleder i sandnes kommune.

                                   Samarbeidsprosjekt mellom barnehage  sektor  i kommunen og PPT

                                   Prosjekt tittel:  Organisasjonsutvikling og kompetanseheving  knyttet til forebygging av sosiale og emosjonelle vansker hos barn i barnehagen.

 

                                    

           

 

2003 – 2007              Engasjement  som Universitetslærer ved  

                                  Senter for Atferdsforskning

                                  Universitetet i Stavanger.

                                 

                                  Arbeidsoppgaver: Arbeid med OECD

                                  prosjektet :School , Bullying and violence.

                                  Veileder av skolegrupper  i Senter for 

                                  Atferdsforsknings antimobbe program,  Zero.

                                  Utvikling av materiell i Zero.

                                  Veiledning i mobbesaker.

 

 

2007 -  2012              Doktorgradstipendiatstilling innen

                                   spesialpedagogikk -  Senter for

                                   Atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

 

2012-                          Universitetslektor  -  Senter for

                                    Atferdsforskning, Universitetet i

                                    Stavanger.

                                    Arbeidsoppgaver: Ledelse av Zero       

                                    programmet. Doktorgradsarbeid.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Flack, Tove (2010). INNBLIKK- et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788275780438. 84 s.
 • Flack, Tove (2005). Mobbesak eller voksenkonflikt?. 20 s.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Flack, Tove (2005). Connect.
 • Flack, Tove (2005). Mobbing.
 • Flack, Tove (2005). Mobbing for foreldre.
 • Flack, Tove (2014). - De fleste foreldre opplever at barnet oppfører seg dårlig i barnehagen. Babyverden og Stavanger Aftenblad. [Tidsskrift]; 2014-11-14.
 • Flack, Tove (2014). Foresatte!: Temasamling med fokus på mobbing. Flekkefjord kommune; 2014-11-19.
 • Flack, Tove (2014). Forsker: – Barn som mobber kan få store problemer senere i livet. TV2.no. [Internett]; 2014-11-12.
 • Flack, Tove (2014). Hvordan bekjempe nett-troll?. Aftenposten. [Internett]; 2014-09-25.
 • Flack, Tove (2014). Mener PISA-jag ga mer mobbing. Aftenposten. [Internett]; 2014-10-04.
 • Flack, Tove (2014). Mobbere kan slite senere i livet. P5. [Radio]; 2014-11-18.
 • Flack, Tove (2014). Mobbing: hva kan foreldre gjøre mm. Nrk Rogaland ettermiddagslokalen. [Radio]; 2014-11-10.
 • Flack, Tove (2014). «Skjult mobbing er svært utbreidd, og dei som står i spissen, veit kva dei gjer". hallingdølen. [Avis]; 2014-09-18.
 • Flack, Tove (2014). Skolesviket. Kristian og Robert ble mobbet som barn - uten at skolen løftet en finger. Dagbladet PLuss. [Avis]; 2014-09-21.
 • Flack, Tove (2014). Slik oppdager du at barnet ditt er en mobber. tv2.no. [Internett]; 2014-11-11.
 • Flack, Tove (2014). Temakveld om mobbing. Farsund kommune; 2014-09-24.
 • Flack, Tove (2014). Tidlig støtte forebygger mobbing. Romsdals budstikke. [Avis]; 2014-01-13.
 • Flack, Tove (2014). Tror barn er dårligere til å tolke ansiktsuttrykk. Nrk Rogaland (nett og lokal tv-sending). [TV]; 2014-10-30.
 • Flack, Tove (2014). Vil stoppe mobberne allerede i barnehagen. Nrk Møre og Romsdal. [Internett]; 2014-10-08.
 • Flack, Tove (2014). Vold og trusler i klasserommet. Bergens Tidende. [Avis]; 2014-02-10.
 • Flack, Tove (2014). fakkeltog mot mobbing. Nrk Rogaland. [TV]; 2014-11-17.
 • Flack, Tove (2013). - Det er bedre å bli slått. dagbladet.no. [Internett]; 2013-09-28.
 • Flack, Tove (2013). -- Forelde vil helst lukke øynene om barna deres plager andre. Aftenposten. [Avis]; 2013-02-10.
 • Flack, Tove (2013). - Vanlig at mobbing ikke oppdages av skolene. Vg.no. [Internett]; 2013-10-22.
 • Flack, Tove (2013). - Vi trenger mer forskning og kunnskap om psykisk helse. Rådet for psykisk helses nettside. [Internett]; 2013-03-07.
 • Flack, Tove (2013). Avdekker mobbere: Snakk konkret med alle i klassen. Bladet Psykisk helse. [Avis]; 2013-04-09.
 • Flack, Tove (2013). Avdekker mobberne: – Snakk konkret med alle i klassen. Psykisk helse. [Avis]; 2013-04-09.
 • Flack, Tove (2013). Den skjulte mobbingen. Foreldreutvalget for grunnopplæringen; 2013-10-19 - 2013-10-20.
 • Flack, Tove (2013). Dette avlsører om barnet ditt blir mobbet. Dagbladet.no. [Internett]; 2013-10-12.
 • Flack, Tove (2013). Forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen. Fylkesmannen i Finnmark; 2013-06-12.
 • Flack, Tove (2013). Forelesning om mobbing for PPU. Høgskolen i Volda; 2013-04-05.
 • Flack, Tove (2013). Hvilke sosiale og følelsesmessige konsekvenser kan mobbing medføre og hvordan kan vi mest effektivt forhindre at mobbekulturer får utvikle seg?. Mølllehagen skolesenter; 2013-03-11.
 • Flack, Tove (2013). Hvordan har du hatt det på nettet i dag?. Uni Helse nett. [Internett]; 2013-10-31.
 • Flack, Tove (2013). Hvordan håndtere mobbing i praksis? Et foredrag om metoder for å oppdage og stoppe mobbing i skolen. Akershus fylkeskommune; 2013-04-25.
 • Flack, Tove (2013). Jentemobbing foregår i det skjulte. mamma.no. [Internett]; 2013-11-18.
 • Flack, Tove (2013). Kroppen avslører om barnet ditt blir mobbet. klikk.no. [Internett]; 2013-10-13.
 • Flack, Tove (2013). Mangefull forståelse. Vårt Land. [Avis]; 2013-01-03.
 • Flack, Tove (2013). Mobbeofre blir ikke tidsnok hørt. Vårt Land. [Avis]; 2013-02-10.
 • Flack, Tove (2013). Mobberen-hvem er det?. Forskningsrådet og Rådet for psykisk helse; 2013-03-06.
 • Flack, Tove (2013). Mobbing. Universitetet i Stavanger; 2013-09-12 - 2013-09-13.
 • Flack, Tove (2013). Mobbing. Oslo kommune (Sagene bydel); 2013-09-10 - 2013-09-12.
 • Flack, Tove (2013). Om arbeidet veiledergruppene skal gjøre, forventninger og roller. Utdanningsdirektoratet; 2013-09-17 - 2013-09-18.
 • Flack, Tove (2013). Relasjonell mobbing i en digital hverdag. Uni Helse / RKBU Region Vest; 2013-10-17.
 • Flack, Tove (2013). Ser ikke at egne barn mobber. Bergens Tidende. [Avis]; 2013-04-04.
 • Flack, Tove (2013). Skal stoppe mobbingen alt i barnehagen. Bergens Tidende. [Avis]; 2013-08-27.
 • Flack, Tove (2013). Skjult mobbing. Haugalandsløftet; 2013-01-28.
 • Flack, Tove (2013). Skoler definerer mobbing ulikt, viser ny forskning. Dagsnytt 18, Nrk P2. [Radio]; 2013-01-03.
 • Flack, Tove (2013). Snever mobbeforståelse i skolen. Vårt Land. [Avis]; 2013-01-03.
 • Flack, Tove (2013). Tanja (16): – Jeg har alltid blitt mobbet. Tv2.no. [Internett]; 2013-10-22.
 • Flack, Tove (2013). Tidlig idenfisering og håndtering av begynnende mobbeåtferd i barnehage og skule. Fylkesmannen i Møre og Romsdal; 2013-10-30.
 • Flack, Tove (2013). Vil flytte mobbere. Vg.no. [Internett]; 2013-11-23.
 • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning (2013). Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen. Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene; 2013-09-09.
 • Midthassel, Unni Vere; Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen; Roland, Pål; Flack, Tove; Idsøe, Thormod (2013). Mobbebegrepet er viktig.
 • Flack, Tove (2012). Guttene mobber mest. Stavanger Aftenblad. [Internett]; 2012-01-11.
 • Flack, Tove (2012). Ingen nedgang i mobbing. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2012-01-11.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Flack, Tove (2012). Svarte leserne om mobbing. Stavanger Aftenblad nett. [Avis]; 2012-02-12.
 • Flack, Tove (2010). Lett å mobbe digitalt. [Avis]; 2010-10-01.
 • Flack, Tove (2009). Ikke mye mobbing her. [Avis]; 2009-03-18.
 • Flack, Tove (2009). Kritiserer tiltak mot jentemobbing. [Avis]; 2009-01-10.
 • Flack, Tove (2009). Skjult mobbing. 2009-04-27.
 • Flack, Tove (2009). Skjult mobbing. 2009-04-29.
 • Flack, Tove (2009). Skolen gjør vondt værre. [Avis]; 2009-01-14.
 • Flack, Tove (2009). Sola-skolen mobiliserer alle mot mobbing. [Avis]; 2009-02-11.
 • Flack, Tove (2009). jentemobbing. [Radio]; 2009-02-11.
 • Auestad, Gaute; Flack, Tove (2008). Mobbing. Sveio kommune; 2008-08-14.
 • Flack, Tove (2008). Dotter mi- ein mobbar?. [Avis]; 2008-01-07.
 • Flack, Tove (2008). Ekspert enig med foreldrene. [Avis]; 2008-11-24.
 • Flack, Tove (2008). Et blikk kan være nok. [Avis]; 2008-09-22.
 • Flack, Tove (2008). Flere barn og unge rammes av digital mobbing: snakk om mobilmobbing..... [Avis]; 2008-12-04.
 • Flack, Tove (2008). Gutter og jenter mobber likt. [Avis]; 2008-09-23.
 • Flack, Tove (2008). Lovbrudd i skolen.
 • Flack, Tove (2008). Lærere kontrollerer barnas gjestelister Forsker i het bursdagsdebatt. [Avis]; 2008-07-02.
 • Flack, Tove (2008). Lærere må trenes i tiltak mot mobbing. [Avis]; 2008-11-15.
 • Flack, Tove (2008). Mobbing Zero. SAF, Zero kurs; 2008-09-11.
 • Flack, Tove (2008). Ny metode skal avdekke mobbing i skolen. [Avis]; 2008-09-22.
 • Flack, Tove (2008). Russ mobber medelever på nettet. [Avis]; 2008-04-18.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Tverrfaglig, Hundvåg bydel; 2008-12-08.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Krogstad skole; 2008-11-19.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Sagene Bydel, Tverrfaglig; 2008-11-12.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Håndballklubb, Foreldremøte for håndballag; 2008-11-05.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Røde kors, Sandnes; 2008-10-29.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. 2008-10-22.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Røde kors, Stavanger; 2008-09-28.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Ullandhaug skole.; 2008-09-25.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Høgskolen i Volda. Fpr studenter; 2008-04-21.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Laksevåg; 2008-04-17.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Skeiane skole, Sandnes; 2008-04-10.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Utdanningsforbundet, lærere i videregående skole; 2008-04-07.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. UiS, Åpen fagdag for studenter; 2008-03-04.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Vaulen skole; 2008-02-27.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. SAF, Zero skole; 2008-02-19.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. Skole, videregående i Tønsberg; 2008-01-29.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing. FAU, Iglemyr skole, Sandnes; 2008-01-24.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing i Respekt programmet. SAF som en del av Respekt programmet; 2008-03-25.
 • Flack, Tove (2008). Skjult mobbing, Respekt. Sviland skole, Foreldre; 2008-08-21.
 • Flack, Tove (2008). Skolen for dårlig på mobbing. [Avis]; 2008-09-25.
 • Flack, Tove (2008). Skolen gjør vondt verre. [Avis]; 2008-01-14.
 • Flack, Tove (2008). Slik kan skjult mobbing avdekkes. [Avis]; 2008-09-22.
 • Flack, Tove (2008). Slåsskjempen viser seg fram, men baksnakkeren må vi søke etter!.
 • Flack, Tove (2008). Vil avdekke skjult mobbing. [Radio]; 2008-11-10.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Et blikk kan være nok. [Avis]; 2008-10-22.
 • Roland, Erling; Flack, Tove (2008). Mia baksnakket, truet og isolerte andre jenter. [Avis]; 2008-11-29.
 • Flack, Tove (2007). Bry deg!. [Avis]; 2007-12-11.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing. 2007-11-22.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing. 2007-03-07.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing - hjelp og rettleiing. 2007-02-15.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing Respekt. 2007-10-23.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing Respekt. 2007-10-15.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing Respekt. 2007-10-15.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing Respekt. 2007-04-10.
 • Flack, Tove (2007). Jentemobbing/mobbing. Stangeland skole. Foreldremøte; 2007-04-11.
 • Flack, Tove (2007). Ledelse av barn. Foredrag for foreldre i barnehage; 2007-10-15.
 • Flack, Tove (2007). Mobbekurs. Grannes skole; 2007-02-15.
 • Flack, Tove (2007). Mobbekurs. Foredrag for foreldre ved Hovin skole; 2007-11-06.
 • Flack, Tove (2007). Mobbing. 2007-02-22.
 • Flack, Tove (2007). Mobbing/jentemobbing. 2007-01-23.
 • Flack, Tove (2007). Om jentemonning.
 • Flack, Tove (2007). Oppdragelse. Foreldremøte Varden kirke; 2007-05-25.
 • Flack, Tove (2007). Presentasjon av dr.grads studien. 2007-08-08.
 • Flack, Tove (2007). Skjult mobbing. Foredrag for elever ved Lundehaugen videregående skole; 2007-08-21.
 • Flack, Tove (2007). Skjult mobbing. Foredrag for barn ved Våland skole; 2007-08-11.
 • Flack, Tove (2007). Skult mobbing - for foreldre. 2007-11-22.
 • Flack, Tove (2007). Zero. 2007-11-07 - 2007-11-08.
 • Flack, Tove (2007). Zero. 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Flack, Tove (2007). Zero. 2007-09-06.
 • Flack, Tove (2007). Zero. 2007-05-30.
 • Flack, Tove (2007). Zero. 2007-04-13.
 • Flack, Tove (2007). Zero. Erfaringer med tiltaksutvikling knyttet til skjult mobbing. 2007-09-13.
 • Flack, Tove (2007). barneoppdragelse. Gauteset skole. Foreldremøte; 2007-02-13.
 • Flack, Tove (2006). Forankring av Zeroprogrammet. Austarheim, Birkeland, Fløgstad og Risvold skole; 2006-05-15.
 • Flack, Tove (2006). Handlingsplan og systematisk arbeid mot mobbing Zero-kurs. Austarheim, Birkeland, Fløgstad og Risvold skole; 2006-09-21.
 • Flack, Tove (2006). Implementering i Zero. Døli skole, Nordkisa skole og Bekkestua skole; 2006-03-20.
 • Flack, Tove (2006). Implementering i Zero Zero-kurs. Skarpengland skole, Eikeland skole og Hunsfoss skole; 2006-03-29.
 • Flack, Tove (2006). Implementering og videreføring Zero-kurs. Skarpengland skole, Eikeland skole og Hunsfoss skole; 2006-09-20.
 • Flack, Tove (2006). Implementering og videreføring zero-kurs. Døli skole, Nordkisa skole og Bekkestua skole; 2006-09-22.
 • Flack, Tove (2006). Jentemiljøer på godt og vondt. 2006-11-29.
 • Flack, Tove (2006). Jentemobbing. Skolene i Sør-Varanger; 2006-12-06.
 • Flack, Tove (2006). Jentemobbing. [Radio]; 2006-05-30.
 • Flack, Tove (2006). Jentemobbing - Erfaring fra case Kurs for ressurspersonene i Zero. Senter for atferdsforskning; 2006-11-08.
 • Flack, Tove (2006). Jentemobbing mest lumsk. [Avis]; 2006-06-02.
 • Flack, Tove (2006). Mobbere skal angis av elever. [Radio]; 2006-07-03.
 • Flack, Tove (2006). Mobbing. Charlottenlund barneskole; 2006-04-26 - 2006-04-27.
 • Flack, Tove (2006). Mobbing Kurs for elever. Grødem skole; 2006-10-23.
 • Flack, Tove (2006). Mobbing Zero-kurs. Austarheim, Birkeland, Fløgstad og Risvold skule; 2006-08-18.
 • Flack, Tove (2006). Problemløsing knyttet til mobbing Zero-kurs. Austarheim, Birkeland, Fløgstad og Risvold skole; 2006-11-16.
 • Flack, Tove (2006). Skolene må vise varme og sette tydelige grenser. [Avis]; 2006-08-22.
 • Flack, Tove; Vaaland, Grete Sørensen (2006). Jentemobbing. Grødem skole; 2006-06-12.
 • Flack, Tove (2005). Jentemobbing. Sæbø skole; 2005-10-12.
 • Flack, Tove (2005). Jenter på godt og vondt. 2005-10-21.
 • Flack, Tove (2005). Ledelse av barn Om barneoppdragelse og grensesetting for småbarnsforeldre. Frelsesarmeen; 2005-05-26.
 • Flack, Tove (2005). Mobbing i skolen. [Radio]; 2005-04-13.
 • Flack, Tove (2005). Utestengt og baksnakket ? om relasjonell aggresjon?. 2005-04-05 - 2005-04-06.