Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Svein Bjørn Størksen { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Svein Bjørn Størksen", "tel": "Telefon: 51832922", "email": "svein.storksen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Stavanger

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn (2011). Implementering av skuleomfattande arbeid. Senter for atferdsforskning. ISBN 978-82-7578-049-0. 46 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Implementering av skuleomfattande tiltak. Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.
 • Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen; Størksen, Svein (2007). Respekt. Grunnbok i skoleutviklingsprogrammet Respekt. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning. ISBN 9788275780353.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove (2005). I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005. Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780292. 39 s.
 • Størksen, Svein (2006). Presentasjonsmateriell - faglig innhold i Respekt-programmet.
 • Størksen, Svein (2006). The Connect programme brosjyre.
 • Størksen, Svein (2006). The Connect programme poster.
 • Størksen, Svein (2006). The Zero programme poster.
 • Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Størksen, Svein Bjørn (2012). Hjem-skole samarbeid. Råde kommune; 2012-08-16 - 2012-08-17.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). How to develop good Learning Environment. The Ministry of Education in Georgia; 2011-03-10.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Inclusive schooling and behavioural problems. The Ministry of Education in Georgia; 2011-03-09.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Klasseledelse. SKUP-prosjektet; 2011-10-18.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Klasseledelse og implementeringsarbeid. Forsand Kommune; 2011-08-16.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Klasseledelse og innovasjonsproblematikk. SKUP- prosjektet; 2011-09-15.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Klassemiljøutvikling. Høgskolen i Volda; 2011-04-11.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Mobbing. Ulveset skole Fjell Kommune; 2011-11-29.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Mobbing - foreldres rolle. Syltøy skole Fjell kommune; 2011-09-27.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Programarbeid og implementering. Høgskolen i Volda; 2011-04-12.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). The Innovation Process. The Ministry of Education in Georgia; 2011-03-11.
 • Størksen, Svein Bjørn (2011). Utvikling av positivt læringsmiljø. Forsand kommune; 2011-12-02.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2010). Godt læringmiljø- haldning og handling. Volda kommune; 2010-08-17.
 • Størksen, Svein (2010). Atferdsproblematikk. Høgskolen i Volda; 2010-03-22 - 2010-03-23.
 • Størksen, Svein (2010). Først må lærere vinne elevenes tillit. [Avis]; 2010-03-06.
 • Størksen, Svein (2010). Gjeng/subgrupperinger - forståelse av fenomenet og forebyggende arbeid. Rusmiddeletaten, Landsforreningen for utekontakter, Helsedirektoratet; 2010-04-23.
 • Størksen, Svein (2010). Klasseledelse. Skoleetaten i Volda; 2010-08-17.
 • Størksen, Svein (2010). Leirskoledebatt sporer helt av. [Avis]; 2010-09-25.
 • Størksen, Svein (2010). Mobbing. PPT Nord Østerdal; 2010-04-14.
 • Størksen, Svein (2010). Mobbing- avdekking og forebygging - til foreldre. Skoleetaten i Stryn; 2010-09-28.
 • Størksen, Svein (2010). Mobbing- til foreldre. PPT Nord Østerdal; 2010-04-14.
 • Størksen, Svein (2009). Atferdsvansker. Høyskolen i Volda, mater; 2009-04-20 - 2009-04-21.
 • Størksen, Svein (2009). Gjengaktivitet. [Radio]; 2009-06-11.
 • Størksen, Svein (2009). Klasseledelse. Lillegården kompetansesenter; 2009-10-06.
 • Størksen, Svein (2009). Klasseledelse. Kautokeino kommune; 2009-02-26.
 • Størksen, Svein (2009). Mobbing. Brønnøysund kommune; 2009-05-05.
 • Størksen, Svein (2009). Mobbing. Aukra kommune; 2009-04-15 - 2009-04-16.
 • Størksen, Svein (2009). Skjult mobbing. Brønnøysund kommune; 2009-05-06.
 • Størksen, Svein (2009). Skjult mobbing. 2009-04-29.
 • Størksen, Svein (2009). Skjult mobbing. 2009-04-27.
 • Størksen, Svein (2008). Atferdsvansker. Gjesteforelesning, Høyskolen i Bodø; 2008-04-23 - 2008-04-24.
 • Størksen, Svein (2008). Atferdsvansker. Atferdsforum, Statped Nord; 2008-04-02 - 2008-04-03.
 • Størksen, Svein (2008). Atferdsvansker. Høgskolen i Volda, Forelesning for masterstudenter; 2008-03-25 - 2008-03-26.
 • Størksen, Svein (2008). Disiplin og trivsel tilbake. [Avis]; 2008-09-23.
 • Størksen, Svein (2008). Grundige undersøkelser av forholdene ved .....barneskole. [Avis]; 2008-01-25.
 • Størksen, Svein (2008). Innovasjonsprosessen. SAF, veilederopplæring; 2008-05-14.
 • Størksen, Svein (2008). Klasseledelse. Statped nord og prk; 2008-10-09 - 2008-10-10.
 • Størksen, Svein (2008). Klasseledelse. Skoleetaten i Aukra; 2008-06-19 - 2008-06-20.
 • Størksen, Svein (2008). Klasseledelse - veilederopplæringa. SAF. Veilederopplæring; 2008-09-09.
 • Størksen, Svein (2008). Klasseledelse Prosjekt Lærelyst. SAF. Prosjekt lærelyst; 2008-09-10.
 • Størksen, Svein (2008). Klassledelse. SAF. Zero skolene; 2008-09-12.
 • Størksen, Svein (2008). Kriminalforebyggende arbeid. Gjengproblematikk. 2008-12-10.
 • Størksen, Svein (2008). Mobbing. FAU Soma skole; 2008-03-11.
 • Størksen, Svein (2008). Programarbeid i skolen. Landsdelsamlingen for ppt i de tre nordligste fylker; 2008-10-02 - 2008-10-03.
 • Størksen, Svein (2008). Respekt. Øygard ungdomsskole. Respekt; 2008-06-04.
 • Størksen, Svein (2008). Respekt- klasseledelse. SAF. Respekt; 2008-08-14.
 • Størksen, Svein (2008). Seminardag - videreføring Respekt. SAF. Respekt; 2008-10-15.
 • Størksen, Svein (2008). Seminardag- oppfølgingsseminar Respekt. SAF. Respekt; 2008-12-02.
 • Størksen, Svein (2008). Skjult mobbing. 2008-10-22.
 • Størksen, Svein (2008). Skolen bedre enn sitt rykte. [Avis]; 2008-02-01.
 • Størksen, Svein (2008). Tok tak i mobbinga. [Avis]; 2008-09-24.
 • Størksen, Svein (2008). Tre elever har sluttet etter mobbesaken. [Avis]; 2008-01-31.
 • Størksen, Svein (2008). Zero - mobbekurs. SAF. Zero; 2008-08-15.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Rana i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Sandnes i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Forankringsseminar Trondheim i Respekt. Samarbeid mellom SAF og kommunene; 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt - forankringsseminar. 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-26 - 2008-02-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Respekt- forankringsseminar. 2008-02-04 - 2008-02-05.
 • Størksen, Svein; Havik, Trude (2008). Seminardag - videreføring Respekt. SAF. Respekt; 2008-10-23.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein (2007). Respekt Vidareføringsseminar. 2007-09-11.
 • Roland, Erling; Størksen, Svein (2007). Zero. 2007-08-21.
 • Størksen, Svein (2007). - Elevvolden er et problem for hele nærmiljøet. [Avis]; 2007-09-27.
 • Størksen, Svein (2007). Atferd og organisasjonsutvikling. 2007-12-04 - 2007-12-05.
 • Størksen, Svein (2007). Atferd og organisasjonsutvikling. 2007-01-08 - 2007-01-09.
 • Størksen, Svein (2007). Atferdsproblematikk. 2007-05-03 - 2007-05-04.
 • Størksen, Svein (2007). Atferdsproblematikk. 2007-03-27 - 2007-03-28.
 • Størksen, Svein (2007). Atferdsproblematikk. Høgskolen i Volda; 2007-03-19 - 2007-03-20.
 • Størksen, Svein (2007). Bry deg!. [Avis]; 2007-12-11.
 • Størksen, Svein (2007). Bry deg!. [Avis]; 2007-12-11.
 • Størksen, Svein (2007). Den vanskelige fortsettelsen - implementering av program. 2007-11-21.
 • Størksen, Svein (2007). Elevvolden er et problem for hele nærmiljøet. [Avis]; 2007-09-27.
 • Størksen, Svein (2007). Forankringsseminar. 2007-08-15.
 • Størksen, Svein (2007). Forståelse av atferd. 2007-10-04 - 2007-10-05.
 • Størksen, Svein (2007). Gjeng. 2007-11-12.
 • Størksen, Svein (2007). Gjeng og subgrupper. 2007-09-28.
 • Størksen, Svein (2007). Jenteatferd. [Radio]; 2007-11-06.
 • Størksen, Svein (2007). Klasseledelse. 2007-02-02.
 • Størksen, Svein (2007). Klasseledelse. Informasjon om Zero programmet. 2007-02-02.
 • Størksen, Svein (2007). Kunnskapsløftet- utfordring for PPT. 2007-11-23.
 • Størksen, Svein (2007). Mobbing. Høyskolen i Sogn og Fjordane avd Sandane; 2007-04-16 - 2007-04-17.
 • Størksen, Svein (2007). Mobbing. 2007-01-16.
 • Størksen, Svein (2007). Mobbing. 2007-01-16.
 • Størksen, Svein (2007). Mobbing - avdekking og tiltak. 2007-03-06 - 2007-03-07.
 • Størksen, Svein (2007). Respekt. [Radio]; 2007-09-21.
 • Størksen, Svein (2007). Respekt - Vold, gjeng. 2007-10-15.
 • Størksen, Svein (2007). Zero. 2007-08-22.
 • Størksen, Svein (2007). Zero - Mobbing. 2007-08-17.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-05-10 - 2007-05-11.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-26 - 2007-04-27.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Forankringsseminar Respekt. 2007-04-24 - 2007-04-25.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-12.
 • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Respekt - Videreføringsseminar. 2007-09-11.
 • Størksen, Svein (2006). Atferdsproblem. Høgskolen i Bodø; 2006-04-26.
 • Størksen, Svein (2006). Atferdsproblem. Høgskolen i Volda; 2006-03-27 - 2006-03-28.
 • Størksen, Svein (2006). Faglige prinsipper i utviklingsprogrammet. 2006-04-18 - 2006-04-19.
 • Størksen, Svein (2006). God start. 2006-08-17.
 • Størksen, Svein (2006). Implementeringsstrategier. 2006-03-23.
 • Størksen, Svein (2006). Klasseledelse. 2006-11-17.
 • Størksen, Svein (2006). Mobbing. 2006-08-16.
 • Størksen, Svein (2006). Mobbing - problemløsning. 2006-11-21.
 • Størksen, Svein (2006). Negative gjenger. 2006-08-21.
 • Størksen, Svein (2006). Negative gjenger. 2006-02-23.
 • Størksen, Svein (2006). Problematferd. 2006-09-19.
 • Størksen, Svein (2006). Respekt-programmet og resultater. 2006-02-16 - 2006-02-17.
 • Størksen, Svein (2006). Startproblematikk. 2006-08-18.
 • Størksen, Svein (2006). Vold mot lærere. [Radio]; 2006-03-14.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Connect programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Størksen, Svein; Midthassel, Unni Vere (2006). The Zero programme. 2006-05-24 - 2006-05-25.
 • Størksen, Svein (2005). - Skolene tier helst om elevbråk. [Avis]; 2005-05-04.
 • Størksen, Svein (2005). Atferdsproblematikk, avdekking, tiltak, klasseledelse og mobbing. Høgskolen i Volda; 2005-03-14 - 2005-03-15.
 • Størksen, Svein (2005). Atferdsproblematikk, avdekking, tolkning og tiltak. Høgskolen i Bodø; 2005-01-28.
 • Størksen, Svein (2005). Mobbing. Universitetet i Tromsø; 2005-02-24 - 2005-02-25.
 • Størksen, Svein (2005). Mobbing. Høgskolen i Volda; 2005-03-16.
 • Størksen, Svein (2005). Mobbing på Kannik skole. [Radio]; 2005-04-28.
 • Størksen, Svein (2004). Advarer mot kriminelle gjenger. [Avis]; 2004-11-15.
 • Størksen, Svein; Bru, Edvin (1998). Barn og unges mestringsstrategier i møte med skolehverdagen.