Et profilbilde

Førsteamanuensis
Astrid Johanne Nyland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Astrid Johanne Nyland", "tel": "Telefon: 51832852", "email": "astrid.j.nyland@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-422
Tlf priv/mob 48121381

UTDANNING

_______________________________________________________________________

2012-2016: PHD, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, UiO. Disputerte med avhandling om steinbrudd fra stein- og bronsealder i Sør-Norge.

2016 - Grunnkurs (100t) universitetspedagogikk, inkl. moduler om forskningsveiledning og emneutvikling.

2000-2003: Arkeologi Hovedfag, Arkeologisk institutt, UiB. Hovedoppgave om neolitikum på Sunnmøre.

1998-1999: MA Archaeology and Prehistory, Department of Archaeology, University of Sheffield. Hovedoppgave om bergkunst på Nordmøre.

1995-1998: Cand.Mag. Arkeologi grunn- og mellomfag, Kunsthistorie grunnfag, Kulturvern og kulturformidling grunnfag.

Undervisning

Forskningsområder

Utvikling av samfunn, regionalitet, sosiale relasjoner og identitet, steinteknologi og råstoffbruk i stein- og bronsealder. Utforsking av  overgangen fra jeger-sanker til jordbrukssamfunn, samt ulike teoretiske perspektiver på utvikling av kunnskap om forhistorien.

Utvalgte publikasjoner

2017

Pauler 2: An Ordinary Early Mesolithic Site in South-Eastern Norway? I: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change, (red. H.P. Blankholm),  s. 369-385. Equinox Publishing.

Quarrying as a socio-political strategy at the Mesolithic - Neolithic transition in Southern Norway. I: The Exploitation of Raw Materials in Prehistory: Sourcing, Processing and Distribution. (red. T. Pereira og X. Terradas), s. 31-46. Cambridge Scholar Publishing

Materialised taskscapes? Mesolithic lithic procurement in Southern Norway. I: Forms of Dwelling. 20 Years of Taskscapes in Archaeology (red. U. Rajala og P. Mills), s.125-150. Oxbow books: Oxford

2016

Rock procurement in the Early Neolithic in southern Norway: Significant by association with people and places? Current Swedish Archaeology, vol. 24, 107-136.

Pågående forskning

Leder av forskningsprogrammet: Intertwined and Intergrated. Cross-disciplinary studies of past relations (ICoRe) https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/vi-forsker-pa/arkeologi/icore/ . Gruppen forsker på utvalgte tema fra mesolitikum og neolitikum og består av ti medlemmer fra Arkeologisk museum - Universitetet i Stavanger, Universitetsmuseet i Bergen og Kulturhistorisk museum i Oslo.

Deltaker på irskledet internasjonalt forskningsprosjekt på Shetland (North Roe felsite Project, i regi av Gabriel Cooney, UCD, Ireland).

Arbeidserfaring

2016- d.d.: Førsteamanuensis og prosjektkoordinator ved Fornminneavd. Am, UiS

2015-2016: Gjennomføringstipendiat ved IAKH, UiO. (Undervisning o.a.)

2012-2015: PhD-stipendiat, IAKH, UiO.

2010-2012: Fagkonsulent ved Norsk Bergverksmuseum (medforfatter bok: Bergverk i Norge, Kulturminner og historie).

1996-2010: Feltarkeolog på arkeologiske utgravningsprosjekt av ulike størrelse, i hovedsak steinalderutgravninger (store prosjekt:  Ormen Lange, T-Forbindelsen, Rena Elv, Brunlanesprosjektet). Bergkunstdokumentasjon (Hordaland, Sogn og Fjordane), Kulturhistoriske registreringer (Telemark, Østfold, Møre og Romsdal, Hordaland).

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Megarry, William; Graham, Conor; Gilhooly, Bernard; O'Neill, Brendan; Sands, Rob; Nyland, Astrid Johanne; Cooney, Gabriel (2018). Debitage and Drones: Classifying and Characterising Neolithic Stone Tool Production in the Shetland Islands Using High Resolution Unmanned Aerial Vehicle Imagery. Drones. ISSN 2504-446X. Volum 2. Hefte 2. DOI: 10.3390/drones2020012.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Materialised taskscapes? Mesolithic lithic procurement in Southern Norway. I: Forms of Dwelling : 20 Years of Taskscapes in Archaeology. Oxbow Books. ISBN 978-1-78570-377-5. s. 125-150.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Pauler 2: An Ordinary Early Mesolithic Site in South-Eastern Norway?. I: The Early Economy and Settlement in Northern Europe. Pioneering, Resource Use, Coping With Change.. Equinox Publishing. ISBN 9781781796054. s. 369-385.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Quarrying as a Socio-Political Strategy at the Mesolithic-Neolithic Transition in Southern Norway. I: The Exploitation of Raw Materials in Prehistory. Sourcing, Processing and Distribution. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-4438-9597-2. s. 30-45.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Quarrying in the Stone Age and Broze Age in Southern Norway studied as a socially situated phenomenon. Б ЪЛГАРСКО е-С писание за А РХЕОЛОГИЯ. ISSN 1314-5088. Volum 7. Hefte 1. s. 133-154.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). New Technology in an existing 'lithic landscape' – Southern Norway: a melting pot in the late Neolithic and Bronze Age. Fennoscandia Archaeologica. ISSN 0781-7126. Volum XXXIII. s. 123-140.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Rock procurement in the early neolithic in Southern Norway: Significance by association with people and places?. Current Swedish Archaeology. ISSN 1102-7355. Volum 24. s. 107-136.
 • Nyland, Astrid Johanne (2012). Pauler 2. Boplass fra tidligmesolitikum. I: E18 Brunlanesprosjektet Bind II. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-055-4. s. 127-169.
 • Nyland, Astrid Johanne (2012). Pauler 4 - tidligmesolittisk bosetning. I: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-056-1. s. 3-58.
 • Nyland, Astrid Johanne; Amundsen, Tina (2012). Bakke - boplass fra tidligmesolitikum. I: E18 Brunlanesprosjektet. Bind III. Undersøkte lokaliteter fra tidligmesolitikum og senere. 07 Gruppen. ISBN 978-82-8084-056-1. s. 199-228.
 • Nyland, Astrid Johanne (2011). Båtfigurene på Honnhammer I. Uttrykk for historisitet og møte mellom kunnskapssystemer på Nordmøre. Viking. ISSN 0332-608X. s. 89-102.
 • Nyland, Astrid Johanne (2011). Hellevik lok.3A - en godt bevart korttidslokalitet fra tidligmesolitikum. I: Steinalderboplasser på Fosenhalvøya Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser 2004-2007 T-Forbindelsen, Karmøy kommune, Nord-Rogaland. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788277601496. s. 137-147.
 • Nyland, Astrid Johanne (2009). Is home where the heart is? Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation on coastal south-western Norway. I: Mesolithic horizons : papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolilthic in Europe. Oxbow Books. ISBN 978-1-84217-311-4. s. 409-413.
 • Bjerck, Hein Bjartmann; Nyland, Astrid Johanne (2008). Allmennrettet formidling. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkelser Ormen Lange Nyhamna. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 43-50.
 • Nyland, Astrid Johanne (2008). Skoleopplegg for besøk til utgravningene. I: NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske undersøkselser Ormen Lange Nyhamna. Tapir. ISBN 978-82-519-2335-4. s. 45-46.
 • Nyland, Astri Johanne (2006). Mot normalt. Nye gjenstander i gamle tradisjoner, et neolittisk samfunn i endring. I: Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISBN 82-90273-81-9. s. 117-128.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Å gjenfortelle en ukjent historie med kjente kategorier. Primitive tider. ISSN 1501-0430. Volum 06/03.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Humans in Motion and Places of Essence. Variations in rock procurement practices in the Stone, Bronze and Early Iron Ages, in Southern Norway. 07 Oslo AS. 433 s.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). ACER kan ødelegge uerstattelige kilder til kunnskap.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Om steinbruk og steinbrudd i sørnorske fjell og vassdrag. Riksantikvaren; 2018-03-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2018). Variation in Neolithic adzes and axes – expressions of a mixed society?. ICORE Arkeologisk museum, UiS; 2018-05-07.
 • Eilertsen, Krister Scheie; Nyland, Astrid Johanne; Dahl, Barbro Irene (2017). Årets feltsesong ved Arkeologisk museum 2017. AM/UiS; 2017-11-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Beyond the quarries? Understanding Neolithic lithic procurement in southern Norway. Neolithic Studies Group (Uk & Ireland); 2017-11-06.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Ei steinøks til begjær - museets første registrerte funn.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Forskerforum: Presentasjon av programområdet ICORE. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2017-11-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Hva steinen forteller ‒ om steinbruk og steinbrudd i sørnorsk steinalder. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger; 2017-10-17.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Hvor kom steinen fra? Om å skaffe seg råstoff i steinalderen i Rogaland.
 • Nyland, Astrid Johanne (2017). Lithic production in Bronze Age southern Norway: the legacy of a Late Neolithic mosaic. Kulturhistorisk Museum/ IAKH, Universitetet i Oslo; 2017-06-07 - 2017-07-09.
 • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben (2017). Rogalendingenes bruk av grønnstein fra Hespriholmen i seimesolitikum - ‘revisited’. Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen; 2017-03-21 - 2017-03-24.
 • Nyland, Astrid Johanne; Gebremariam, Kidane Fanta; With, Ruben (2017). Testing an old theory: pXRF-analyses of Mesolithic greenstone adzes in Rogaland, southern Norway. European Association of Archaeologists; 2017-08-30 - 2017-09-03.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Humans in motion and places of essence – The significance of lithic procurement practices in the Mesolithic and Neolithic, in southern Norway. School of Archaeology, University of Oxford; 2016-01-21.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Lithic procurement as a social phenomenon. Quarrying in the Stone-, Bronze, and Early Iron Ages, in Southern Norway. EAA;
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Nodal points in a mobile coastal world? The social entanglement of lithic procurement sites, during the Mesolithic. Museum of Cultural History, University of Oslo; 2016-11-16 - 2016-11-18.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Quarrying as a social and political strategy during the Mesolithic – Neolithic transition, in southern Norway. 2016-03-10 - 2016-03-12.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Stein som fotballdrakt. Eller: Hva en steinaldermann snakket om når han snakket om stein.. Morgenbladet (spalte: Doktoren svarer). [Avis]; 2016-04-22.
 • Nyland, Astrid Johanne (2016). Teknologioptimisme?.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Bruken av stein i steinalderen.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Doggerland. NRK P1, Norgesglasset. [Radio]; 2015-12-02.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Kilder til å forstå steinbryting i stein- og bronsealder. Norsk forum for Eksperimentell arkeologi; 2015-10-17.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Med hjerte for stein.
 • Nyland, Astrid Johanne (2015). Mikkel Sørensen: Technology and Tradition in the Eastern Arctic, 2500 BC–AD 1200: A Dynamic Technological Investigation of Lithic Assemblage from the Palaeo-Eskimo Traditions of Greenland. Museum Tusculanum Press, Copenhagen, 2012. 418 pp. ISBN 978-87-635-3167-2.
 • Arntsen, Øyvind; Nyland, Astrid Johanne (2014). Jaspisfjellet i Telemark. NRK P2. [Radio]; 2014-08-16.
 • Nyland, Astrid Johanne; Åstveit, Leif Inge; Arntsen, Øyvind (2014). Steinalder på Bømlo. NRK P2. [Radio]; 2014-09-13.
 • Nyland, Astrid Johanne (2013). Steinaldersteinbrudd.
 • Nyland, Astrid Johanne (2013). Synlige relasjoner mellom mennesker, stein og sted – et eksempel fra Østlandet.
 • Nyland, Astrid Johanne; Jaksland, Lasse; Amundsen, Tina; Schaller Åhrberg, Eva; Kristensen, Steinar (2008). Foreløpige resultat fra E18 Brunlanesprosjektet - tidligmesolittiske boplasser i Vestfold. Tinna Møbjerg, Herning Museum; 2008-01-31 - 2008-02-01.
 • Nyland, Astrid Johanne; Kristensen, Steinar (2008). Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med bygging av ny E18 mellom Larvik-Porsgrunn. NITO, Vestfold; 2008-02-13.
 • Sørdal, Gøril Grov; Nyland, Astrid Johanne (2008). Norgesglassets "arkeologiserie" sommeren 2008: Arkeologi 1 - Dei fulgte etter isen. Arkelogi 10 - Livet på felt. Arkeolgi 12 - Ei hjelpande hand. Arkeologi 13 - Fortida - eit mektig våpen. NRK P1, "Norgesglasset". [Radio]; 2008-07-29.
 • Nyland, Astri Johanne (2006). Bekkefar, jordras og steinalderaktivitet på Fosnaneset.
 • Nyland, Astri Johanne (2005). Home is where the heart is. Reflections around Early Mesolithic sites, exemplified with results from an excavation from coastal south-estern Norway. Styregruppen for Meso 2005 v/Sinéad McCartan, Ulster Museum; 2005-08-29 - 2005-09-02.
 • Nyland, Astri Johanne (2005). Mot normalt - Nye gjenstander i gamle tradisjoner. Et neolittisk samfunn i endring?. Styret i NAM, styreleder: F.Iversen; 2005-11-10 - 2005-11-12.
 • Nyland, Astri Johanne; Skjelstad, Guro; Tellefsen, Morten; Bruen Olsen, Thomas (2005). Fosens eldste fortid graves frem.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Endring og kontinuitet i MNB-SN. Møtet med noe nytt. Møre og Romsdal f.k., Bergen Museum, UiB; 2003-03-24 - 2003-03-28.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Landskapsanalysers verdi.
 • Nyland, Astri Johanne (2003). Landskapsarkeologiske metoder - den relevans de kan ha for forvaltning og formidling av bergkunst. RA; 2003-04-04 - 2003-04-05.