Et profilbilde

Professor II
May-Brith Ohman Nielsen { "honorific-suffix": "Professor II", "fn": "May-Brith Ohman Nielsen", "tel": "", "email": "may-brith.o.nielsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Klepp, Ingun Grimstad; Nielsen, May-Brith Ohman; Tobiasson, Tone Skårdal (2017). Environmental Literacy in the Wardrobe: Capacities for social action are based on language. Tvergastein. ISSN 1893-5605. Hefte 12. s. 64-71.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Bugs and Borders in historical studies.. I: Boundaries of History. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0157-6. s. 109-183.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Innledning. I: Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. University Press of Eastern Finland. ISBN 978-952-5934-61-8. s. 6-11.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Kverk krekene! Strategier for å selge liv og død til norske hageeiere 1945-1975. I: Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. University Press of Eastern Finland. ISBN 978-952-5934-61-8. s. 12-45.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Medisin og historie på Agder. Glimt fra 1800-tallets vitenskapshistorie. I: Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-95-5. s. 185-216.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Are you a ghost, Olav Riste? ANOTHER PERSPECTIVE ON HISTORY FAKES. Historisk Tidsskrift. ISSN 0018-263X. Volum 91. Hefte 4. s. 597-606.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Demokratikompetanser for den digitale offentligheten og det diskurtive demokratiet?. I: Skolen, nasjonen og medborgaren. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2916-5. s. 127-153.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Ser du spøkelser, Olav Riste? - et annet perspektiv på historieforfalskning. Historisk Tidsskrift. ISSN 0018-263X. Hefte 04. s. 598-607.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Mennesker i historie, historie i mennesker: Hvorfor og hvordan undervise om emosjonelle og kontroversielle emner knyttet til Norge under den andre verdenskrig?. I: Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01725-9. s. 269-295.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Med på kjøpet? Historiske handlevogner i et læringsperspektiv. Heimen. ISSN 0017-9841. Volum 45. Hefte 2. s. 135-149.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Et historiedidaktisk blikk på kildeterminologien. Kan historiefaget tjene på å reformulere sine «læresetninger»?. Historisk Tidsskrift. ISSN 0018-263X. Volum 3. Hefte 86. s. 369-387.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Ernst Ferdinand Lochmann (1820-1891): Medisinpioner og folkefiende. I: Årbok for Agder vitenskapsakademi 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 77-96.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Historiedidaktikk - et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende mennesker. I: Sigmund Ongstad (red.): Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget. s. 146-162.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Analyse og fortelling. I: Ideportal. Norge og Verden etter 1850. Det Norske Samlaget. s. 8-40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historiebevissthet og erindringsspor. Undervisnings- og forskningserfa. ?. Volum 45. s. 211-228.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historisk metode og kildegranskning. I: Ideportal. Norge og Verden etter 1850. s. 8-40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Skutesteinen. - En gjestebok i stein. I: Nettportal. Det Norske Samlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Fagdidaktiske læringsprosesser. Nærrstudier av lærerstudenters faglige utvikling gjennom refleksjonsbaserte undervisningsformer. I: Fagdidaktikk på offensiven, i (red:) Nielsen, May-Brith Ohman, Rolf Tønnessen og Signe Mari Wiland. Høyskoleforlaget. s. 126-158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historieforståelse. I: ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historisk metode og kildegranskning. I: Ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget. s. 8-30.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Oscar Wergeland og Ravnedalen. Romantisk park eller et romantiseringsprosjekt?. I: Wergeland i dag, red: Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Fotballklubben Radar 1977-2002. - En pioner for jentefotball. I: Jubilerumsskrift for FK Radar. s. 3-10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Historiens røst. Temahefte om historiekulturer i Norden. Historisk Tidskrift (S). ISSN 0345-469X. Volum 2. Hefte 2. s. 221-242.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?. Hefte 3. s. 11-35.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bonderegjeringen, høyreaktivismen og konfrontasjonen med arbeiderbevegelsen. I: Sentrum 2/2001. Senterpartiet. s. 22-23.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Hvorfor historieskriving?. I: Sentrum 21/2001. Senterpartiet. s. 20-21.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Ideologiske brytninger i bondebevegelsen i mellomkrigstida. I: Norsk landbrukshistorisk seminar, september 2000. Senter for bygdeforskning, NTNU..
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Høgskolen i Agder 1994-2000. Historisk oversikt over utviklingen av HIA fra høgskolefusjonen til 2000. I: Jubileumsskrift for Høgskolen i Agder.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Midt i sin tid. mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Midi i sin tid. Mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. I: Agderbenken: landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Høgskolen i Agder. s. 68-88.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridsemne og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. I: Rottem, Øystein (red.): Norsk sakprosas hiostorie bd. 2.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridstema og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. I: Norsk sakprosas historie. Universitetsforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Kildens kritikk. I Børressen, Myre og Stgu (red.): Historikerne som historie. ?. Hefte 14. s. 127-140.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Muldens Evangelium. ?. Hefte 2.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1994). Framtid for den faglige frimodigheten?. HIFO-nytt. ISSN 0802-3204. Hefte 3.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). A Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics orders UDIES OF gREAT ePIDEMICS. Bugs AND bORDERS. Edwin Mellen Press. ISBN 978-1-4955-0314-6. 237 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Små paradiser. Hager gjennom et århundre.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-038-5. 432 s.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. University Press of Eastern Finland. ISBN 978-952-5934-61-8. 199 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie 1840-1914. Aschehoug & Co. ISBN 9788203236778. 247 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie etter 1914. Aschehoug & Co. ISBN 9788203236778. 304 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. Fagbokforlaget. ISBN 9788245006872. 433 s.
 • Thon, Jahn Holljen; Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Wergelandenes Kristiansand. Wergelandselskapet. ISBN 9788299785501.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Arbeidsportal. Verdenshistorie og norgeshistorie. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252168044. 19 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252167825. 63 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252167825. 63 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Supphellen, Steinar (2005). Biskop Gunnerus - Samfunn og vitenskaper på 1700-tallet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 160 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Norge etter 1850. Det Norske Samlaget. ISBN 8252157890. 265 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Jens Hundseid.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari; Tønnessen, Rolf Th. (2003). Fagdidaktikk på offensiven. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345646. 158 s.
 • Tønnessen, Rolf; Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari (2003). Fagdidaktikk på offensiven. HøyskoleForlaget. ISBN 8276345646. 158 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bondekamp om markedsmakt. Senterpartiets historie 1920-1959. Det Norske Samlaget. ISBN 8252154344. 413 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Gabriel Moseid.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Josef Franz Oscar Wergeland.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Nils Trædal.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1997). Jord og ord. - En studie av forholdet mellom ideologi, politikk, strategi og mobilisering hos den tedje polen i det norske partisystemet. ondepartiet 1915-1940. Historisk institutt. 1004 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Olga Bjoner.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1994). Nasjonal identitet og nasjonalisme Form og forskerens forståelse. Den norske historiske forening. 150 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1989). Trauste menn ved Svarvarnuten. En undersøkelse av årsakene til den store oppslutningen om Nasjonal Samling i Setesdal i årene 1933-1945. Historisk institutt. 350 s.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2010). Barnesykdommer. - Infant diseases. (English subtitles.).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2010). Blegerøya. - The Bleacher Island, maritime quarrantine.(English subtitles).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2010). Feber og fellesskap. Epidemienes århundre 1820-1920.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2010). Kolera.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2010). Parloiret. - The parloir (English subtitles).
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Klepp, Ingun Grimstad (2016). Vi har 400 fremmede kjemiske stoffer i kroppen.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Bugs and Borders. Resultater fra forskningsprosjektet. NFR-prosjektet Implikasjoner, UiA;
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Historie i mennesker - Mennesker i historie. Inkluderingsutfordringer i historievitenskapen.. Universitetet i Agder; 2014-03-24 - 2014-03-28.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Implikasjoner, sammenfatning og diskusjon av forskningsprosjektet.. Universitetet i Agder; 2014-03-15 - 2015-03-15.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Innledning. Å selge liv og død. University of Eastern Finland; 2014-08-14 - 2014-08-17.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014: Norsk identitet. NRK - fjernsyn. [TV]; 2014-01-05.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:Det viktigste er å eie. NRK - fjernsyn. [TV]; 2014-02-16.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:Folkets røst. NRK - fjernsyn. [TV]; 2014-02-23.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:Forbryteren. NRK fjernsyn. [TV]; 2014-01-26.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:Idoler og helter. NRK - fjernsyn. [TV]; 2014-02-09.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:Kampen for kjærligheten. NRK fjernsyn. [TV]; 2014-02-02.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Jakten på Norge 1814-2014:På vandring. NRK fjernsyn. [TV]; 2014-01-19.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Kristiansands historiske parker og friarealer i et folkehelseperspektiv. Kommuneoverlegen Kristiansand; 2014-06-02 - 2014-06-04.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Kverk krekene! Etterkrigstidens entusiasme for farlige planteverngifter. Senioruniversitetet Arendal;
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Migrasjonshistorien på Sørlandet. NRK Sørlandssendingen. NRK Sørlandssendingen. [Radio]; 2014-01-17.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Opposisjon Heidi Eskelund Knudsens disputas. Syd-Dansk Universitet; 2014-04-22 - 2014-04-23.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Perspectives and challenges in reseach on WW2 sailors. Conclusions, discussion and wrap up.. Stiftelsen Arkivet; 2014-04-08 - 2014-04-09.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Resultater fra prosjektet Bugs & Borders.. Universitetet i Agder; 2014-01-15.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Small Paradises. Changing Ideals of Beauty and Use in Norwegian Family Gardening.. Yale University; 2014-03-12 - 2014-03-16.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Småhagemat. Kolonihagers klimabidrag og utbytte av kortreist mat. Et dokumentasjonsprosjekt.. Grønt Senter, Kristiansand kommune; 2014-06-05.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Epidemihistorien sett fra Kristiansand. En vandring i epidemienes og epidemibekjempernes fysiske landskap. Sørlandets sykehus;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). "Et bedre samfunn var målet. - Om Norske kvinnenes kamp for stemmerett, utdanning og myndighet før 1913.". Søgne kommune;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). HVA SKILLER? HVA FORENER? BEGREPET HISTORIEBEVISSTHET I NORDISK HISTORIEDIDAKTIKK: STATUS OG PERSPEKTIVER. NTNU og Nordisk nettverk for fagdidaktikk.;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). HVA SKILLER? HVA FORENER? BEGREPET HISTORIEBEVISSTHET I NORDISK HISTORIEDIDAKTIKK: STATUS OG PERSPEKTIVER. Symposion Del I. NTNU og Nordisk nettverk for fagdidaktikk.; 2013-05-29.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Hagegiftens historie. Plantevern- og ugressmidler. Senioruniversitetet, Kristiansand; 2013-01-29.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Humanizing Norwegian History. The society for advancement of Scandinavian studies; 2013-05-01 - 2013-05-04.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Hvordan skrive en god vitenskapelig artikkel for et forskningstidskrift. Hvordan tenker tidsskriftredaksjoner?. Vest-Agder Museet;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Implikasjoner. Bugs and Borders. An inquiery into the significance of borders in the history of epidemics. Presentasjon av forskningsresultater og analysekategorier. UiA; 2013-09-26 - 2013-09-27.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Implikasjoner. Bugs and Borders. Internasjonal epidemihistorisk forskning,hovedmønster i geografiske rom for forskningspublikasjonene. UiA;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Jakten på Norge 1814-2014: Barneoppdragelse. NRK radio. [Radio]; 2013-01-11.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Jakten på Norge 1814-2014: Familien. NRK - fjernsyn. [TV]; 2013-01-11.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Kommentar til vitenskapelig innretninga av forskningsprosjektene, Stolare og Samuelson; CSD, KAU. CSD, Karlstad Universitet; 2013-06-18 - 2013-06-20.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Opposisjon til Katrin Pabst "Nå skal du få høre ...!" Moralske utfordringer for museumsansatte i samarbeid med eksterne deltakere om utstillinger med følsomme tema." 90 % seminar, Phd-avhandling. Phd-programmet Institutt for religion, filosofi og historie,;
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Refleksjoner over forskningstatus og forskningsutfordringer og -potensiale. Wrap-up, foredrag : "Sjøfolks liv og arbeid". Bergens sjøfartsmuseum og Nettverk for maritime museer.; 2013-11-13 - 2013-11-14.
 • Vestad, Frode; Nielsen, May-Brith O. (2013). Odderøya Karantenestasjon. Kristiansand, Dokufilm. [TV]; 2013-05-27.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). "Et bedre samfunn! - Norske kvinnenes kamp for stemmerett, utdanning og myndighet før 1913.". Lyngdal kommune;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2012). Influensaens tid. Spanskesyken, verdenskrigen og det norske samfunnet. Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret; 2012-01-04 - 2012-01-06.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). A special issue on the histories and menory of the Holocaust in Scandinavia.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Hva er god historieformidling? Takketale etter tildelingen av Agder Vitenskapsakademis pupulærvitenskapelige pris 2011.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Hvordan behandler vi andre verdenskrig som tema i den nye norgeshistorien, Norvegr?. Stiftelsen Arkivet og HIFO Agder.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Hvorfor må historien skrives om? Norvegr, den nye norgeshistorien. Norsk faglitterær forfatterforening.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Jacob Aall og koleraens dilemmaer. Næs Jernverksmuseum; 2011-12-09 - 2011-12-10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Mennesker og mikrober i et maritimt perspektiv. Sanitetsinspektøren for sjøforsvaret - fagseminar 2011; 2011-01-05 - 2011-01-07.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr, Norges historie. Hvordan skrive historie i menneskehøyde?. Litteraturhuset og Aschehoug forlag.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr. Hvordan få nye perspektiver inn i en ny type norgshistorie?. Norsk faglitterær forfatterforening, NFF.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Partihistoriens faglige og sjangermessige utfordringer. IAKR, UiO, NLI, og SNH, BI.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Smittebekjempelse i et maritimt miljø. Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret - fagseminar 2011; 2011-01-05 - 2011-01-07.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Å skrive norgshistorie i menneskehøyde. Presentasjon av perspektiver og arbeidsmåter bak historieverket Norvegr. Den norske historiske forening, HIFO, Stavanger.;
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Historisk metode; Språk, ideer og materialitet. Hvordan underviser vi det? Foredrag og workshop for historielærere i VGS. 2008-01-16.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Folkefiender og Semmelweisere. Hygiene, medisin og vitenskap i Norge på Ibsens tid. 2007-03-15.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Historiebevissthet og historievissthetsutvikling. Gjesteforelesning på mastergradssstudiet i historiedidaktikk, UIS. Universitetet i Stavanger; 2007-11-06.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Kampen mot sykdomsimport fra sjøen på 1800-tallet. Kristiansand sjømannsforening; 2007-01-10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Kristiansand og kampen mot epidemiene 1830-1880. Kristiansand Rotary; 2007-02-10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Kristiansand på Wergelandenes tid: en internasjonal og åpen by. 2007-11-16 - 2007-11-17.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Læreplanen i det nye programfaget historie og filosofi. Fagsynet og kunnskapssynet i planen. 2007-11-22.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Læreplanen i det nye programfaget historie og filosofi. Fagsynet og strukturen i planen som grunnlag for å lage læreverk. 2007-08-28.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Læreplanen i det nye programfaget historie og filosofi. Hvordan tolke den og hvordan bruke den?. 2007-09-06.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Med på kjøpet. Historiske handlevongner i et læringsperspektiv. Historien som vare. HIFO-seminaret 2007, mai, Tønsberg. 2007-05-11 - 2007-05-13.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Medisinerne og "folket". - Møter preget av maktovergrep eller mangfoldighet?. 2007-05-11 - 2007-05-13.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Opplæring i kildebruk og kildeforståelse. Didaktiske og metodiske perspektiver. Gjesteforelesning, masterstudium i historie, HIB. Høyskolen i Bergen; 2007-10-22.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Quarantine policy and quarrantine stations. Lecture and walkabout at Kristiansand quarrantine station (1796 - 1913), Odderøya. Ports of Change. Points of Entry, Resistance and Exchange. 2007-06-08 - 2007-06-09.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Å utvikle skriveferdigheter i historieundervisningen Klasseromsforskning og praktiske fremgangsmåter. Foredrag og workshopsledelse. 2007-04-12.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2005). Ernst Ferdinand Lochmann (1820-1892). En pioner i epidemibekjempelsen og en visjonær i vitenskapsteorien?. 2005-04-21.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2005). Ernst Ferdinand Lochmann and Kristiansand pioneers in the handeling of infectious diseases, 1830-1880. Universitetet i Oslo og Vest-Agder Fylkeskommune; 2005-07-14.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2005). Norge under andre verdenskrig – vanskelig historieundervisning? Et undervisningsemne i spennet mellom eldre undervisningstradisjoner, erindringspolitiske prosesser og ny forskning.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Erfaringer og utfordringer med å implementere historiebevissthetsdidaktikk i lærebok i norgeshistorie. 2004-10-10 - 2004-10-12.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Fra kornidealisme til kriseforlik. Når gamle sannheter faller. 2004-02-06 - 2004-02-07.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Fra kullblussfyr og frimerker til internett og MMS. Å skrive norgeshistorie for kommunikasjonssamfunnet. 2004-04-27.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Fra kullblussfyr og frimerker til internett og MMS. Å skrive norgeshistorie for kommunikasjonssamfunnet. 2004-04-26.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Fra kullblussfyr og frimerker til internett og MMS. Å skrive norgeshistorie for kommunikasjonssamfunnet. 2004-04-22.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Hva gjør vi når vi forsker?. Kristiansand Katedralskole, Holbergpriskonkurransen; 2004-10-13.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Hvordan og hvorfor skrive gode artikler for Scandinavian Journal of History?. 2004-04-23 - 2004-04-25.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Hvorfor kaste nye fagdidaktiske blikk på lærebøkene og fagets tekster?. 2004-10-10 - 2004-10-12.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Kolera, kloakk og kroppskultur. - Oscar Wergeland som praktisk modernisator. 2004-09-09 - 2004-09-10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Kolera, kloakk og kroppskultur. Medisinalberetningene fra Kristiansand 1835-1890. Vågsbygd videregående skole, historieseksjonen; 2004-11-08.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Menneskene, makten og mikrobene. Epidemibekjempelse og hygiene i Kristiansand 1830-1880. 2004-11-23.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Nye legitimeringer av historiefaget. Lar de seg implementere i planer og læreverk?. 2004-04-23 - 2004-04-25.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). ”Eleven”, en historisk konstruksjon eller en dekonstruksjon?. 2003-09-24 - 2003-09-26.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). saga, ski og strid. Historieforståelse og samtidsengasjement hos Oscar Wergeland. 2003-04-25.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Læringsformer og læringsmangfold, historiedidaktikkens tilnærming til læring. 2002-09-25.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Etterkrigstida i skolens lærebøker. 2001-04-01.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Historiens røst. Historieforståelse og bondeideologi på tidlig 1900-tallet. 2001-08-01.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Hva er ideologi?. 2001-01-01.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Hvordan kan kriterier for vellykket historieundervisning implementeres i nye læreverk?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Oscar Wergeland og Ravnedalen. En romantisk have?. 2001-06-01.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Gender in Constitution of Norwergion Agrarian Nationalism 1914-1940. 1995-10-27 - 1995-11-01.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Radaktør av Scandinavian Journal of History.