Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Elisabeth Jeppesen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Elisabeth Jeppesen", "tel": "", "email": "elisabeth.jeppesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth; Reinar, Liv Merete (2015). Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978‐82‐8121‐979‐3. 60 s.
 • Jeppesen, Elisabeth (2014). Cross-sectional and longitudienal studies of teenagers adaptation to cancer in one of their parents. Akademika forlag. ISBN 978-82-8264-907-0. 83 s.
 • Steiro, Asbjørn; Jeppesen, Elisabeth; Kirkehei, Ingvild; Patrono, Wenche; Reinar, Liv Merete (2014). Effekt av koordinerende tiltak for kreftpasienter i kommunene. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-641-9. 55 s.
 • Jeppesen, Elisabeth (2013). Effekt av sein versus tidlig avnavling ved for tidlig fødsel. Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten.
 • Jeppesen, Elisabeth (2013). Effekt av sein versus tidlig avnavling ved fødsel av fullbårne barn. Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten.
 • Jeppesen, Elisabeth (2013). Hypnose som smertelindring under fødsel. Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten.
 • Norderhaug, Inger Natvig; Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar (2012). Positronemisjonstomografi (PET) i behandling og oppfølgning av kreft. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-457-6. 43 s.
 • Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Lund-Iversen, Kaja; Thorsrud, Hege; Jeppesen, Elisabeth; Ormstad, Sari Susanna; Vang, Vidar Jusnes; Fure, Brynjar (2011). Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-425-5. 29 s.
 • Jeppesen, Elisabeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H.; Vist, Gunn Elisabeth (2011). Intermediære enheter og ”hjemmesykehus” ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-402-6. 87 s.
 • Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (2011). Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-409-5. 136 s.
 • Lauvrak, Vigdis; Jeppesen, Elisabeth; Norderhaug, Inger Natvig (2011). Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-423-1. 88 s.
 • Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Reinar, Liv Merete; Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (2011). Tidlig ultralyd for påvisning av hjertefeil. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-393-7. 46 s.
 • Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Jeppesen, Elisabeth; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (2009). Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-301-2. 23 s.
 • Graff, Bjørn Anton; Jeppesen, Elisabeth; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig (2009). Estimering av behovet for PET/CT i 2020. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISBN 978-82-8121-309-8. 86 s.
 • Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (2009). Klinisk nytte av PET integrert med CT for ikke-småcellet lungekreft. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 15 s.
 • Lauvrak, Vigdis; Jeppesen, Elisabeth; Krogstad, Unni (2009). WHO sjekkliste for trygg kirurgi. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 • Arentz-Hansen, Helene; Jeppesen, Elisabeth; Hamidi, Vida; Graff, Bjørn Anton (2008). Implanterbar hjertepumpe (LVAD) ved avansert hjertesvikt. Nasjonalt Kunnskapssenter For helsetjenesten. 46 s.
 • Wisborg, Torben; Manskow, Unn Sollid; Jeppesen, Elisabeth (2017). Trauma outcome researh - More is needed.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Jeppesen, Elisabeth (2015). Vaginal skylling med antiseptika effektivt ved keisersnitt (Cochrane - kort oppsummert).
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Jeppesen, Elisabeth; Dalsbø, Therese Kristine (2015). Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleie (Cochrane - kort oppsummert).
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Jeppesen, Elisabeth; Dalsbø, Therese Kristine (2015). Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt (Cochrane - kort oppsummert).
 • Jeppesen, Elisabeth (2014). Psykososiale og psykologiske tiltak for forebygging av fødselsdepresjon (Omtale av Cochrane oversikt).
 • Jeppesen, Elisabeth; Fønhus, Marita Sporstøl (2014). Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko (Cochrane-omtale).
 • Jeppesen, Elisabeth (2011). Bruk av "hjemmesykehus" kan gi færre re-innleggelser av personer med akutt forverring av KOLS.
 • Jeppesen, Elisabeth (2010). Forecasting the need for PET in Norway: Extending the range and impact of HTA. HTAi;