Et profilbilde

Førsteamanuensis
Solveig Hodne Riska { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Solveig Hodne Riska", "tel": "Telefon: 51832374", "email": "solveig.h.riska@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Forskningsområder

Helse- og sosialrett

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

1997 - 2000 Fysioterapiutdanningen, HiB

2000 - 2001 Fysioterapeut SUS

2001 - 2011 Fysioterapeut Sandnes kommune 

2011 - 2016 Master i rettsvitenskap

2016 -          Universitetslektor i helserett


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Riska, Solveig Hodne; Aasen, Henriette Sinding (2018). De juridiske rammene. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56935-8. s. 82-107.