Et profilbilde

Førsteamanuensis
Solveig Hodne Riska { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Solveig Hodne Riska", "tel": "Telefon: 51832374", "email": "solveig.h.riska@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi

My areas of research are healthlaw and ethics, including human rights and EU law. Current research relate to access to health care, equality and priority challenges.

Forskningsområder

Health Law and Ethics, including EU Law and Human Rights.

Utvalgte publikasjoner

Riska, Solveig Hodne, Aasen, Henriette Sinding (2018). "De juridiske rammene i: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste." Cappelen Damm Akademisk, s. 82-107

Riska, Solveig Hodne (2016). "Retten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. En balanse mellom individ og felleskap." Rettsvitenskapelig masteroppgave

Pågående forskning

Ph.D Project (2018-2020), theme of dissertation: 

"The Access to Necessary Health Care in Light of the Priority Challenges"

Arbeidserfaring

1997 - 2000 Fysioterapiutdanningen, HiB

2000 - 2001 Fysioterapeut SUS

2001 - 2011 Fysioterapeut Sandnes kommune 

2011 - 2016 Master i rettsvitenskap

2016 - 2018 Universitetslektor i helserett

2018 -          Førsteamanuensis i kvalifisering


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Riska, Solveig Hodne; Aasen, Henriette Sinding (2018). De juridiske rammene. I: Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56935-8. s. 82-107.