Et profilbilde

Førstelektor
Karin Brunvathne Bjerkestrand { "honorific-suffix": "Førstelektor", "fn": "Karin Brunvathne Bjerkestrand", "tel": "Telefon: 51832337", "email": "karin.b.bjerkestrand@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-220

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Brahmachari, Shanti; Haraldsen, Heidi; Ingul, Siri Linde; Songe-Møller, Anna (2016). Narrativ identitet : drama- og teaterpedagogisk praksis i interkulturell kontekst. Tell forlag. ISBN 978-82-7522-630-1. 80 s.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Fra innvandrer til medborger - interkulturelt arbeid knyttet til undervisning og forskning ved Høgskolen i Oslo og Universitetet i Stavanger. Hio-Interkult. 107 s.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2006). You can Act: You'll see the Change A handbook inspired by Augusto Boal for using culture for yourselves. Education and Culture. Socrates. Minerva. EU.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2005). Kunsten å være kirke - om kirke, kunst og kultur Kulturmelding for Den norske kirke utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet. Verbum Forlag. ISBN 8254310165. 254 s.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2002). Liturgisk drama. ISBN 8291905037. 22 s.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2000). Liturgisk drama. Ung Kirkesang, Fjeldal, 4790 Lillesand. ISBN 82-91905-03-7. 19 s.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Dignity II.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2014). Forumteaterforestilling.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna S, UiS (2013). Solidaritetsforumteater.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2011). De undertryktes teater - Solidaritetsforumteater - samarbeid mellom dramastudenter ved UiS (Universietet i Stavanger) og Johannes Læringssenter.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2011). Forumteaterforestilling: Medborger i et flerkulturelt samfunn. Bergeland Videregående skole 7.oktober.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2011). Solidaritetsforumteater. Samarbeidsprosjekt mellom PPU-dramastudenter ved HiO og Rosenhof Voksenopplæring for innvandrere.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna S, Uis (2010). Forumteater.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna S, UiS (2010). Forumteaterforestilling.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Fra innvandrer til medborger - et møte mellom studenter fra UiS, forumteater og innvandrere.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Liturgisk drama. Stavanger.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Forumteater. Sandnes.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2002). Liturgisk drama - kursoptagelser.
 • Strand, Maria Gilje; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2017). Vil bruke teater for å forebygge undertrykking. Forskning.no. [Internett]; 2017-03-14.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2016). Det spiller en rolle – drama/teater må inn som eget fag i grunnskolen!.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna S, Uis (2015). Solidaritetsforumteater. De undertryktes teater som interkulturell kommunikasjon. KhiO, HiOA, UiS; 2015-11-09.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Det mest grunnleggende faget: for å forstå det å være menneske.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; brenne bjærnstad, gunnhild (2015). Det mest grunnleggende faget – for å forstå det å være menneske.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2015). Empowerment of Citizens in a Multicultural Socity.. Erasmus Mundus; 2015-01-22 - 2015-01-24.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). EØS- prosjektet: "Eguality of national communities of the former Yugoslavia and their members in Slovenian Istria". Pina- Association for Culture and Education; 2015-02-03 - 2015-02-05.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). The Oppressed Theater and the Joker role.. Pina- Association for Culture and Education.; 2015-02-02 - 2015-02-05.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2014). Drama som metode for å stimulere til leselyst i grunnskolen.. SKUP- skoleutviklingsprosjekt / den kulturelle skolesekken;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2014). Emansipatorisk teater og performativ pedagogikk. Foredrag på fou-seminar:"Reflekterte praktikere i møte mellom kunst, pedagogikk og forskning". Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus; 2014-04-23.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Gjærum, Rikke Gürgens (2014). Teater basert på levd liv.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). Dramafaget (med-)skaper humanioras fremtid.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). The Oppressed Theatre and Democratic Prosess.. UiS; 2014-08-05 - 2014-08-09.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2013). Foredrag og workshop for pedagogisk personale på Ekeberg skole i forbidnelse med skoleutviklingsprosjekt i regi av Den Kulturelle Skolesekken. Den Kulturelle skolesekken; 2013-03-12 - 2013-03-19.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2013). Liturgisk drama - forelesning og workshop. KUN; 2013-09-11.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2013). Process drama and Story telling. St. Patricks College; 2013-04-29 - 2013-05-02.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society. NOFIK: Norsk forening for Interkulturell kompetanse; 2012-11-15 - 2012-11-16.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society. University of Iceland, School of education; 2012-08-06 - 2012-08-10.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society. NOFIK: Norsk forening for Interkulturell Kompetanse; 2012-10-15 - 2012-10-16.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Empowerment of Citizens in a Multicultural Society and findings from a researching project: Solidarity Forum Theatre (SFT). University of Iceland, School of Education; 2012-08-06 - 2012-08-10.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2012). Theatre og the Oppressed. TaSUBa, College of Art; 2012-09-24 - 2012-09-29.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Drama i gudstjenesten. Bruk av drama/teater i gudstjenester for og med barn/unge. Misjonshøgskolen i Stavanger; 2011-11-03.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Liturgisk drama. Drama som estetisk praksis i gudstjenesten. KUN: Kirkelig utdanningssenter i nord; 2011-08-31.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Veiledning, kommunikasjon og samspill mellom de voksne i barnehagen. Foreningen Musikk i livets begynnelse; 2011-09-10.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2011). Solidarity Forum Theatre. 2011-04-25 - 2011-05-01.
 • Vist, Torill; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Veiledning i barnehagen +Drama i barnehagen. Foreningen musikk fra livets begynnelse;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). Bruk av De undertryktes teater i interkulturell kommunikasjon. Høgskolen i Oslo, praksisopplæring ved avdeling EST;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). Drama og kommunikasjon mellom de voksne i barnehagen. Foreningen musikk i livets begynnelse;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). Drama og teater i arbeid med barn. Foreningen Musikk i livets begynnelse;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna (2010). This week I forgot all bad thoughts..." Practical and theoretical introduction to Theatre of the Oppressed`s potential as intercultural communication and conflict resolution. Interkult; 2010-11-25 - 2010-11-27.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe Møller, Anna S, UiS (2010). Fra innvandrer til medborger. IMDI - Innvandrings- og mangfoldsriektoratet;
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2010). NiC 2010: "Intercultural meetings within the border og institutions" Vår tittel for vår workshop: "This week I forgot all bad thoughts......". 2010-11-25 - 2010-11-27.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Den flerkulturelle barnehagen - presentasjon av forskningsarbeidet "Fra innvandrer til medborger" i samarbeid med førstelektor Anna S.Songe-Møller ved Universitetet i Stavanger. Tysvær kommune;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Det gode samspill og konflikthåndtering mellom voksne - bevisstgjøring og økte kunnskaper hos barnehagepersonale. Foreningen Musikk i livets begynnelse;
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2009). Den flerkulturelle barnehagen - teaterkommunikasjon mellom ulike kulturer. 2009-05-04.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2009). Å motverke diskriminering - ein vanskeleg kunst. 2009-05-28.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2009). Den flerkulturelle barnehagen og De undertryktes teater. Tysvær kommune; 2009-10-22.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2008). Fra innvandrer til medborger. 2008-06-14.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna S. (2007). Kommunikasjon og samspill for nye tillitsvalgte i Stor. Studentsamskipnaden ved Universitetet i Stavanger; 2007-10-31.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Act and Change - Et Minerva/EU-prosjekt. 2007-11-06 - 2007-11-10.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2007). Teater som kan forandre.
 • Nortvedt, Hildegard; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (2006). Teater mot undertrykking. Forskning.no. [Internett]; 2006-01-22.
 • Songe-Møller, Anna S.; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2005). Teater mot Undertrykking. [Avis]; 2005-12-03.
 • Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2002). Teaterdokkespill på barnehageudstjeneste til påske. [Radio]; 2002-03-20.