Et profilbilde

Stipendiat
Johanne Ur Sæbø { "honorific-suffix": "Stipendiat", "fn": "Johanne Ur Sæbø", "tel": "Telefon: 51832384", "email": "johanne.u.sebo@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2497

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Sæbø, Johanne Ur (2019). Muntlighet på mellomtrinnet. Lesesenteret, UiS og Skrivesenteret, NTNU; 2019-05-07 - 2019-05-09.
  • Sæbø, Johanne Ur (2019). Muntlighet på mellomtrinnet. NOLES-nettverket og Nationalt Videncenter for Læsning; 2019-03-11 - 2019-03-13.
  • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur (2018). Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur (2017). Elever med IOP i de fleste fag.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur; Brenne, Hilde; Vikebø, Hilde; Wahl, Hilde Terese; Midtgård Johansen, Jarle (2017). Språkvansker (barnetrinn).
  • Aasen, Marit; Birkedal, Inga Kjerstin; Sæbø, Johanne Ur (2019). Leseforståelse. Universitet i Stavenger, Lesesenteret.
  • Sæbø, Johanne Ur (2019). Et klasserum, hvor viden udvikles i et mundtligt fællesskab - hvordan gør vi det?. Nationalt Videncenter for Læsning. København, Danmark.
  • Sæbø, Johanne Ur (2019). Fagartikkel: "Lesing og bruk av tekst for elever som har IOP i de fleste fag.". Lesesenteret.
  • Sæbø, Johanne Ur (2017). Språkløyper-pakke: Elever med IOP i de fleste fag. Lesesenteret, UiS. Stavanger.