Et profilbilde

Timelønnet universitetslektor
Trude Alfsvåg { "honorific-suffix": "Timelønnet universitetslektor", "fn": "Trude Alfsvåg", "tel": "Telefon: 51832302", "email": "trude.alfsvag@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24106

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes (2019). Rom for refleksjon? Språkløyper og refleksjon som redskap i profesjonelle læringsfellesskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2019-01-23.
 • Alfsvåg, Trude; Meland, Anne Maren (2018). Elever med stort læringspotensial. Rogaland Fylkeskommune; 2018-10-31.
 • Alfsvåg, Trude; Refvik, Linda (2018). Språk, lesing og skriving. Nettverk for samiskopplæring; 2018-05-14.
 • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2018). "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018. Lesesenteret, UiS; 2018-04-10 - 2018-04-26.
 • Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes (2018). Språkløyper som verktøy i språkarbeidet på mellom- og ungdomstrinn. Utdanningsdirektoratet/ Lesesenteret; 2018-03-20 - 2018-03-21.
 • Fuglestad, Unni; Alfsvåg, Trude (2016). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-05.
 • Hoem, Toril Frafjord; Alfsvåg, Trude (2016). Lesing som grunnlegende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2016-10-18.
 • Fuglestad, Unni; Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter (2019). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. (Kompetanseutviklingspakke i fagspesifikk lesing og skriving for ungdomstrinn og vidergående). Språkløyper, Lesesenteret UiS. Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude (2018). Arbeid med ord og omgrep – innleiing og før lesing. Språkløyper. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude (2018). Arbeid med ord og omgrep – under og etter lesing. Språkløyper. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes (2018). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga – på veg mot kritisk literacy. Språkløyper. Lesesenteret, UiS, & Skrivesenteret, NTNU..
 • Alfsvåg, Trude; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Baklengs planlegging – med et særlig blikk på elever med stort læringspotensial. Språkløyper. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?. Språkløyper.. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger..
 • Alfsvåg, Trude; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Vurdering for planlegging. Språkløyper.. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen. Språkløyper.. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude; Idsøe, Ella Maria Cosmovici (2018). Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen. Språkløyper.. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Alfsvåg, Trude; Meland, Anne Maren (2018). Hvordan vurdere for planlegging? Førvurderingsstrategier. Språkløyper.. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude (2018). Samfunnsfaga - på veg mot innsikt og deltaking. Fagfilm.. Lesesenteret, UiS/Skrivesenteret, NTNU. språkløyper.no.
 • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Fuglestad, Unni; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter; Skartveit, Bente Stausland (2018). Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. Pakke i Språkløyper.. Lesesenteret, UiS/Skrivesenteret, NTNU. språkløyper.no.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Mossige, Margunn; Alfsvåg, Trude; Mathiesen Gilje, Trine; Meland, Anne Maren (2018). Språkløyper- Elever med stort læringspotensial. Lesesenteret, UIS. Stavanger.