Et profilbilde

Universitetslektor
Paolo Haaland Scarbocci { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Paolo Haaland Scarbocci", "tel": "Telefon: 51832089", "email": "paolo.h.scarbocci@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG Q-204

Paolo H. Scarbocci (f.1973) er universitetslektor ved Lesesenteret og prosjektleder for didaktisk digitalt verksted ved lærerutdanningen (HF). På Lesesenteret er Paolo H. Scarbocci medieprodusent for det nasjonale prosjektet Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016?2019.
Har hovedfag i medievitenskap og 17 års erfaring som lærer fra videregående skole. Den faglige fordypningen er orientert rundt temaer som retorikk, propaganda og medienes påvirkningskraft. Har også historie og statsvitenskap i sin fagkrets.

Undervisning

Forskningsområder

Språkløyper. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016?2019

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2016 - d.d. Universitetslektor ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Universitetet i Stavanger. Er medieprodusent for Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016?2019..

2010-2016: Vågen videregående skole
2004-2010: Lundehaugen videregående skole
1999-2004: Rissa videregående skole

Undervisningsfag i skolen: Medier og kommunikasjon (mediedesign og medieuttrykk/medieproduksjon/mediekommunikasjon), samfunnsfag/samfunnskunnskap og historie.

2013-d.d: Kretsdommer i fotball - Norges Fotballforbund

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Rønningsbakk, Lisbet; Arstorp, Ann-Therese; Bøen, Elin; Scarbocci, Paolo Haaland (2018). Fremtidens klasserom i lærerutdanningen. NTNU; 2018-05-07 - 2018-05-09.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Bentsen, Edle Inga (2017). Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn - Økt 2: Når elever strever med å lese ord..
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Færevaag, Margaret Klepstad; Bjerkan, Kirsten Meyer; Refvik, Linda; Wagner, Åse Kari H. (2017). Språkvansker (barnehage).
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Nygard, Arne Olav (2017). Digital lesing og elevsentrert undervisning. Lill Harriet Koi. Telemark Fylkeskommune; 2017-02-02.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur (2017). Elever med IOP i de fleste fag.
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Sæbø, Johanne Ur; Brenne, Hilde; Vikebø, Hilde; Wahl, Hilde Terese; Midtgård Johansen, Jarle (2017). Språkvansker (barnetrinn).
  • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit (2016). Lesing og skriving i norskfaget.
  • Mossige, Margunn; Scarbocci, Paolo Haaland (2015). Lesing og selvregulering i tverrfaglig prosjektarbeid i Medier og kommunikasjon. Utd; 2015-11-30 - 2015-12-02.
  • Scarbocci, Paolo Haaland (2016). Språkløyper, 2016-2019 - Å lesa i norskfaget (fagfilm). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger (UiS). Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger (UiS).