Et profilbilde

Universitetslektor
Aina Bjerkeli Lekens { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Aina Bjerkeli Lekens", "tel": "Telefon: 51834513", "email": "aina.lekens@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Tlf priv/mob 48128204

Master i Anestesisykepleie

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Lekens, Aina Bjerkeli (2018). Anestesisykepleie -en kontinuerlig reforhandling om identitet og funksjon?. Programområdet Livsfenomener og omsorg ved UiS; 2018-01-24.
  • Lekens, Aina Bjerkeli (2017). Lungerekruttering ved generell anestesi. Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF; 2017-09-03.